BRISwarenhuis Catalogus
 • Documenten

  De online bibliotheek van BRISwarenhuis bevat tienduizenden pagina’s informatie. U hoeft alleen de modules aan te schaffen die van belang zijn voor uw werkzaamheden, want het programma is flexibel opgebouwd. Via het zoekveld hierboven kunt u kijken of het gewenste document is opgenomen en in welke module/pakket het zit. In dit overzicht zijn alleen de documenten opgenomen van de actuele collectie (informatie over actuele en volledige collecties). Neem contact met ons op voor meer informatie: 010 763 2000.

  • (Brand)veiligheid in discotheken
  • (Schotel)antennes
  • Aanbestedingsbesluit
  • Aanbestedingsreglement Werken 2016
  • Aanbestedingswet 2012
  • Aanbeveling 100 Schoon beton
  • Aanbeveling 101 Uitvoering en interpretatie samendrukkingsproef
  • Aanbeveling 103 Windtunnelonderzoek
  • Aanbeveling 104 Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde liggers
  • Aanbeveling 105 Risicoverdeling Geotechniek (RV-G)
  • Aanbeveling 106 Beton met fijne fracties uit bsa-granulaten als fijn toeslagmateriaal
  • Aanbeveling 107 Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel
  • Aanbeveling 108 Uitvoering van mortelvoegen in prefab betonconstr.
  • Aanbeveling 109 Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen
  • Aanbeveling 110 Gietvloeren met cement als bindmiddel
  • Aanbeveling 111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen
  • Aanbeveling 112 Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal
  • Aanbeveling 113 Deel A: Oeverstabiliteit bij zandwinputten
  • Aanbeveling 114 Toezicht op de realisatie van paalfunderingen
  • Aanbeveling 115 Uitvoering van geokunststoffenin de waterbouw
  • Aanbeveling 116 AEC-granulaat als toeslagmateriaalvoor beton
  • Aanbeveling 117 Inspectie en advies kunstwerken
  • Aanbeveling 118 Repareren van Beton
  • Aanbeveling 119 Specialistische instandhoudingstechnieken
  • Aanbeveling 121 Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies
  • Aanbeveling 122 Ontwerpen en vervaardigen van betonconstructies met gebruikmaking van de doorgaande sterkteontwikkeling van beton
  • Aanbeveling 123 Betonwaren vervaardigd met geopolymeer als bindmiddel
  • Aanbeveling 16 Onderzoek aan de betonconstructie
  • Aanbeveling 18 Colloidaal beton
  • Aanbeveling 19 Vlamstralen van beton
  • Aanbeveling 2 Voorspanstaal en voorspanelementen, bescherming en verwerking
  • Aanbeveling 24 Krimparme cementgebonden mortels
  • Aanbeveling 25 Korte ankers in beton
  • Aanbeveling 29 Met epoxy bekleed betonstaal
  • Aanbeveling 33 Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet
  • Aanbeveling 35 Bep.buigtreksterkte,buigtaaiheid,equivalente buigtrekst.staalvezelbeton
  • Aanbeveling 36 Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen
  • Aanbeveling 39 Beton met grove lichte toeslagmaterialen (deel 1 t/m 3)
  • Aanbeveling 41 Flugsand
  • Aanbeveling 42 Bep. Invl. polypropyl.vezels in beton op vorming plast.krimpscheuren
  • Aanbeveling 45 Kathodische bescherming van wapening in betonconsr.
  • Aanbeveling 46 Diafragmawanden in baksteenmetselwerk
  • Aanbeveling 47 Plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden (Triplex/Multiplex)
  • Aanbeveling 48 Geschiktheidsonderz. nieuwe cementen voor toepassing in beton
  • Aanbeveling 49 Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen
  • Aanbeveling 5 Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton
  • Aanbeveling 50 Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen
  • Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen
  • Aanbeveling 57 Betonnen vloeroppervl. V. ammoniakemissie-arme rundvee
  • Aanbeveling 59 Vervaardiging en beproeving schuimbeton
  • Aanbeveling 6 Toelaatbaarheid van putcorrosie in voorspanstaal
  • Aanbeveling 60 Doorgroeibaarheid van geotextielen
  • Aanbeveling 61 deel A: Het voegen van metselwerk
  • Aanbeveling 61 deel B: Het hydrofoberen van metselwerk
  • Aanbeveling 63 Bep. v. d. vloeistofdichth. v beton door de capillaire absorptiepr.
  • Aanbeveling 64 Vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemen
  • Aanbeveling 65 Ontwerp aanleg+herstel v. vloeistofdichte voorzieningen van beton
  • Aanbeveling 67 Bep. adiabatische temperatuurontwikkeling van verhardend beton
  • Aanbeveling 68 Vijzelen en schuiven
  • Aanbeveling 69 Stalen Damwandprofielen
  • Aanbeveling 71 Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk
  • Aanbeveling 72 Inspectie en onderzoek van betonconstructies
  • Aanbeveling 73 Stabiliteit van steenconstructies
  • Aanbeveling 75 Vervormingscriteria en meetmeth. V. minerale afdichtingslag.
  • Aanbeveling 76 Rekenregels voor diepwanden
  • Aanbeveling 77 Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren
  • Aanbeveling 78 Vloeistofdichte voegconstr, in bodembeschermende voorz.
  • Aanbeveling 79 Beoordelen van Kwaaital- en Manta-begane-grondvloeren
  • Aanbeveling 8 Duurzaamheid van betonnen poeren in tuinbouwkassen
  • Aanbeveling 80 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal
  • Aanbeveling 81 Vijzelen en schuiven
  • Aanbeveling 82 Beheersing van scheurvorming in steenconstructies
  • Aanbeveling 84 Cementbentoniet wanden
  • Aanbeveling 85 Construeren in roestvast staal
  • Aanbeveling 86 Bollenplaatvloeren
  • Aanbeveling 87 Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel
  • Aanbeveling 88 Absorptieproef vloeistofindringing in bitumineuze mat.
  • Aanbeveling 89 Maatregel. ter voorkoming v betonschade door ASR
  • Aanbeveling 90 Kunstharsgebonden terrazzovloeren
  • Aanbeveling 91 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening
  • Aanbeveling 92 Vloerverwarming in terrazzovloeren
  • Aanbeveling 94 Toepassing van poederkoolvliegas in mortel en beton
  • Aanbeveling 96 Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies
  • Aanbeveling 98 Ternair slakcement voor constructief beton en mortel (deel 1 t/m 3)
  • Aanbeveling 99 Strokenvloeren
  • Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen
  • Aanpak schijnconstructies, Wet
  • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Regeling
  • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Wet
  • Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Activiteitenregeling milieubeheer
  • Advies 0906:2010 Vluchtroutes hotel
  • Advies 0907:2009 Bereikbaarheid blusvoertuig
  • Advies 0908:2010 Wonen en zorg
  • Advies 0909:2010 BMI kinderopvang
  • Advies 0912-2-29:2010 Rieten schroefdak
  • Advies 0913-1:2010 Slapen in een scoutinggebouw
  • Advies 0915:2010 Kleinschalige kinderopvang
  • Advies 1001:2010 Bedrijfsverzamelgebouw
  • Advies 1002:2010 Veiligheidstrappenhuis
  • Advies 1003:2010 Brandmeldinstallatie met doormelding bij bedrijfsgebouw
  • Advies 1004:2010 Brandcompartimentering stookruimte zwembad
  • Advies 1005:2010 Brandmeldinstallatie kerkgebouw
  • Advies 1006:2010 Vluchtroutes woongebouw
  • Advies 1008:2010 Woonfunctie met kamergewijze verhuur
  • Advies 1009:2010 Sprinkler als gelijkwaardige oplossing voor tweede rookvrije vluchtroute in woongebouw
  • Advies 1011:2010 Vuurbelasting liften
  • Advies 1014:2010 Eisen bestaand gezondheidszorggebouw
  • Advies 1015:2011 Brandveiligheidsinstallatie kampeerboerderij
  • Advies 1019:2010 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek
  • Advies 1101:2011 Aanvullende eisen stellen aan de bereikbaarheid, beheersbaarheid en bestrijding van de brand
  • Advies 1102:2011 Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis
  • Advies 1103:2011 WBDBO bedrijfspand
  • Advies 1104:2012 Zelfsluitende toegangsdeuren subbrandcompartiment woongebouw
  • Advies 1106:2011 Ontgrendeling deuren in calamiteitsituatie
  • Advies 1108:2011 C2000 ondersteuning in gebouw
  • Advies 1112:2011 Geografisch brandmeldpaneel kinderdagverblijf
  • Advies 1114-02:2011 Brandveiligheid aankleding kerkzaal
  • Advies 1115-02:2011 Wonen en zorg vs. Zorgzwaarte
  • Advies 1116-02:2013 Rookverspreiding galerij met vides
  • Advies 1201:2012 Portiekoplossing of niet?
  • Advies 1204-02:2012 Is wonen en zorg omgevingsvergunningplichtig voor brandveilig gebruik?
  • Advies 1205:2012 Gebruiksfunctie
  • Advies 1210:2011 Toepassing van BvB 1995 bij verbouw
  • Advies 1211:2011 Vluchten via kooiladder als extra vluchtroute
  • Advies 1212:2013 Veilig vluchten bij naast elkaar gelegen deuren
  • Advies 1301-02:2013 Toepassing NEN 6068 of BvB2007
  • Advies 1302-1:2013 Parkeren onder galerij woongebouw
  • Advies 1303:2013 Handhaving tegen ijsblokjesmachine in gangzone
  • Advies 1304:2013 Handhaving brandveiligheid
  • Advies 1305:2013 Flexibele brandcompartimentering
  • Advies 1306-1:2013 Kantoorgebouw met sprinklerinstallatie
  • Advies 1307:2013 Uitbreiding hotel met enkele vluchtroute door bestaand pand
  • Advies 1308:2013 Brandwerend rolscherm OV-busterminal
  • Advies 1309:2013 Brandwerendheid industriefunctie tpv kavelgrens
  • Advies 1311:2014 Verbouwing garagebedrijf met BMI
  • Advies 1401:2014 Enkele vluchtroute op galerij
  • Advies 1402:2014 Brandveilig gebruik logiesappartementen
  • Advies 1404:2014 Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting
  • Advies 1405:2014 Brandmeldinstallatie (BMI) versus brandcompartimentering
  • Advies 1406:2014 Rooksluis voor trappenhuis in hotel
  • Advies 1407:2014 Onderhoud niet-gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI)
  • Advies 1408:2014 Brandwerendheid vluchtroutes woontoren
  • Advies 1409:2014 Vluchtroute woning door ijssalon
  • Advies 1410-1:2014 Sprinklermeldinstallatie ipv BMI
  • Advies 1411:2014 Vluchtroute hotelkamer door ontbijtzaal
  • Advies 1413:2015 Galerij met enkele vluchtroute
  • Advies 1414:2015 Toegang woningen via dakstraat
  • Advies 1501:2015 Rookmelders of BMI in KDV
  • Advies 1502:2015 Schuifdeur gestuurd door BMI als nooddeur
  • Advies 1503:2015 Twee vluchtroutes in een atrium
  • Advies 1504:2015 Berekening branddoorslag houtconstructie
  • Advies 1505:2015 Voorportaal voor brandweerlift
  • Advies 1506:2015 Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler
  • Advies 1507-1:2015 Doodlopende galerij in bestaand appartementengebouw
  • Advies 1508:2015 Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute
  • Advies 1509:2015 BMI voor woongebouw met incidenteel logiesgebruik
  • Advies 1510:2015 Kantschuif op dubbele brandwerende deur
  • Advies 1511:2016 Grootte nevenfunctie van een industriefunctie
  • Advies 1512:2016 Toevoeging kantoorunits in groot brandcompartiment
  • Advies 1513:2016 Woongebouw of zorgclusterwoningen?
  • Advies 1601:2016 Deur liftmonteur in veiligheidstrappenhuis
  • Advies 1602:2016 Smalle gangen
  • Advies 1603:2016 doormelden en tijdelijk uitzetten BMI
  • Advies 1604:2016 Brandvertragende gordijnen in hotel
  • Advies 1605:2016 Handbrandblusser versus brandslanghaspel
