BRIStoezicht
BRIStoezicht
BRIS toezicht

Het toezicht tijdens de uitvoering, het beheer of de sloop was nog nooit zo makkelijk! BRIStoezicht zit vol handige functies waarmee u inspecties eenduidig, snel en gedegen onderbouwt. Voor gemeenten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, private toezichthouders, opdrachtgevers en aannemers.

Helpdesk

Iedere werkdag staan onze medewerkers klaar om uw vragen over onze applicaties te beantwoorden.

Telefoon: 010 763 2000

E-mail: helpdesk@bris.nl

Veelgestelde vragen

 • Het toezichtbeleid van de organisatie legt u in BRIStoezicht vast in een toezichtmatrix. Dit kan met een landelijke of een zelfgemaakte matrix. U kunt werken met de bestaande checklists in BRIStoezicht of die naar wens aanpassen. Ook kunt u eigen checklists toevoegen. Controleren kan dus zowel volgens een landelijk protocol, als eigen beleid. Om het eigen toezichtbeleid gestructureerd vast te leggen, kunt u een risicoanalyse maken van de gevolgen en kansen van mogelijke effecten. Hieruit volgt een prioriteitenmatrix waarin het systeem aangeeft wat de kans op naleefgedrag is. Terwijl u de controle uitvoert, kunt u opmerkingen en foto’s toevoegen.

 • In BRIStoezicht is de regelgeving uit BRISwarenhuis ook ontsloten. Deze is tijdens de controle vanuit de checklist te raadplegen.

 • Ja, terwijl u de controle uitvoert, kunt u opmerkingen en foto’s toevoegen. U kunt vanuit de tekeningen foto’s maken en afstanden meten. Op tekeningen kunt u notities, lijnen of stempels toevoegen, zoals de veiligheidssymbolen uit de NEN 1414 en de NEN-EN-ISO 7010.

 • Tijdens de controle kunt u vanuit de tekening een actie aanmaken voor een betrokkene binnen het dossier. De desbetreffende persoon ontvangt hier mobiel een melding van en kan de actie direct opvolgen. Daarnaast kunt u vanuit BRIStoezicht direct afspraken inplannen in Outlook.

 • Ja, BRIStoezicht is conform de BRL 5006. Het protocol dat in de BRL 5006 is voorgeschreven, is verwerkt in BRIStoezicht.

 • Ja, standaard bieden wij een grote hoeveelheid managementinformatie. U kunt hierbij denken aan percentages van de overtredingen per thema, tijdsbestedingen en aantallen bezoeken.

 • Ja, in BRIStoezicht is het mogelijk om voorafgaand aan het toezicht een risicoanalyse uit te voeren. Aan de hand van de risicoanalyse stelt BRIStoezicht automatisch een prioriteitenmatrix samen. Deze prioriteitenmatrix stuurt de checklist aan, die gebruikt gaat worden tijdens het toezicht houden.

 • Ja, het iTP is standaard beschikbaar in BRIStoezicht.

 • Ja, u kunt organisatiespecifieke matrices aanmaken, waarin u uw eigen toezichtbeleid vastlegt.

 • We bieden in BRIStoezicht verschillende standaardchecklisten aan, zoals het integraal Toezichtprotocol (iTP), de CBB Controleplannen, ERM Monumententoezicht en de BBN Essentiële bouwkundige controlepunten. Maar, BRIStoezicht is zo opgezet, dat u ook eenvoudig uw eigen checklisten en protocollen kunt toevoegen.

 • Ja, in BRIStoezicht kunt u vanuit de tekening werken. Zo kunt u uw bevindingen toevoegen, foto’s maken en stempels plaatsen.

 • Ja, het is ook mogelijk om offline te werken met BRIStoezicht, zowel met de iPad app, als met de browserversie.

 • Ja, BRIStoezicht plaatst initiële afspraken, maar ook hercontroles, automatisch in de agenda van de toezichthouder, met daarbij alle relevante informatie, zoals de NAW-gegevens. Deze functionaliteit kunt u desgewenst ook uitzetten.

 • Helpdesk

  Iedere werkdag staan onze helpdesk medewerkers klaar om uw vragen over onze applicaties te beantwoorden.

  Telefoon
  010 763 2000
  E-mail
  helpdesk@bris.nl