BRIS Bouwkundig
 • Altijd en overal toegang
 • Altijd up-to-date
 • Gemakkelijk vinden en toepassen
 • Modules op maat
 • Verbanden tussen regelgeving en normen

Het systeem werkt intuïtief en is erg gebruiksvriendelijk

Paul Dijkman
Lithos Bouw & Ontwikkeling

Hoe BRIS u helpt bij het vinden en toepassen van bouwregelgeving

U kunt de software van BRIS gebruiken voor de hele bouwcyclus en zo faalkosten verlagen. De programma’s tonen de onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van de bouwregelgeving en bouwnormering. Herkenbare illustraties en heldere toelichtingen maken de ingewikkelde materie duidelijk. Wijzigingen voeren we direct door, onze programma’s zijn altijd actueel.

 • Bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar
 • Diverse modules met bouwkundige NEN-normen
 • Toetsen conform BRL5019

Inhoud

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Bouwkundige NEN-normen

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Publicaties SBRCURnet

SBR Referentiedetails

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Monumententoezicht

Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw

Controleer de bouwkundige eisen van bestaande gebouwen

Politiekeurmerk Veilig Wonen

BRISboei: Krachtig filter op de regelgeving

Gemeenten: Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw

Private kwaliteitsborgers: Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw

Private inspecteurs: Controleer de bouwkundige eisen van bestaande gebouwen

Adviseurs: Voor het adviseren van gebouweigenaren

Gebouweigenaren: Voor het toetsen van de staat van uw gebouw aan de regelgeving

Gebouwbeheerders: Voor het toetsen van de staat van een gebouw aan de regelgeving

(BOEI-)Inspecteurs: Voor het inspecteren van installaties en gebouwdelen

Overige NEN-normen voor de uitvoerende bouw

Eigen checklists

Bouwbesluittoets

Volledigheid en geschiktheid documenten

iTP Realisatiefase (Bouwbesluit 2012)

Informatie

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen van de producten van BRIS en hoe ze u in uw werk kunnen bijstaan? Download dan hier de factsheets van de verschillende applicaties:

 • Inbo
  Inbo
 • BAM
  BAM
 • Nieman Groep
  Nieman Groep
 • Interconcept
  Interconcept
 • G&S Bouw
  G&S Bouw
 • S&W Consultancy
  S&W Consultancy