  • Advies 1606:2016 Melding of nieuwe vergunning?
  • Advies 1607-1:2017 Gebruiksmelding bouwdeel voor afzonderlijk gebruik
  • Advies 1608:2016 Vervallen trap in monumentaal gebouwtje
  • Advies 1609:2016 Schuifdeur als vluchtdeur of als nooddeur
  • Advies 1610:2017 Wonen, gebruiksmelding- en -vergunningplicht in één gebouw
  • Advies 1611:2017 Daglicht en burenrecht
  • Advies 1612:2017 Brandventilatie vs. Sprinkler in parkeergarage
  • Advies 1701:2017 Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf
  • Advies 1702:2017 Transformatie kantoor naar portiekwoningen
  • Advies 1704:2017 WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler
  • Advies 1705:2017 Vluchtrouteaanduiding op BMI geschakeld
  • Advies 1706:2017 Toegang stallingsgarage vanuit portiek
  • Advies 1707:2017 Gelijkwaardige toegang veiligheidstrappenhuis
  • Advies 1708:2017 Verbrandingstoestel houtpellets in studentenhuis
  • Advies 1709:2017 Logies- of woongebouw?
  • Advies 1710:2017 Rooksluis of verticaal opgedeeld vluchttrappenhuis
  • Advies 1711:2017 WBDBO bedrijfshal door spiegelsymmetrie
  • Advies 1712:2017 Haakse woningtoegangsdeuren in lifthal
  • Advies 1713:2017 School als groot brandcompartiment
  • Advies 1714:2017 Woningtoegangen in trappenhuis
  • Advies 1715:2017 Brandveilig gebruik groepszorgwoning en onderhoudstermijn
  • Advies 1716:2018 Brandbaar plafond in dagopvang en groepszorgwoning gehandicapten
  • Advies 1801:2018 Op portiek aangewezen gebruiksoppervlakte
  • Advies 1802:2018 Schuifdeur in vluchttrappenhuis
  • Advies 1803:2018 Handhaving n.a.v. gebruiksoppervlakte portiek
  • Advies 1804:2018 Gelijkwaardige brandveiligheid in tweelaagse kippenstal
  • Advies 1805-2018: Energieprestatie 'circulaire' vakantiechalets
  • Advies 1806-2018: Sanitaire ruimten binnen zone beschermd subBC
  • Advies 1807:2018 Zichtbaarheid luminescerende vluchtrouteaanduiding
  • Advies 1808:2018 Inspectiecertificaat RWA
  • Advies 1809:2018 Daglicht uit smalle steeg
  • Advies 1810:2018 Daklicht via daglichtbuizen
  • Advies 1811:2018 Vluchtmatrassen
  • Advies 1812:2018 Aangewezen zijn op portiek voor vluchten bij brand
  • Advies 1901:2019 Zelfsluitendheid deuren in woonfunctie voor zorg
  • Advies 1902:2019 Wel of geen brandmeldinstallatie in stallingsgarage
  • Advies 1903:2019 Vluchtroute door kantoor
  • Advies 1904:2019 Grootte nevenfunctie van industriefunctie
  • Afsluitbeleid voor kleinverbruikers, Regeling
  • Algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet
  • Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007
  • Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, besluit
  • Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013+Herziening 2014 (AVA 2013)
  • Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten 2016 (AVIC)
  • Arbeid vreemdelingen, Wet
  • Arbeidsomstandighedenbesluit
  • Arbeidsomstandighedenregeling
  • Arbeidsomstandighedenwet
  • Archeologische monumentenzorg, Besluit
  • Archeologische monumentenzorg, Wet op de
  • Archiefbesluit 1995
  • Archiefregeling
  • Archiefwet 1995
  • Artikeltekst Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht)
  • Artikeltekst Woningwet
  • Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • Bedrijfsleven en de omgevingsvergunning
  • Bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, Regeling
  • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  • Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  • Beheer rijkswaterstaatswerken, Wet
  • Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
  • Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
  • Bepaling van de milieuprestaties van gebouwen en gww-werken (MPG)
  • Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 2014 + wijziging augustus 2017
  • Bescherming Antarctica, Besluit
  • Bescherming Antarctica, Wet
  • Besluit omgevingsrecht (Bor): Artikeltekst + Toelichting
  • Bestrijding van onrechtmatige bewoning (waarom en hoe)
  • Bestuursrecht, Algemene Wet
  • Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, Wet
  • Bibob, Besluit
  • Bodembescherming, Wet
  • Bodemkwaliteit, Besluit
  • Bodemkwaliteit, Regeling
  • Bouwbesluit 2003: Leeswijzer + Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Bouwbesluit 2012 - CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen
  • Bouwbesluit 2012 - Van Richtlijn naar Verordening bouwproducten
  • Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Besluit
  • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Regeling
  • Brandveiligheid: Bouwbesluit 2012 + Regeling Bouwbesluit
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel A
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel B
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel C
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel D
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel E
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel F
  • Brandveiligheid; de juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet
  • Brochure CAR-verzekering 2015
  • Brochure CE-markering op bouwproducten
  • Brochure CE-markering Verordening (EU) nr. 305/2011
  • Brochure duurzaam geproduceerd hout 2015
  • Brochure Ketenaansprakelijkheid 2015
  • Burgerlijk Wetboek Boek 5
  • Burgerlijk Wetboek Boek 7
  • Burgerluchthavens, Besluit
  • Burgerluchthavens, Regeling
  • Certificatieschema installeren BMI 2016
  • Certificatieschema leveren BMI 2016
  • Certificatieschema onderhoud BMI 2016
  • Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012
  • Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid 2011
  • Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling UAV 2012
  • Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling UAV 2012
  • Crisis- en herstelwet
  • CUR Rapport 10 Kolomvoetplaatverbindingen. Aanbevelingen voor de berekening volgens de Eurocodes
  • CUR Rapport 102 gewapend onderwaterbeton
  • CUR Rapport 161 Filters in de waterbouw
  • CUR Rapport 162 Construeren met grond
  • CUR Rapport 163 Vermoeiing van beton
  • CUR Rapport 166 Damwandconstructies (deel 1 + 2)
  • CUR Rapport 178 Achtergronden bij numerieke modellering van geotechnische constructies, deel 1
  • CUR Rapport 182 Geofysische technieken voor grondonderzoek
  • CUR Rapport 185 Secundaire toeslagmaterialen in beton
  • CUR Rapport 187 Biologisch afbreekbare geotextielen
  • CUR Rapport 189 Cement-bentoniet schermen
  • CUR Rapport 190 Kansen in de civiele techniek
  • CUR Rapport 191 Achtergronden bij numerieke modellering van geotechnische constructies, deel 2
  • CUR Rapport 192 Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Breuksteen in de praktijk
  • CUR Rapport 195 Backgrounds on numerical modelling of geotechnical constructions, part 3
  • CUR Rapport 198 Kerende constructies in gewapende grond
  • CUR Rapport 199 Handreiking toepassing No-Recess technieken
  • CUR Rapport 200 Natuurvriendelijke oevers: aanpak en toepassingen
  • CUR Rapport 2000-1 Betonschade kwaaitaal en manta vloerelementen in de woningbouw
  • CUR Rapport 2000-3 Functionele eisen voor alternatieve steenachtige materialen in de waterbouw
  • CUR Rapport 2001-1 Invloed betonsamenstelling op vloeistofindringing
  • CUR Rapport 2001-10 Diepe grondstabilisatie in Nederland
  • CUR Rapport 2001-2 Vloeren van kanaalplaten met geintegr. stalen liggers
  • CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming
  • CUR Rapport 2001-4 Ontwerpregels voor trekpalen
  • CUR Rapport 2001-7 Vloeistofindringing in beton
  • CUR Rapport 2001-8 Bearing capacity of steel pipe piles
  • CUR Rapport 2002-1 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal
  • CUR Rapport 2002-2 Ringonderzoek naar de samendrukkingsproef
  • CUR Rapport 2002-4 Zelfverdichtend beton
  • CUR Rapport 2002-6 Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van grondstoffen voor beton
  • CUR Rapport 2003-1 Alkali-silica reactie in beton
  • CUR Rapport 2003-3 Geavanceerd rekenen voor civiele constructies
  • CUR Rapport 2003-6 Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstruc
  • CUR Rapport 2003-7 Bepaling geotechnische parameters
  • CUR Rapport 2005-1 Geforceerde consolidatie door het afpompen van water
  • CUR Rapport 2005-2 Strokenvloeren
  • CUR Rapport 2005-3 Windtunnelonderzoek
  • CUR Rapport 2005-4 Inspecteren en beoordelen van betonconstructies waarin ASR wordt vermoed of is vastgesteld
  • CUR Rapport 2006-1 Veiligheid van hulpconstructies voor het realiseren van betonwerk
  • CUR Rapport 2006-3 Recyclingbrekerzand en fijne fractie beton- en menggranulaat als toeslagmateriaal voor beton
  • CUR Rapport 2007-1 Construeren met glas
  • CUR Rapport 2007-3 Scheurgedrag en berekening van constructievloeren van gewapend beton op onderwaterbetonvloeren
  • CUR Rapport 2008-2 Van onzekerheid naar betrouwbaarheid
  • CUR Rapport 2008-3 De COINS-systematiek
  • CUR Rapport 2008-4 COINS-referentiekader voor functioneel specificeren
  • CUR Rapport 201 Natuurvriendelijke oevers: belasting en sterkte
  • CUR Rapport 202 Natuurvriendelijke oevers; oeverbeschermingsmaterialen
  • CUR Rapport 203 Natuurvriendelijke oevers: Fauna
  • CUR Rapport 204 Natuurvriendelijke oevers: Vegetatie langs grote wateren
  • CUR Rapport 205 Natuurvriendelijke oevers
  • CUR Rapport 207 Rotterdam sheet pile wall field test
  • CUR Rapport 209 Kansen in de civiele techniek
  • CUR Rapport 211E Handbook Quay Walls
  • CUR Rapport 213 Hout in de GWW-sector
  • CUR Rapport 219 INSIDE Innovatieve dijkversterking
  • CUR Rapport 221 Folieconstructies
  • CUR Rapport 223 Richtlijn Meten en monitoren van bouwputten
  • CUR Rapport 224 Ontwatering in stedelijke gebieden
  • CUR Rapport 227 Leren van geotechnisch falen
  • CUR Rapport 228 Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen
  • CUR Rapport 229 Axiaal draagvermogen van palen
  • CUR Rapport 230 Guidelines on the inter-pretation of Rapid Load Testing on piles
  • CUR Rapport 231 Handboek diepwanden
  • CUR Rapport 232 Falende constructies
  • CUR Rapport 233 Interface stability of granular filter structures
  • CUR Rapport 236 Ankerpalen
  • CUR Rapport 242 Handboek funderingsherstel
  • CUR Rapport 244 Hydraulic Fill Manual for dredging and reclamation works
  • CUR Rapport 247 Richtlijn risicogestuurd grondonderzoek
  • CUR Rapport 60 Lasbaarheid betonstaal kruislasverbinding
  • CUR Rapport 7 Staalplaat betonvloeren
  • CUR Rapport 8 Staalplaat betonvloeren, 2 Theorie
  • CUR Rapport 89-5 Kathodische bescherming van betonconstructies
  • CUR Rapport 90-3 Carbonatatie, corrosie en vocht
  • CUR Rapport 91-5 Doorbuiging van liggers van betongranulaatbeton
  • CUR Rapport 92-11 Definities en toepassingen van steenachtige bouwstoffen
  • CUR Rapport 92-6 Realkalisatie en chloride-extractie van beton
  • CUR Rapport 92-7 Kritisch chloridegehalte in gewapend beton
  • CUR Rapport 94-4 Stabiliteit woningbouw
  • CUR Rapport 94-7 Experimenteel onderzoek naar kathodische bescherming van gewapend beton
  • CUR Rapport 97-3 Toelaatbaar chloridegehalte in gewapend beton
  • Dakkapellen
  • Dakramen
  • Databases en tools Bouwen met Staal
  • De CE-markering voor bouwproducten - Stap voor stap
  • De Nieuwe Regeling 2011+Herziening 2013
  • De Nieuwe Regeling 2011+Herziening 2013 Toelichting
  • De Wabo in de praktijk
  • De woningwet verandert!
  • Drank- en Horecawet
  • Drinkwaterbesluit
  • Drinkwaterregeling
  • Drinkwaterwet
  • Economische delicten, Wet op de
  • Een omgevingsvergunning aanvragen
  • Eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, Besluit
  • Eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen, Regeling
  • Eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen, Regeling
  • Eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen, Regeling
  • Energieprestatie gebouwen, Besluit
  • Energieprestatie gebouwen, Regeling
  • Erf- en perceelafscheidingen
  • Erfgoedwet
  • Essentiële bouwkundige controlepunten 2016/2017
  • Ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering, Besluit
  • Externe veiligheid buisleidingen, Besluit
  • Externe veiligheid inrichtingen, Besluit
  • Externe veiligheid inrichtingen, Regeling
  • Externe veiligheid, Registratiebesluit
  • Factsheet Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen
  • Gastoestellen, Besluit
  • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 157/2014 Prestatieverklaringen op website
  • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 568/2014 Wijziging bijlage V Verordening (EU) nr. 305/2011
  • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 574/2014 Wijziging bijlage III Verordening (EU) nr. 305/2011
  • Geharmoniseerde normen
  • Geluidhinder, Besluit
  • Geluidhinder, Wet
  • Geluidwerende voorzieningen 1997, Regeling
  • Gemeentewet
  • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Besluit
  • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Wet
  • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  • Gratis publicaties Bouwen met Staal
  • Grenzen Nederlandse exclusieve economische zone, Besluit
  • GTS 2013 (Grafieken & tabellen voor staal + staalconstr. voor gebouwen gebaseerd op Eurocode 0, 1 en 3)
  • Handboek brandbeveiligingsinstallaties
  • Handboek WoonKeur 2015
  • Handel levende dieren en levende producten, Regeling
  • Handleiding Bouwbesluit rekenhulp veilig vluchten 2014
  • Handleiding Verordening (EU) nr. 305/2011
  • Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering
  • Handreiking BENG 2017
  • Handreiking bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid
  • Handreiking Bouwbesluit en woning (Juli 2015)
  • Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen
  • Handreiking Brandveiligheid stadions
  • Handreiking drijvende bouwwerken
  • Handreiking opstellen bluswaterbeleid
  • Handreiking realisatie huisvesting verblijfsgerechtigden
  • Handreiking Slopen en Handhaving bij Illegale Asbestsloop
  • Handreiking tijdelijke bouw
  • Handreiking vervanging open-verbrandingstoestellen
  • Handreiking: “De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen”
  • Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren
  • Houders van dieren, Besluit
  • Houders van dieren, Regeling
  • Huisvestingswet 2014
  • Hulp aan burgers en bedrijven bij het aanvragen van een omgevingsvergunning
  • Huurprijzen woonruimte, Uitvoeringswet
  • Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Besluit
  • Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet
  • Infoblad 100: Bepaling van de bezettingsgraad (klasse)
  • Infoblad 101: Bepaling van het vereiste aantal toiletruimten in een gebouw
  • Infoblad 102: Bepaling van de maximale loopafstand in een woning
  • Infoblad 103: Het verzamelen van de EPC-eisen voor een verbouwing
  • Infoblad 107: Bepaling van de hoogte van een vloerafscheiding
  • Infoblad 108: Bepaling van de maximale loopafstand in een niet tot bewoning bestemd gebouw
  • Infoblad 109: Vaststellen welke deuren zelfsluitend moeten zijn
  • Infoblad 110: Vaststellen aan welke eisen een toegankelijkheidssector moet voldoen
  • Infoblad 112: Bepaling van de minimale afmeting van een toiletruimte
  • Infoblad 113: Aanwijzing van alle deuren die minimaal 2,30 m hoog moeten zijn
  • Infoblad 114: 1-Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen
  • Infoblad 115: 2-Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken toepasselijke voorschriften
  • Infoblad 230:Dimensionering van vluchttrappenhuizen
  • Infoblad 231: Status van een vluchtroute
  • Infoblad 232:Brandveiligheidinstallatie
  • Infoblad 233:Bepalen van de permanente vuurbelasting
  • Infoblad 234:Breedte van nooduitgangen en draairichting van vluchtdeuren
  • Infoblad 235: Veilige afstand tussen gebouwen bij brandoverslag door straling
  • Infoblad 236: Hantering van het begrip 'toegankelijkheidssector' in een bouwplan
  • Infoblad 237: Vaststelling van de breedte van een gemeenschappelijke verkeersruimte in een woongebouw
  • Infoblad 238:Ontheffing krijgen van een bouwvoorschrift
  • Infoblad 239: Bepaling van de hoogte van een onderwijslokaal
  • Infoblad 240:Noodverlichting
  • Infoblad 241: Welke geveldelen moeten inbraakwerend zijn?
  • Infoblad 242: Het betrekken van het begrip verblijfsruimte bij de eisen van een bouwplan
  • Infoblad 243: De bouwvergunning; algemene informatie
  • Infoblad 244: Welke voorschriften gelden voor tijdelijke bouwwerken
  • Infoblad 245: Voor welke deuren geldt een 20-mm eis
  • Infoblad 246: Welke eisen voor de warmteweerstand paneelconstructies
  • Infoblad 247: Waar en hoeveel rookmelders moeten worden aangebracht?
  • Infoblad 248: Het betrekken van brand- en rookvrij vluchtroute bij de eisen voor een bouwplan
  • Infoblad 249: Welke eisen gelden voor een trap?
  • Infoblad 250: Hoeveel integraal toegankelijke toiletruimten zijn er in een kantoor vereist?
  • Infoblad 270: Verbetering van de beveiliging door toepassing van beschermend glas
  • Infoblad 271: Realisatie van een brandwerende afscheiding
  • Infoblad 290: Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen?
  • Infoblad 291: Wat is een veiligheidstrappenhuis?
  • Infoblad 292: Psi-waarden (¨) in de EPC-berekening
  • Infoblad 293: Is noodverlichting bij bezettingsgraadklasse B5 vereist?
  • Infoblad 294: Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap?
  • Infoblad 295: Eisen aan brandvoorplanting en rookproductie constructie-onderdeel
  • Infoblad 296: Brandwerende voorzieningen bij doorvoeringen
  • Infoblad 297: Benoeming ‘overige gebruiksfunctie’ in woning
  • Infoblad 298: Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie
  • Infoblad 299: Geluidseisen tussen gemeenschappelijke verkeersruimte woongebouw en appartement
  • Infoblad 300: Toepassing veiligheidsglas begane grond woning verplicht?
  • Infoblad 301: Toepassing van een sluis voor een brandweerlift verplicht ?
  • Infoblad 302: Spelregels en begrippen omtrent gebruiksvergunning
  • Infoblad 303: Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding
  • Infoblad 304: Ventilatievoorzieningen voor gemeenschappelijke verkeers-ruimte in woongebouw
  • Infoblad 305: Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning
  • Infoblad 317: Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving
  • Infoblad 318: Veilig vluchten uit gebouwen: vluchtgedrag en maatregelen
  • Infoblad 320: Veilig vluchten uit gebouwen: nooddeuren
  • Infoblad 321: Veilig vluchten uit gebouwen: ontruiming
  • Infoblad 325: Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?
  • Infoblad 326: Mag deur of raam over gemeenschappelijke verkeersruimte draaien?
  • Infoblad 327: Overschrijding van de 15 m loopafstand bij volledige beveiliging
  • Infoblad 328: Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie
  • Infoblad 329: Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid
  • Infoblad 330: Isolatie- en ventilatie-eisen voor berging of garage
  • Infoblad 331: Brandbeveiligingsinstallatie in doodlopend eind van niet tot bewoning bestemde gebruiksfunctie
  • Infoblad 332: De -20 dB-eis binnen woningen: eisen en praktische haalbaarheid
  • Infoblad 333: Specifieke eisen voor bijeenkomstfunctie kinderopvang (nieuwbouw)
  • Infoblad 341: Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw
  • Infoblad 342: Garage naast een woning: brandveiligheid
  • Infoblad 343: Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw
  • Infoblad 344: Welke ruimten in woongebouw mogen niet rechtstreeks uitkomen op vluchttrappenhuis?
  • Infoblad 346: Eisen aan toegestaan aantal personen in bijeenkomstfunctie
  • Infoblad 348: Kelder van een woning als verblijfsruimte?
  • Infoblad 349: Vrije doorgang ter plaatse van dubbele deur
  • Infoblad 350: Verschil tussen industriefunctie en lichte industriefunctie
  • Infoblad 363: Opstelplaats voor blusvoertuigen op eigen terrein
  • Infoblad 364: Toepassing regels spiegelsymmetrie
  • Infoblad 365: Wanneer zijn brandwerende voorzieningen vereist bij dakopeningen?
  • Infoblad 366: Bepaling gebouwhoogte
  • Infoblad 367: Bepaling niet-besloten ruimte
  • Infoblad 91: Inbraakwerende voorzieningen aan woningen (algemeen)
  • Infoblad 92: Inbraakwerend hang- en sluitwerk voor woningen
  • Infoblad 98: Het betrekken van de gebruiksfunctie bij de eisen voor een bouwplan
  • Infoblad 99: Het verzamelen van de EPC-eisen voor een nieuwbouwproject
  • Infoblad Bouw- en sloopwerkzaamheden - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Bouwbesluit 2012. Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?
  • Infoblad Bouwbesluit 2012: verbouw en functiewijziging
  • Infoblad Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Brandveiligheid bij een gezondheidszorgfunctie - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Brandveiligheid bij een Woonfunctie voor zorg - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Brandveiligheid bij verbouw en transformatie van bestaande gebouwen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Buitenopslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Cel en andere ruimte voor het insluiten van personen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Energiezuinigheid van nieuwe woningen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Gelijkwaardigheid - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Het nieuwe Bouwbesluit
  • Infoblad Kamergewijze verhuur - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Kinderopvang
  • Infoblad milieuprestatie - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Vluchten bij brand - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Vrije indeelbaarheid - Bouwbesluit 2012
  • Infobladen behorende bij Bouwbesluit 2012
  • Informatie-uitwisseling ondergrondse netten, Wet
  • Informatieblad Risico koolmonoxidevergiftiging cv-ketels
  • Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAIRBI)v11.0 + correctie 16-01-2018
  • Kansspelen, Wet op de
  • Kernenergiewet
  • Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet
  • Kleine herstellingen, Besluit
  • Landbouwkwaliteitswet
  • Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid versie 1.1
  • Legionellapreventie, Regeling
  • Leren van instortingen
  • Lozen buiten inrichtingen, Besluit
  • Lozen buiten inrichtingen, Regeling
  • Lozing afvalwater huishoudens, Regeling
  • Luchtvaart, Wet
  • Luchtvaartwet
  • Maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet
  • Machines 200642EG, Richtlijn
  • Materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening, Regeling
  • Medische hulpmiddelen, Wet op de
  • MG-99-02 Beleidsregels uitvoering van artikel 7a van de Woningwet
  • Mijnbouwbesluit
  • Mijnbouwwet
  • Milieubeheer, Wet
  • Milieubeheer, Wet
  • Milieueffectrapportage, Besluit
  • Miljoenenbranden in Nederland
  • Ministeriële Geschriften (1999-2017)
  • Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor): Artikeltekst + Toelichting
  • Mobiel breken bouw- en sloopafval, Besluit
  • Model integrale brandveiligheid bouwwerken voor beslissers 2008
  • Model integrale brandveiligheid bouwwerken voor toepassers 2010
  • Nadere regels attractie- en speeltoestellen
  • Natuurbescherming, Besluit
  • Natuurbescherming, Regeling
  • Natuurbescherming, Wet
  • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drink- en leidingwaterinstallaties
  • NEN 1010 Veiligheidsbep. voor laagspanningsinstallaties
  • NEN 1070 Geluidwering in gebouwen - Kwaliteit
  • NEN 1078 Aardgasinstallaties
  • NEN 1413 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen
  • NEN 1594 Droge blusleidingen
  • NEN 1775 Brandvoortplanting vloeren
  • NEN 1814 Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten
  • NEN 1824 Ergonomie
  • NEN 2017 Hijskranen
  • NEN 2024 Hijskranen - Documenten, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
  • NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties
  • NEN 2078 Voorschriften voor aardgasinstallaties
  • NEN 2302 Tekeningen in de bouw
  • NEN 2443 Parkeren en stallen personenauto's
  • NEN 2535 Brandmeldinstallaties
  • NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen
  • NEN 2574 Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen
  • NEN 2575-1 Ontruimingsinstallaties - Algemeen
  • NEN 2575-2 Ontruimingsinstallaties - Luidalarm type A
  • NEN 2575-3 Ontruimingsalarminstallaties - Luidalarm type B
  • NEN 2575-4 Ontruimingsalarminstallaties - Stilalarminstallatie, draadloos
  • NEN 2575-5 Ontruimingsinstallaties - Stilalarminstallatie met attentiepanelen
  • NEN 2608 Vlakglas voor gebouwen
  • NEN 2631 Investeringskosten van gebouwen
  • NEN 2634 Begrotingen van bouwkosten
  • NEN 2654-1 Brandmeldinstallaties
  • NEN 2654-2 Ontruimingsalarminstallaties
  • NEN 2658 PVE voor gebouwen en projectprocedure
  • NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
  • NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen
  • NEN 2690 Luchtdoorlatendheid, specifiek
  • NEN 2699 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
  • NEN 2741 Cementgebonden dekvloeren
  • NEN 2743 Monolithisch afgewerkte betonvloeren
  • NEN 2747 Vlakheid en evenwijdigheid vloeroppervlakken
  • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
  • NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving
  • NEN 2767-2 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen
  • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
  • NEN 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen
  • NEN 2892 Berekeningsmethode maximaal toelaatbare maatafwijkingen
  • NEN 2991 Lucht: risicobeoordeling bij asbesthoudende materialen
  • NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens
  • NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
  • NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties
  • NEN 3214 Binnenriolering in woningen en woongebouwen
  • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering
  • NEN 3569 Vlakglas voor gebouwen
  • NEN 3682 Maatcontrole in de bouw
  • NEN 3699 Meetmethode bepalen nettohoeveelheden bouwdelen
  • NEN 379 Technische productdocumentatie
  • NEN 3835 Mortels voor metselwerk
  • NEN 3868 Voorspanstaal
  • NEN 3870 Tekeningen voor betonconstructies
  • NEN 47 Doorsnede van materialen op bouwkundige tekeningen
  • NEN 5060 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen
  • NEN 5067 Koellastberekening voor gebouwen
  • NEN 5080 Personenliften in woongebouwen
  • NEN 5087 Inbraakveiligheid woningen
  • NEN 5096 Inbraakwerenheid
  • NEN 5138 Warmteterugwinning in gebouwen
  • NEN 5491 Heipalen - Europees naaldhout
  • NEN 5707 Asbest in bodem
  • NEN 5717:2017 Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
  • NEN 5720:2017 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen Referentieklimaatgegevens
  • NEN 5725 Landbodem - Strategie uitvoering vooronderzoek
  • NEN 5740 Landbodem - Strategie uitvoering verkennend bodemonderzoek
  • NEN 5897 Asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
  • NEN 5905 Toeslagmaterialen voor beton
  • NEN 6058 Warmtestralingsbelasting - Houtopslag in de buitenlucht
  • NEN 6060 Brandveiligheid in grote brandcompartimenten
  • NEN 6061 Brand, stookplaatsen
  • NEN 6062 Rookafvoervoorzieningen
  • NEN 6063 Brandgevaar daken
  • NEN 6064 Onbrandbaarheid
  • NEN 6065 Brandvoortplanting
  • NEN 6066 Rookproduktie
  • NEN 6068 Bepaling van de Wbdbo
  • NEN 6069 Brandwerendheid, exp.
  • NEN 6075 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
  • NEN 6079 Risicobenadering grote brandcompartimenten
  • NEN 6088 Vluchtwegaanduiding
  • NEN 6089 Opvang- en de doorstroomcapaciteit
  • NEN 6090 Bepaling vuurbelasting
  • NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen - rook- en warmteafvoerinst.
  • NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages
  • NEN 6707 TGB Dakbedekkingen
  • NEN 6722 Voorschriften Beton
  • NEN 6771 Staalconstructies, stabiliteit
  • NEN 6786 Voorschriften ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB)
  • NEN 6787 Het ontwerpen van beweegbare bruggen
  • NEN 6788 Voorschriften ontwerpen van stalen bruggen (VOSB 2009)
  • NEN 7002 Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen
  • NEN 7003 Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
  • NEN 7013 Expansiestukken binnenrioleringen PVC en ABS
  • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
  • NEN 7250 Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten
  • NEN 8012 Keuze leidingtype voor beperken brandschade
  • NEN 8020-41 (Brand)veiligheid van tenten
  • NEN 8021 Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen
  • NEN 8025 Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties
  • NEN 8062 Rookafvoervoorzieningen
  • NEN 8078 Voorziening voor gas
  • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
  • NEN 8112 Ontruimingsplannen voor gebouwen
  • NEN 8700 Bestaande bouw - Grondslagen
  • NEN 8701 Bestaande bouw - Belastingen
  • NEN 8707 Bestaande bouw - Geotechniek
  • NEN 8757 Afvoer van rook
  • NEN 9997-1 Geotechnisch ontwerp van constructies
  • NEN EN 1995-2 Hout - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1004 Rolsteigers
  • NEN-EN 10080 Lasbaar betonstaal - Algemeen
  • NEN-EN 1090-1 Conformiteit staal- en aluminiumconstructies
  • NEN-EN 1090-2 Technische eisen voor staalconstructies
  • NEN-EN 1090-3 Technische eisen voor aluminium constructies
  • NEN-EN 1125 Hang- en sluitwerk
  • NEN-EN 1194 Gelijmd gelamineerd hout
  • NEN-EN 12094-1 Onderdelen voor blusgassystemen
  • NEN-EN 12101-6 Installaties voor rook- en warmtebeheersing
  • NEN-EN 12354-6 Geluidwering in gebouwen
  • NEN-EN 12464-1 Licht en verlichting
  • NEN-EN 12810-1 Gevelsteigers
  • NEN-EN 12845 Automatische sprinklerinstallaties
  • NEN-EN 12845+NEN 1073 Automatische sprinklerinstallaties
  • NEN-EN 13200-6 Toeschouwersaccommodaties - Demonteerbare (tijdelijke) tribunes
  • NEN-EN 13200-7 Toeschouwersaccommodaties - In- en uitgangsvoorzieningen en looproutes
  • NEN-EN 1337-1 Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen
  • NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie bouwproducten
  • NEN-EN 13501-2 Brandwerendheidsproeven, behalve ventilatiesys.
  • NEN-EN 13501-3 Brandwerendheidsproeven installatie anders dan RWA
  • NEN-EN 13501-4 Brandwerendheidsproeven RWA
  • NEN-EN 13565-1 Vaste brandblusinstallaties - Eisen en beproevingsmethoden
  • NEN-EN 13565-2 Vaste brandblusinstallaties - Ontwerp, constructie, onderhoud
  • NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies
  • NEN-EN 13782 Tijdelijke constructies
  • NEN-EN 1401-1 Ongeplasticeerd PVC
  • NEN-EN 14080 Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout
  • NEN-EN 15001-1 Gasinfrastructuur
  • NEN-EN 17037 Daglicht in gebouwen
  • NEN-EN 179 Hang- en sluitwerk
  • NEN-EN 1838 Noodverlichting
  • NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp + NB
  • NEN-EN 1991-1-1 Volumieke gewichten + NB
  • NEN-EN 1991-1-2 Belasting bij brand + NB
  • NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-5 Thermische belasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-6 Belastingen tijdens uitvoering + NB
  • NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen + NB
  • NEN-EN 1991-2 Verkeersbelasting op bruggen + NB
  • NEN-EN 1991-3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
  • NEN-EN 1991-4 Silo's en opslagtanks
  • NEN-EN 1992-1-1 Beton - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1992-1-2 Beton - Brand + NB
  • NEN-EN 1992-2 Beton - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1992-3 Beton - Keren en opslaan stoffen + NB
  • NEN-EN 1992-4 Beton - Bevestigingsmiddelen + NB
  • NEN-EN 1993-1-1 Staal - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1993-1-10 Staal - Materiaaltaaiheid + NB
  • NEN-EN 1993-1-11 Staal - Op trek belaste componenten + NB
  • NEN-EN 1993-1-12 Staal - Aanvullende regels staalsoorten t/m S700 + NB
  • NEN-EN 1993-1-2 Staal - Brand + NB
  • NEN-EN 1993-1-3 Staal - Koudgevormde dunwandige profielen en platen + NB
  • NEN-EN 1993-1-4 Staal - Aanvullende regels rvs + NB
  • NEN-EN 1993-1-5 Staal - Constructieve plaatvelden + NB
  • NEN-EN 1993-1-6 Staal - Schaalconstructies + NB
  • NEN-EN 1993-1-7 Staal - Haaks op het vlak belaste platen + NB
  • NEN-EN 1993-1-8 Staal - Verbindingen + NB
  • NEN-EN 1993-1-9 Staal - Vermoeiing + NB
  • NEN-EN 1993-2 Staal - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1993-3-1 Staal - Torens en masten + NB
  • NEN-EN 1993-3-2 Staal - Schoorstenen + NB
  • NEN-EN 1993-4-1 Staal - Silo's + NB
  • NEN-EN 1993-4-2 Staal - Opslagtanks + NB
  • NEN-EN 1993-4-3 Staal - Buisleidingen
  • NEN-EN 1993-5 Staal - Palen en damwanden + NB
  • NEN-EN 1993-6 Staal - Kraanbanen + NB
  • NEN-EN 1994-1-1 Staal - Beton + NB
  • NEN-EN 1994-1-2 Staal - Beton - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1994-2 Staal - Beton - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1995-1-1 Hout - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1995-1-2 Hout - Brand + NB
  • NEN-EN 1996-1-1 Metselwerk - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1996-1-2 Metselwerk - Brand + NB
  • NEN-EN 1996-2 Metselwerk - Materiaalkeuze + NB
  • NEN-EN 1996-3 Metselwerk (ongewapend) - Vereenvoudigde rekenmethoden + NB
  • NEN-EN 1997-1 Geotechniek - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1997-2 Geotechniek - Grondnderzoek + NB
  • NEN-EN 1998-1 Aardbevingsbestendige constructies - Algemeen
  • NEN-EN 1998-2 Aardbevingsbestendige constructies - Bruggen
  • NEN-EN 1998-3 Aardbevingsbestendige constructies - Vernieuwing
  • NEN-EN 1998-4 Aardbevingsbestendige constructies - Silo's, opslagtanks, pijpleidingen
  • NEN-EN 1998-5 Aardbevingsbestendige constructies - Geotechniek
  • NEN-EN 1998-6 Aardbevingsbestendige constructies - Torens, masten, schoorstenen
  • NEN-EN 1999-1-1 Aluminium - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1999-1-2 Aluminium - Brand + NB
  • NEN-EN 1999-1-3 Aluminium - Vermoeiing
  • NEN-EN 1999-1-4 Aluminium - Koudgevormde platen + NB
  • NEN-EN 1999-1-5 Aluminium - Schaalconstructies
  • NEN-EN 206+NEN 8005 Beton
  • NEN-EN 295-1 Eisen aan buizen, hulpstukken en verbindingen
  • NEN-EN 295-2 Conformiteitsbeoordeling en monsterneming
  • NEN-EN 295-3 Beproevingsmethoden keramische buizen
  • NEN-EN 338 Hout voor constructieve toepassingen - sterkteklassen
  • NEN-EN 50172 Noodverlichtingssytemen voor vluchtwegen
  • NEN-EN 50522 Aarding van hoogspanningsinstallaties
  • NEN-EN 671-3 Brandslangsystemen
  • NEN-EN 81-20 Personenliften en personen-goederenliften
  • NEN-EN 81-3 Elektrische en hydraulische klein-goederenliften
  • NEN-EN 81-50 Ontwerpregels, berekeningen, onderzoeken en beproevingen van liftonderdelen
  • NEN-EN 81-70 Toegankelijkheid van liften voor personen
  • NEN-EN 81-72 Veiligheidsregels - Brandweerliften
  • NEN-EN 845-1 Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten
  • NEN-EN 845-2 Lateien
  • NEN-EN 845-3 Lintvoegwapening van staal
  • NEN-EN 998-2 Mortels voor metselwerk
  • NEN-EN-IEC 60079-14 Explosieve atmosferen
  • NEN-EN-IEC 61936-1 Sterkstroominstallaties >1 kV
  • NEN-EN-IEC 62305-1 Bliksembeveiliging
  • NEN-EN-ISO 16000-2 Binnenlucht - Monsternemingsstrategie voor formaldehyde
  • NEN-EN-ISO 3679 Bepaling van wel of geen ontbranding en van het vlampunt
  • NEN-EN-ISO 7010 en Geregistreerde veiligheidstekens
  • NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens
  • NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen
  • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
  • NPR 1090 Ventilatie van schoolgebouwen
  • NPR 2068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NPR 2576 Richtlijn bekabeling, ophanging en montage transmissiewegen
  • NPR 2577 LPG-systemen in vrijetijdsvoertuigen
  • NPR 2652 Vochtwering in gebouwen
  • NPR 2877 Waterdichtheid, laboratorium
  • NPR 2878 Oppervlaktetemperatuurfactor
  • NPR 3218 Buitenriolering
  • NPR 3378-0 Algemeen
  • NPR 3378-1 Bepaling gasdichtheid gasinstallatie
  • NPR 3378-11 Aansluitleidingen en aansluitkranen
  • NPR 3378-12 Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal
  • NPR 3378-13 Gasleidingen ≤ 500 mbar
  • NPR 3378-2 Aanv. bepaling gasdichtheid gasinstallatie
  • NPR 3378-20 Gasgestookte sfeertoestellen
  • NPR 3378-21 Gaskooktoestel in een keuken
  • NPR 3378-22 Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten
  • NPR 3378-23 Type C (Gesloten)
  • NPR 3378-3 Dimensionering gasleiding aardgas
  • NPR 3378-4 Dimensionering gasleiding propaan
  • NPR 3378-40 Het aansluiten van gesloten gastoestellen op CLV-systemen (onderdruksystemen)
  • NPR 3378-41 Aansluiten gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen (onderdruksystemen)
  • NPR 3378-45 Werken aan de voorziening voor afvoer van rook
  • NPR 3378-46 Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer type C
  • NPR 3378-47 Enkelvoudige rookgasafvoer type B-toestellen
  • NPR 3378-5 Aanleg gasleiding algemeen
  • NPR 3378-6 Bovengrondse gasleidingen
  • NPR 3378-60 Uitmondingen, hinderafstand en verdunningsafstand
  • NPR 3378-61 Uitmondingen, goede werking
  • NPR 3378-7 In de grond gelegde gasleidingen
  • NPR 3378-8 Doorvoeren gasleidingen
  • NPR 3378-80 Toestelaanduidingen
  • NPR 3401 PVE voor gebouwen en projectprocedure
  • NPR 3402 PVE voor scholen en projectprocedure - Nalooplijst
  • NPR 3403 PVE voor woningen en projectprocedure - Nalooplijst
  • NPR 3404 PVE ziekenhuizen en projectprocedure
  • NPR 3405 PVE voor gebouwen- gebouwdelen
  • NPR 3577 Beglazen van gebouwen
  • NPR 5070 Geluidwering wanden
  • NPR 5071 Geluidwering, galm en slaande deuren
  • NPR 5081 Personenliften in woongebouwen - Vervoercapaciteit
  • NPR 5086 Geluidwering lichte woningscheidende wanden
  • NPR 5092 Beoordeling resultaten geluidmetingen
  • NPR 5097 Uitwendige scheidingscontructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd
  • NPR 5272 Geluidwering van gevels
  • NPR 5310 Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
  • NPR 6703 Wateraccumulatie
  • NPR 6708 Bevestiging van dakbedekkingen
  • NPR 9096-1-1 Steenconstructies
  • NPR 9998 Geïnduceerde aardbevingen
  • NTA 4614-1:2012 Hoogbouw - Algemeen
  • NTA 4614-2:2012 Hoogbouw - Evacuatie
  • NTA 4614-3:2012 Hoogbouw - Constructieve veiligheid
  • NTA 4614-4:2012 Hoogbouw - Liftinstallaties
  • NTA 4614-5:2012 Hoogbouw - Gevels en gevelonderhoud
  • NTA 4614-6:2012 Hoogbouw - Gebouwgebonden installaties
  • NTA 5755:2010 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek
  • NTR 3216 Binnenriolering
  • NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
  • NVN 7125 Energieprest.norm voor maatregelen op gebiedsniveau
  • Omgevingsrecht, Besluit
  • Omgevingsrecht, Regeling
  • Oorzaken en gevolgen van woningbranden
  • Openbaarheid van bestuur, Wet
  • Opiumwet
  • Overzicht gemeentelijke bouwverordeningen
  • Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
  • Penitentiaire beginselenwet
  • Politiecellencomplex, Regeling
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2015
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2015
  • Praktijkboek Bouwbesluit 2012
  • Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid 2014
  • Praktijkgids Bouwbesluit Constructieve veiligheid 2012
  • Praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie
  • Praktijkgids NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving
  • Praktijkgids NEN 6069 in de praktijk
  • Productenbesluit asbest
  • Productenregeling asbest
  • Provinciewet
  • Publicatie standaard voorschriften
  • Publiekrechtelijke procedures rond het bouwen
  • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling landelijke voorzieningen OLO (Omgevingsloket Online): Artikeltekst + Toelichting
  • Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid: Artikeltekst + Toelichting
  • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening
  • Regeling merkteken deskundige bedrijven
  • Regeling merkteken onderzoeksbedrijven
  • Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen
  • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  • Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  • Rijkswet instelling exclusieve economische zone
  • Ruimte voor arbeidsmigranten
  • Ruimtelijke ordening, Besluit
  • Ruimtelijke ordening, Wet
  • Ruimtelijke Ordening, Wet
  • Servicekosten, Besluit
  • Spoedwet wegverbreding
  • Spoorwegwet
  • Sprinklers in de woonomgeving
  • Staatsbladen behorende bij Besluit Omgevingsrecht (BOR)
  • Staatsbladen behorende bij Bouwbesluit 2012
  • Staatsbladen behorende bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
  • Staatsbladen behorende bij Ministeriële regeling Bouwbesluit 2012
  • Staatscouranten behorende bij Bouwbesluit 2012
  • Staatscouranten behorende bij Ministeriële regeling Bouwbesluit 2012
  • Staatscouranten behorende bij Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR)
  • STABU-Hoofdstukken/paragrafen 2017-1
  • Stad-en-milieubenadering, Interimwet
  • Standaarden ruimtelijke ordening 2012, Regeling
  • Straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen, Regeling
  • Studentenhuisvesting en bouwregelgeving
  • Studieboek Eurocodes: Brand (deel 1-4)
  • Studieboek Eurocodes: Hallen (deel 1-6)
  • Studieboek Eurocodes: Knopen (deel 1-5)
  • Studieboek Eurocodes: Krachtswerking (deel 1-7)
  • Studieboek Eurocodes: Staal-Beton (deel 1-6)
  • Studieboek Eurocodes: Verbinden (deel 1-5)
  • Tabakswet
  • Tijdelijke werknemers onder dak
  • Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Besluit
  • Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Regeling
  • Toegelaten instellingen volkshuisvesting, Herzieningswet
  • Toelating zorginstellingen, Wet
  • Tracéwet
  • Tractatenblad 171 (1959)
  • Uitvoering Crisis- en herstelwet, Besluit
  • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1062/2013 Formaat technische beoordeling bouwproducten
  • Uniform Europees Aanbestedingsdocument 2016
  • Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012)
  • Utiliteitsbouw
  • V 1041 Veiligheidsbep. voor hoogspanningsinstallaties
  • Veiligheidsregio's, Besluit
  • Veiligheidsregio's, Wet
  • Verbouwingen
  • Verbrandingswaarden van producten en materialen
  • Vergunningvrij bouwen
  • Verordening Bouwproducten (EU) Nr. 305/2011+Wijziging 574/2014
  • Victor, wet
  • Voorgenomen regelgeving - Bouwbesluit 2012 (Concept versies)
  • Voorgenomen regelgeving - Omgevingswet
  • Voorgenomen regelgeving - Wet kwaliteitsborging
  • Vuurwerkbesluit
  • Wabo belicht
  • Warenwet
  • Warenwet besluit liften 2016
  • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
  • Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
  • Warenwetbesluit elektrisch materiaal
  • Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
  • Warenwetbesluit machines
  • Warenwetregeling drukapparatuur 2016
  • Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Waterbesluit
  • Waterwet
  • Wegenverkeerswet 1994
  • Wet houdende uitbreiding toepassingsgebied Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone
  • Wetboek van Strafvordering
  • Winst met de Wabo. Wat betekent de komst van de omgevingsvergunning voor de bouw?
  • Woningbouw
  • Zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg, Besluit
  • Zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg, Besluit
  • Zonnecollectoren en zonnepanelen
 • Modules

  Kies een module die bij u past:

  Wetten, Besluiten en Regelingen

  • Aanbestedingsbesluit
  • Aanbestedingswet 2012
  • Aanpak schijnconstructies, Wet
  • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Regeling
  • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Wet
  • Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Activiteitenregeling milieubeheer
  • Afsluitbeleid voor kleinverbruikers, Regeling
  • Arbeid vreemdelingen, Wet
  • Arbeidsomstandighedenbesluit
  • Arbeidsomstandighedenregeling
  • Arbeidsomstandighedenwet
  • Archeologische monumentenzorg, Besluit
  • Archeologische monumentenzorg, Wet op de
  • Archiefbesluit 1995
  • Archiefregeling
  • Archiefwet 1995
  • Artikeltekst Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht)
  • Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • Bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, Regeling
  • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  • Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  • Beheer rijkswaterstaatswerken, Wet
  • Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
  • Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
  • Bescherming Antarctica, Besluit
  • Bescherming Antarctica, Wet
  • Besluit omgevingsrecht (Bor): Artikeltekst + Toelichting
  • Bestuursrecht, Algemene Wet
  • Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, Wet
  • Bibob, Besluit
  • Bodembescherming, Wet
  • Bodemkwaliteit, Besluit
  • Bodemkwaliteit, Regeling
  • Bouwbesluit 2003: Leeswijzer + Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Besluit
  • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Regeling
  • Burgerlijk Wetboek Boek 5
  • Burgerlijk Wetboek Boek 7
  • Burgerluchthavens, Besluit
  • Burgerluchthavens, Regeling
  • Crisis- en herstelwet
  • Drank- en Horecawet
  • Drinkwaterbesluit
  • Drinkwaterregeling
  • Drinkwaterwet
  • Economische delicten, Wet op de
  • Eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, Besluit
  • Eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen, Regeling
  • Eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen, Regeling
  • Eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen, Regeling
  • Energieprestatie gebouwen, Besluit
  • Energieprestatie gebouwen, Regeling
  • Erfgoedwet
  • Ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering, Besluit
  • Externe veiligheid buisleidingen, Besluit
  • Externe veiligheid inrichtingen, Besluit
  • Externe veiligheid inrichtingen, Regeling
  • Externe veiligheid, Registratiebesluit
  • Gastoestellen, Besluit
  • Geluidhinder, Besluit
  • Geluidhinder, Wet
  • Geluidwerende voorzieningen 1997, Regeling
  • Gemeentewet
  • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Besluit
  • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Wet
  • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  • Grenzen Nederlandse exclusieve economische zone, Besluit
  • Handel levende dieren en levende producten, Regeling
  • Houders van dieren, Besluit
  • Houders van dieren, Regeling
  • Huisvestingswet 2014
  • Huurprijzen woonruimte, Uitvoeringswet
  • Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Besluit
  • Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet
  • Informatie-uitwisseling ondergrondse netten, Wet
  • Kansspelen, Wet op de
  • Kernenergiewet
  • Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet
  • Kleine herstellingen, Besluit
  • Landbouwkwaliteitswet
  • Legionellapreventie, Regeling
  • Lozen buiten inrichtingen, Besluit
  • Lozen buiten inrichtingen, Regeling
  • Lozing afvalwater huishoudens, Regeling
  • Luchtvaart, Wet
  • Luchtvaartwet
  • Maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet
  • Machines 200642EG, Richtlijn
  • Materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening, Regeling
  • Medische hulpmiddelen, Wet op de
  • Mijnbouwbesluit
  • Mijnbouwwet
  • Milieubeheer, Wet
  • Milieueffectrapportage, Besluit
  • Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor): Artikeltekst + Toelichting
  • Mobiel breken bouw- en sloopafval, Besluit
  • Nadere regels attractie- en speeltoestellen
  • Natuurbescherming, Besluit
  • Natuurbescherming, Regeling
  • Natuurbescherming, Wet
  • Openbaarheid van bestuur, Wet
  • Opiumwet
  • Penitentiaire beginselenwet
  • Politiecellencomplex, Regeling
  • Productenbesluit asbest
  • Productenregeling asbest
  • Provinciewet
  • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling landelijke voorzieningen OLO (Omgevingsloket Online): Artikeltekst + Toelichting
  • Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid: Artikeltekst + Toelichting
  • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening
  • Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen
  • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  • Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  • Rijkswet instelling exclusieve economische zone
  • Ruimtelijke ordening, Besluit
  • Ruimtelijke ordening, Wet
  • Servicekosten, Besluit
  • Spoedwet wegverbreding
  • Spoorwegwet
  • Stad-en-milieubenadering, Interimwet
  • Standaarden ruimtelijke ordening 2012, Regeling
  • Straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen, Regeling
  • Tabakswet
  • Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Besluit
  • Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Regeling
  • Toegelaten instellingen volkshuisvesting, Herzieningswet
  • Toelating zorginstellingen, Wet
  • Tracéwet
  • Uitvoering Crisis- en herstelwet, Besluit
  • Veiligheidsregio's, Besluit
  • Veiligheidsregio's, Wet
  • Victor, wet
  • Voorgenomen regelgeving - Bouwbesluit 2012 (Concept versies)
  • Voorgenomen regelgeving - Omgevingswet
  • Voorgenomen regelgeving - Wet kwaliteitsborging
  • Vuurwerkbesluit
  • Warenwet
  • Warenwet besluit liften 2016
  • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
  • Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
  • Warenwetbesluit elektrisch materiaal
  • Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
  • Warenwetbesluit machines
  • Warenwetregeling drukapparatuur 2016
  • Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Waterbesluit
  • Waterwet
  • Wegenverkeerswet 1994
  • Wet houdende uitbreiding toepassingsgebied Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone
  • Wetboek van Strafvordering
  • Zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg, Besluit
  • Zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg, Besluit

  Gemeentelijke bouwverordeningen

  • Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • Overzicht gemeentelijke bouwverordeningen
  • Publicatie standaard voorschriften
  • Regeling merkteken deskundige bedrijven
  • Regeling merkteken onderzoeksbedrijven

  1e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Basis

  • Handboek Eurocodes
  • NEN 8700 Bestaande bouw - Grondslagen
  • NEN 8701 Bestaande bouw - Belastingen
  • NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp + NB
  • NEN-EN 1991-1-1 Volumieke gewichten + NB
  • NEN-EN 1991-1-2 Belasting bij brand + NB
  • NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-5 Thermische belasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-6 Belastingen tijdens uitvoering + NB
  • NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen + NB
  • NEN-EN 1991-2 Verkeersbelasting op bruggen + NB
  • NEN-EN 1991-3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
  • NEN-EN 1991-4 Silo's en opslagtanks

  1e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Gebouwen

  • NEN 2608 Vlakglas voor gebouwen
  • NEN 6707 TGB Dakbedekkingen
  • NEN 9997-1 Geotechnisch ontwerp van constructies
  • NEN-EN 1992-1-1 Beton - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1992-1-2 Beton - Brand + NB
  • NEN-EN 1992-4 Beton - Bevestigingsmiddelen + NB
  • NEN-EN 1993-1-1 Staal - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1993-1-10 Staal - Materiaaltaaiheid + NB
  • NEN-EN 1993-1-2 Staal - Brand + NB
  • NEN-EN 1993-1-8 Staal - Verbindingen + NB
  • NEN-EN 1994-1-1 Staal - Beton + NB
  • NEN-EN 1994-1-2 Staal - Beton - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1995-1-1 Hout - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1995-1-2 Hout - Brand + NB
  • NEN-EN 1996-1-1 Metselwerk - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1996-1-2 Metselwerk - Brand + NB
  • NEN-EN 1996-2 Metselwerk - Materiaalkeuze + NB
  • NEN-EN 1996-3 Metselwerk (ongewapend) - Vereenvoudigde rekenmethoden + NB
  • NEN-EN 1997-1 Geotechniek - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1999-1-1 Aluminium - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1999-1-2 Aluminium - Brand + NB

  1e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Bruggen

  • NEN EN 1995-2 Hout - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1992-2 Beton - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1993-1-11 Staal - Op trek belaste componenten + NB
  • NEN-EN 1993-1-12 Staal - Aanvullende regels staalsoorten t/m S700 + NB
  • NEN-EN 1993-1-5 Staal - Constructieve plaatvelden + NB
  • NEN-EN 1993-1-7 Staal - Haaks op het vlak belaste platen + NB
  • NEN-EN 1993-1-9 Staal - Vermoeiing + NB
  • NEN-EN 1993-2 Staal - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1994-2 Staal - Beton - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1999-1-3 Aluminium - Vermoeiing

  1e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Overige constructies

  • NEN-EN 1992-3 Beton - Keren en opslaan stoffen + NB
  • NEN-EN 1993-1-3 Staal - Koudgevormde dunwandige profielen en platen + NB
  • NEN-EN 1993-1-4 Staal - Aanvullende regels rvs + NB
  • NEN-EN 1993-1-6 Staal - Schaalconstructies + NB
  • NEN-EN 1993-3-1 Staal - Torens en masten + NB
  • NEN-EN 1993-3-2 Staal - Schoorstenen + NB
  • NEN-EN 1993-4-1 Staal - Silo's + NB
  • NEN-EN 1993-4-2 Staal - Opslagtanks + NB
  • NEN-EN 1993-4-3 Staal - Buisleidingen
  • NEN-EN 1993-5 Staal - Palen en damwanden + NB
  • NEN-EN 1993-6 Staal - Kraanbanen + NB
  • NEN-EN 1997-2 Geotechniek - Grondnderzoek + NB
  • NEN-EN 1999-1-4 Aluminium - Koudgevormde platen + NB
  • NEN-EN 1999-1-5 Aluminium - Schaalconstructies

  1e lijns NEN normen - Brandveiligheid

  • NEN 1594 Droge blusleidingen
  • NEN 1775 Brandvoortplanting vloeren
  • NEN 2555 Rookmelders
  • NEN 6061 Brand, stookplaatsen
  • NEN 6062 Rookafvoervoorzieningen
  • NEN 6063 Brandgevaar daken
  • NEN 6064 Onbrandbaarheid
  • NEN 6065 Brandvoortplanting
  • NEN 6066 Rookproduktie
  • NEN 6068 Bepaling van de Wbdbo
  • NEN 6069 Brandwerendheid, exp.
  • NEN 6075 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
  • NEN 6090 Bepaling vuurbelasting
  • NEN 8062 Rookafvoervoorzieningen
  • NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie bouwproducten

  1e lijns NEN normen - Bouwfysica en overige

  • NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 2057 Daglichtopeningen
  • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
  • NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen
  • NEN 2690 Luchtdoorlatendheid, specifiek
  • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
  • NEN 2757-2 Afvoer rook >130 kW
  • NEN 2768 Meterruimten
  • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
  • NEN 2991 Lucht: risicobeoordeling bij asbesthoudende materialen
  • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering
  • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
  • NEN 5087 Inbraakveiligheid woningen
  • NEN 5096 Inbraakwerenheid
  • NEN 7120 Energieprestatie
  • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
  • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 8757 Afvoer van rook
  • NEN-EN 12354-6 Geluidwering in gebouwen
  • NEN-EN 17037 Daglicht in gebouwen
  • NEN-EN-ISO 16000-2 Binnenlucht - Monsternemingsstrategie voor formaldehyde
  • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
  • NVN 7125 Energieprest.norm voor maatregelen op gebiedsniveau

  1e lijns NEN normen - Nutsgebonden

  • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drink- en leidingwaterinstallaties
  • NEN 1010 Veiligheidsbep. voor laagspanningsinstallaties
  • NEN 1078 Aardgasinstallaties
  • NEN 2078 Voorschriften voor aardgasinstallaties
  • NEN 8078 Voorziening voor gas
  • NEN-EN 15001-1 Gasinfrastructuur
  • NEN-EN 50522 Aarding van hoogspanningsinstallaties
  • NEN-EN-IEC 61936-1 Sterkstroominstallaties >1 kV
  • V 1041 Veiligheidsbep. voor hoogspanningsinstallaties

  1e lijns NEN normen - Gebruik

  • NEN 1413 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen
  • NEN 2535 Brandmeldinstallaties
  • NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen
  • NEN 2575-1 Ontruimingsinstallaties - Algemeen
  • NEN 2575-2 Ontruimingsinstallaties - Luidalarm type A
  • NEN 2575-3 Ontruimingsalarminstallaties - Luidalarm type B
  • NEN 2575-4 Ontruimingsalarminstallaties - Stilalarminstallatie, draadloos
  • NEN 2575-5 Ontruimingsinstallaties - Stilalarminstallatie met attentiepanelen
  • NEN 2654-1 Brandmeldinstallaties
  • NEN 2654-2 Ontruimingsalarminstallaties
  • NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens
  • NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
  • NEN 6088 Vluchtwegaanduiding
  • NEN-EN 1125 Hang- en sluitwerk
  • NEN-EN 179 Hang- en sluitwerk
  • NEN-EN 1838 Noodverlichting

  2e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Gebouwen

  • NEN 3868 Voorspanstaal
  • NEN 5491 Heipalen - Europees naaldhout
  • NEN 6771 Staalconstructies, stabiliteit
  • NEN 8707 Bestaande bouw - Geotechniek
  • NEN-EN 10080 Lasbaar betonstaal - Algemeen
  • NEN-EN 1090-1 Conformiteit staal- en aluminiumconstructies
  • NEN-EN 1090-2 Technische eisen voor staalconstructies
  • NEN-EN 1090-3 Technische eisen voor aluminium constructies
  • NEN-EN 1194 Gelijmd gelamineerd hout
  • NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies
  • NEN-EN 14080 Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout
  • NEN-EN 206+NEN 8005 Beton
  • NEN-EN 338 Hout voor constructieve toepassingen - sterkteklassen
  • NEN-EN 845-1 Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten
  • NEN-EN 845-2 Lateien
  • NEN-EN 845-3 Lintvoegwapening van staal
  • NEN-EN 998-2 Mortels voor metselwerk
  • NPR 6703 Wateraccumulatie
  • NPR 6708 Bevestiging van dakbedekkingen
  • NPR 9096-1-1 Steenconstructies

  2e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Bruggen en overige constructies

  • NEN 6786 Voorschriften ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB)
  • NEN 6788 Voorschriften ontwerpen van stalen bruggen (VOSB 2009)
  • NEN-EN 1337-1 Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen

  2e lijns NEN normen - Brandveiligheid

  • NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen - rook- en warmteafvoerinst.
  • NEN-EN 12101-6 Installaties voor rook- en warmtebeheersing
  • NEN-EN 13501-2 Brandwerendheidsproeven, behalve ventilatiesys.
  • NEN-EN 13501-3 Brandwerendheidsproeven installatie anders dan RWA
  • NEN-EN 13501-4 Brandwerendheidsproeven RWA

  2e lijns NEN normen - Bouwfysica en overige

  • NEN 5138 Warmteterugwinning in gebouwen
  • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
  • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
  • NPR 2068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NPR 2652 Vochtwering in gebouwen
  • NPR 2877 Waterdichtheid, laboratorium
  • NPR 2878 Oppervlaktetemperatuurfactor
  • NPR 5070 Geluidwering wanden
  • NPR 5071 Geluidwering, galm en slaande deuren
  • NPR 5086 Geluidwering lichte woningscheidende wanden
  • NPR 5092 Beoordeling resultaten geluidmetingen
  • NPR 5097 Uitwendige scheidingscontructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd
  • NPR 5272 Geluidwering van gevels
  • NTR 3216 Binnenriolering
  • NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen

  2e lijns NEN normen - Nutsvoorschriften en normbladen

  • NPR 3378-0 Algemeen
  • NPR 3378-1 Bepaling gasdichtheid gasinstallatie
  • NPR 3378-11 Aansluitleidingen en aansluitkranen
  • NPR 3378-12 Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal
  • NPR 3378-13 Gasleidingen ≤ 500 mbar
  • NPR 3378-2 Aanv. bepaling gasdichtheid gasinstallatie
  • NPR 3378-20 Gasgestookte sfeertoestellen
  • NPR 3378-21 Gaskooktoestel in een keuken
  • NPR 3378-22 Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten
  • NPR 3378-23 Type C (Gesloten)
  • NPR 3378-3 Dimensionering gasleiding aardgas
  • NPR 3378-4 Dimensionering gasleiding propaan
  • NPR 3378-40 Het aansluiten van gesloten gastoestellen op CLV-systemen (onderdruksystemen)
  • NPR 3378-41 Aansluiten gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen (onderdruksystemen)
  • NPR 3378-45 Werken aan de voorziening voor afvoer van rook
  • NPR 3378-46 Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer type C
  • NPR 3378-47 Enkelvoudige rookgasafvoer type B-toestellen
  • NPR 3378-5 Aanleg gasleiding algemeen
  • NPR 3378-6 Bovengrondse gasleidingen
  • NPR 3378-60 Uitmondingen, hinderafstand en verdunningsafstand
  • NPR 3378-61 Uitmondingen, goede werking
  • NPR 3378-7 In de grond gelegde gasleidingen
  • NPR 3378-8 Doorvoeren gasleidingen
  • NPR 3378-80 Toestelaanduidingen

  Normen bij de ministeriële regeling omgevingsrecht

  • NEN 2302 Tekeningen in de bouw
  • NEN 2631 Investeringskosten van gebouwen
  • NEN 2699 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
  • NEN 379 Technische productdocumentatie
  • NEN 3870 Tekeningen voor betonconstructies
  • NEN 47 Doorsnede van materialen op bouwkundige tekeningen

  Normen bij de bouwverordeningen

  • NEN 2443 Parkeren en stallen personenauto's
  • NEN 5707 Asbest in bodem
  • NEN 5725 Landbodem - Strategie uitvoering vooronderzoek
  • NEN 5740 Landbodem - Strategie uitvoering verkennend bodemonderzoek
  • NEN 5897 Asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
  • NEN 6722 Voorschriften Beton
  • NPR 2576 Richtlijn bekabeling, ophanging en montage transmissiewegen
  • NPR 3218 Buitenriolering

  Normen bij Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  • NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
  • NEN-EN 671-3 Brandslangsystemen
  • NEN-EN-ISO 7010 en Geregistreerde veiligheidstekens
  • NPR 2577 LPG-systemen in vrijetijdsvoertuigen

  Overige normen voor de brandweer

  • NEN 6060 Brandveiligheid in grote brandcompartimenten
  • NEN 6079 Risicobenadering grote brandcompartimenten
  • NEN 6089 Opvang- en de doorstroomcapaciteit
  • NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages
  • NEN 8020-41 (Brand)veiligheid van tenten
  • NEN 8112 Ontruimingsplannen voor gebouwen
  • NEN-EN 12845 Automatische sprinklerinstallaties
  • NEN-EN 12845+NEN 1073 Automatische sprinklerinstallaties
  • NEN-EN 81-72 Veiligheidsregels - Brandweerliften

  Normen voor buizen

  • NEN 7002 Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen
  • NEN 7003 Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
  • NEN 7013 Expansiestukken binnenrioleringen PVC en ABS
  • NEN-EN 1401-1 Ongeplasticeerd PVC
  • NEN-EN 295-1 Eisen aan buizen, hulpstukken en verbindingen
  • NEN-EN 295-2 Conformiteitsbeoordeling en monsterneming
  • NEN-EN 295-3 Beproevingsmethoden keramische buizen

  Overige normen voor de ontwerper

  • NEN 1814 Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten
  • NEN 2634 Begrotingen van bouwkosten
  • NEN 2658 PVE voor gebouwen en projectprocedure
  • NEN 3569 Vlakglas voor gebouwen
  • NEN 5080 Personenliften in woongebouwen
  • NPR 3401 PVE voor gebouwen en projectprocedure
  • NPR 3402 PVE voor scholen en projectprocedure - Nalooplijst
  • NPR 3403 PVE voor woningen en projectprocedure - Nalooplijst
  • NPR 3404 PVE ziekenhuizen en projectprocedure
  • NPR 3405 PVE voor gebouwen- gebouwdelen
  • NPR 3577 Beglazen van gebouwen
  • NPR 5081 Personenliften in woongebouwen - Vervoercapaciteit

  Overige normen voor de uitvoerende bouw

  • NEN 2017 Hijskranen
  • NEN 2024 Hijskranen - Documenten, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
  • NEN 2741 Cementgebonden dekvloeren
  • NEN 2743 Monolithisch afgewerkte betonvloeren
  • NEN 2747 Vlakheid en evenwijdigheid vloeroppervlakken
  • NEN 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen
  • NEN 2892 Berekeningsmethode maximaal toelaatbare maatafwijkingen
  • NEN 3682 Maatcontrole in de bouw
  • NEN 3699 Meetmethode bepalen nettohoeveelheden bouwdelen
  • NEN 3835 Mortels voor metselwerk
  • NEN 5905 Toeslagmaterialen voor beton
  • NEN-EN 1004 Rolsteigers
  • NEN-EN 12810-1 Gevelsteigers

  Overige normbladen voor hoogbouw

  • NTA 4614-1:2012 Hoogbouw - Algemeen
  • NTA 4614-2:2012 Hoogbouw - Evacuatie
  • NTA 4614-3:2012 Hoogbouw - Constructieve veiligheid
  • NTA 4614-4:2012 Hoogbouw - Liftinstallaties
  • NTA 4614-5:2012 Hoogbouw - Gevels en gevelonderhoud
  • NTA 4614-6:2012 Hoogbouw - Gebouwgebonden installaties

  Normen voor aardbevingsbestendige constructies (EC8)

  • NEN-EN 1998-1 Aardbevingsbestendige constructies - Algemeen
  • NEN-EN 1998-2 Aardbevingsbestendige constructies - Bruggen
  • NEN-EN 1998-3 Aardbevingsbestendige constructies - Vernieuwing
  • NEN-EN 1998-4 Aardbevingsbestendige constructies - Silo's, opslagtanks, pijpleidingen
  • NEN-EN 1998-5 Aardbevingsbestendige constructies - Geotechniek
  • NEN-EN 1998-6 Aardbevingsbestendige constructies - Torens, masten, schoorstenen
  • NPR 9998 Geïnduceerde aardbevingen

  NEN Praktijkgidsen Bouwbesluit

  • Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid 2014
  • Praktijkgids Bouwbesluit Constructieve veiligheid 2012
  • Praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie
  • Praktijkgids NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving
  • Praktijkgids NEN 6069 in de praktijk

  Organisatiespecifieke normen

  • NEN 1070 Geluidwering in gebouwen - Kwaliteit
  • NEN 1824 Ergonomie
  • NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties
  • NEN 2574 Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen
  • NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving
  • NEN 2767-2 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen
  • NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties
  • NEN 3214 Binnenriolering in woningen en woongebouwen
  • NEN 5060 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen
  • NEN 5067 Koellastberekening voor gebouwen
  • NEN 5717:2017 Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
  • NEN 5720:2017 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen Referentieklimaatgegevens
  • NEN 6058 Warmtestralingsbelasting - Houtopslag in de buitenlucht
  • NEN 6787 Het ontwerpen van beweegbare bruggen
  • NEN 7250 Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten
  • NEN 8012 Keuze leidingtype voor beperken brandschade
  • NEN 8021 Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen
  • NEN 8025 Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties
  • NEN-EN 12094-1 Onderdelen voor blusgassystemen
  • NEN-EN 12464-1 Licht en verlichting
  • NEN-EN 13200-6 Toeschouwersaccommodaties - Demonteerbare (tijdelijke) tribunes
  • NEN-EN 13200-7 Toeschouwersaccommodaties - In- en uitgangsvoorzieningen en looproutes
  • NEN-EN 13565-1 Vaste brandblusinstallaties - Eisen en beproevingsmethoden
  • NEN-EN 13565-2 Vaste brandblusinstallaties - Ontwerp, constructie, onderhoud
  • NEN-EN 13782 Tijdelijke constructies
  • NEN-EN 50172 Noodverlichtingssytemen voor vluchtwegen
  • NEN-EN 81-20 Personenliften en personen-goederenliften
  • NEN-EN 81-3 Elektrische en hydraulische klein-goederenliften
  • NEN-EN 81-50 Ontwerpregels, berekeningen, onderzoeken en beproevingen van liftonderdelen
  • NEN-EN 81-70 Toegankelijkheid van liften voor personen
  • NEN-EN-IEC 60079-14 Explosieve atmosferen
  • NEN-EN-IEC 62305-1 Bliksembeveiliging
  • NEN-EN-ISO 3679 Bepaling van wel of geen ontbranding en van het vlampunt
  • NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens
  • NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen
  • NPR 1090 Ventilatie van schoolgebouwen
  • NPR 5310 Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
  • NTA 5755:2010 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek

  CUR Aanbevelingen - Constructie en uitvoering

  • Aanbeveling 100 Schoon beton
  • Aanbeveling 103 Windtunnelonderzoek
  • Aanbeveling 104 Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde liggers
  • Aanbeveling 108 Uitvoering van mortelvoegen in prefab betonconstr.
  • Aanbeveling 109 Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen
  • Aanbeveling 111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen
  • Aanbeveling 114 Toezicht op de realisatie van paalfunderingen
  • Aanbeveling 117 Inspectie en advies kunstwerken
  • Aanbeveling 118 Repareren van Beton
  • Aanbeveling 121 Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies
  • Aanbeveling 122 Ontwerpen en vervaardigen van betonconstructies met gebruikmaking van de doorgaande sterkteontwikkeling van beton
  • Aanbeveling 25 Korte ankers in beton
  • Aanbeveling 36 Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen
  • Aanbeveling 46 Diafragmawanden in baksteenmetselwerk
  • Aanbeveling 47 Plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden (Triplex/Multiplex)
  • Aanbeveling 61 deel A: Het voegen van metselwerk
  • Aanbeveling 61 deel B: Het hydrofoberen van metselwerk
  • Aanbeveling 68 Vijzelen en schuiven
  • Aanbeveling 69 Stalen Damwandprofielen
  • Aanbeveling 71 Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk
  • Aanbeveling 73 Stabiliteit van steenconstructies
  • Aanbeveling 76 Rekenregels voor diepwanden
  • Aanbeveling 77 Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren
  • Aanbeveling 81 Vijzelen en schuiven
  • Aanbeveling 82 Beheersing van scheurvorming in steenconstructies
  • Aanbeveling 85 Construeren in roestvast staal
  • Aanbeveling 86 Bollenplaatvloeren
  • Aanbeveling 91 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening
  • Aanbeveling 96 Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies
  • Aanbeveling 99 Strokenvloeren

  CUR Aanbevelingen - Geotechniek, duurzaamheid en milieu

  • Aanbeveling 101 Uitvoering en interpretatie samendrukkingsproef
  • Aanbeveling 105 Risicoverdeling Geotechniek (RV-G)
  • Aanbeveling 113 Deel A: Oeverstabiliteit bij zandwinputten
  • Aanbeveling 115 Uitvoering van geokunststoffenin de waterbouw
  • Aanbeveling 119 Specialistische instandhoudingstechnieken
  • Aanbeveling 123 Betonwaren vervaardigd met geopolymeer als bindmiddel
  • Aanbeveling 16 Onderzoek aan de betonconstructie
  • Aanbeveling 19 Vlamstralen van beton
  • Aanbeveling 33 Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet
  • Aanbeveling 45 Kathodische bescherming van wapening in betonconsr.
  • Aanbeveling 49 Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen
  • Aanbeveling 50 Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen
  • Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen
  • Aanbeveling 57 Betonnen vloeroppervl. V. ammoniakemissie-arme rundvee
  • Aanbeveling 6 Toelaatbaarheid van putcorrosie in voorspanstaal
  • Aanbeveling 60 Doorgroeibaarheid van geotextielen
  • Aanbeveling 63 Bep. v. d. vloeistofdichth. v beton door de capillaire absorptiepr.
  • Aanbeveling 64 Vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemen
  • Aanbeveling 65 Ontwerp aanleg+herstel v. vloeistofdichte voorzieningen van beton
  • Aanbeveling 72 Inspectie en onderzoek van betonconstructies
  • Aanbeveling 75 Vervormingscriteria en meetmeth. V. minerale afdichtingslag.
  • Aanbeveling 78 Vloeistofdichte voegconstr, in bodembeschermende voorz.
  • Aanbeveling 79 Beoordelen van Kwaaital- en Manta-begane-grondvloeren
  • Aanbeveling 8 Duurzaamheid van betonnen poeren in tuinbouwkassen
  • Aanbeveling 88 Absorptieproef vloeistofindringing in bitumineuze mat.
  • Aanbeveling 89 Maatregel. ter voorkoming v betonschade door ASR

  CUR Aanbevelingen - materialen

  • Aanbeveling 106 Beton met fijne fracties uit bsa-granulaten als fijn toeslagmateriaal
  • Aanbeveling 107 Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel
  • Aanbeveling 110 Gietvloeren met cement als bindmiddel
  • Aanbeveling 112 Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal
  • Aanbeveling 116 AEC-granulaat als toeslagmateriaalvoor beton
  • Aanbeveling 18 Colloidaal beton
  • Aanbeveling 2 Voorspanstaal en voorspanelementen, bescherming en verwerking
  • Aanbeveling 24 Krimparme cementgebonden mortels
  • Aanbeveling 29 Met epoxy bekleed betonstaal
  • Aanbeveling 35 Bep.buigtreksterkte,buigtaaiheid,equivalente buigtrekst.staalvezelbeton
  • Aanbeveling 39 Beton met grove lichte toeslagmaterialen (deel 1 t/m 3)
  • Aanbeveling 41 Flugsand
  • Aanbeveling 42 Bep. Invl. polypropyl.vezels in beton op vorming plast.krimpscheuren
  • Aanbeveling 48 Geschiktheidsonderz. nieuwe cementen voor toepassing in beton
  • Aanbeveling 5 Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton
  • Aanbeveling 59 Vervaardiging en beproeving schuimbeton
  • Aanbeveling 67 Bep. adiabatische temperatuurontwikkeling van verhardend beton
  • Aanbeveling 80 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal
  • Aanbeveling 84 Cementbentoniet wanden
  • Aanbeveling 87 Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel
  • Aanbeveling 90 Kunstharsgebonden terrazzovloeren
  • Aanbeveling 92 Vloerverwarming in terrazzovloeren
  • Aanbeveling 94 Toepassing van poederkoolvliegas in mortel en beton
  • Aanbeveling 98 Ternair slakcement voor constructief beton en mortel (deel 1 t/m 3)

  CUR Rapporten

  • CUR Rapport 10 Kolomvoetplaatverbindingen. Aanbevelingen voor de berekening volgens de Eurocodes
  • CUR Rapport 102 gewapend onderwaterbeton
  • CUR Rapport 161 Filters in de waterbouw
  • CUR Rapport 162 Construeren met grond
  • CUR Rapport 163 Vermoeiing van beton
  • CUR Rapport 166 Damwandconstructies (deel 1 + 2)
  • CUR Rapport 178 Achtergronden bij numerieke modellering van geotechnische constructies, deel 1
  • CUR Rapport 182 Geofysische technieken voor grondonderzoek
  • CUR Rapport 185 Secundaire toeslagmaterialen in beton
  • CUR Rapport 187 Biologisch afbreekbare geotextielen
  • CUR Rapport 189 Cement-bentoniet schermen
  • CUR Rapport 190 Kansen in de civiele techniek
  • CUR Rapport 191 Achtergronden bij numerieke modellering van geotechnische constructies, deel 2
  • CUR Rapport 192 Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Breuksteen in de praktijk
  • CUR Rapport 195 Backgrounds on numerical modelling of geotechnical constructions, part 3
  • CUR Rapport 198 Kerende constructies in gewapende grond
  • CUR Rapport 199 Handreiking toepassing No-Recess technieken
  • CUR Rapport 200 Natuurvriendelijke oevers: aanpak en toepassingen
  • CUR Rapport 2000-1 Betonschade kwaaitaal en manta vloerelementen in de woningbouw
  • CUR Rapport 2000-3 Functionele eisen voor alternatieve steenachtige materialen in de waterbouw
  • CUR Rapport 2001-1 Invloed betonsamenstelling op vloeistofindringing
  • CUR Rapport 2001-10 Diepe grondstabilisatie in Nederland
  • CUR Rapport 2001-2 Vloeren van kanaalplaten met geintegr. stalen liggers
  • CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming
  • CUR Rapport 2001-4 Ontwerpregels voor trekpalen
  • CUR Rapport 2001-7 Vloeistofindringing in beton
  • CUR Rapport 2001-8 Bearing capacity of steel pipe piles
  • CUR Rapport 2002-1 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal
  • CUR Rapport 2002-2 Ringonderzoek naar de samendrukkingsproef
  • CUR Rapport 2002-4 Zelfverdichtend beton
  • CUR Rapport 2002-6 Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van grondstoffen voor beton
  • CUR Rapport 2003-1 Alkali-silica reactie in beton
  • CUR Rapport 2003-3 Geavanceerd rekenen voor civiele constructies
  • CUR Rapport 2003-6 Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstruc
  • CUR Rapport 2003-7 Bepaling geotechnische parameters
  • CUR Rapport 2005-1 Geforceerde consolidatie door het afpompen van water
  • CUR Rapport 2005-2 Strokenvloeren
  • CUR Rapport 2005-3 Windtunnelonderzoek
  • CUR Rapport 2005-4 Inspecteren en beoordelen van betonconstructies waarin ASR wordt vermoed of is vastgesteld
  • CUR Rapport 2006-1 Veiligheid van hulpconstructies voor het realiseren van betonwerk
  • CUR Rapport 2006-3 Recyclingbrekerzand en fijne fractie beton- en menggranulaat als toeslagmateriaal voor beton
  • CUR Rapport 2007-1 Construeren met glas
  • CUR Rapport 2007-3 Scheurgedrag en berekening van constructievloeren van gewapend beton op onderwaterbetonvloeren
  • CUR Rapport 2008-2 Van onzekerheid naar betrouwbaarheid
  • CUR Rapport 2008-3 De COINS-systematiek
  • CUR Rapport 2008-4 COINS-referentiekader voor functioneel specificeren
  • CUR Rapport 201 Natuurvriendelijke oevers: belasting en sterkte
  • CUR Rapport 202 Natuurvriendelijke oevers; oeverbeschermingsmaterialen
  • CUR Rapport 203 Natuurvriendelijke oevers: Fauna
  • CUR Rapport 204 Natuurvriendelijke oevers: Vegetatie langs grote wateren
  • CUR Rapport 205 Natuurvriendelijke oevers
  • CUR Rapport 207 Rotterdam sheet pile wall field test
  • CUR Rapport 209 Kansen in de civiele techniek
  • CUR Rapport 211E Handbook Quay Walls
  • CUR Rapport 213 Hout in de GWW-sector
  • CUR Rapport 219 INSIDE Innovatieve dijkversterking
  • CUR Rapport 221 Folieconstructies
  • CUR Rapport 223 Richtlijn Meten en monitoren van bouwputten
  • CUR Rapport 224 Ontwatering in stedelijke gebieden
  • CUR Rapport 227 Leren van geotechnisch falen
  • CUR Rapport 228 Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen
  • CUR Rapport 229 Axiaal draagvermogen van palen
  • CUR Rapport 230 Guidelines on the inter-pretation of Rapid Load Testing on piles
  • CUR Rapport 231 Handboek diepwanden
  • CUR Rapport 232 Falende constructies
  • CUR Rapport 233 Interface stability of granular filter structures
  • CUR Rapport 236 Ankerpalen
  • CUR Rapport 242 Handboek funderingsherstel
  • CUR Rapport 244 Hydraulic Fill Manual for dredging and reclamation works
  • CUR Rapport 247 Richtlijn risicogestuurd grondonderzoek
  • CUR Rapport 60 Lasbaarheid betonstaal kruislasverbinding
  • CUR Rapport 7 Staalplaat betonvloeren
  • CUR Rapport 8 Staalplaat betonvloeren, 2 Theorie
  • CUR Rapport 89-5 Kathodische bescherming van betonconstructies
  • CUR Rapport 90-3 Carbonatatie, corrosie en vocht
  • CUR Rapport 91-5 Doorbuiging van liggers van betongranulaatbeton
  • CUR Rapport 92-11 Definities en toepassingen van steenachtige bouwstoffen
  • CUR Rapport 92-6 Realkalisatie en chloride-extractie van beton
  • CUR Rapport 92-7 Kritisch chloridegehalte in gewapend beton
  • CUR Rapport 94-4 Stabiliteit woningbouw
  • CUR Rapport 94-7 Experimenteel onderzoek naar kathodische bescherming van gewapend beton
  • CUR Rapport 97-3 Toelaatbaar chloridegehalte in gewapend beton

  SBR Publicaties - Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen

  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel A
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel B
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel C
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel D
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel E
  • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel F

  SBR Referentiedetails

  • Utiliteitsbouw
  • Woningbouw

  SBR Infobladen (GRATIS)

  • Infoblad 100: Bepaling van de bezettingsgraad (klasse)
  • Infoblad 101: Bepaling van het vereiste aantal toiletruimten in een gebouw
  • Infoblad 102: Bepaling van de maximale loopafstand in een woning
  • Infoblad 103: Het verzamelen van de EPC-eisen voor een verbouwing
  • Infoblad 107: Bepaling van de hoogte van een vloerafscheiding
  • Infoblad 108: Bepaling van de maximale loopafstand in een niet tot bewoning bestemd gebouw
  • Infoblad 109: Vaststellen welke deuren zelfsluitend moeten zijn
  • Infoblad 110: Vaststellen aan welke eisen een toegankelijkheidssector moet voldoen
  • Infoblad 112: Bepaling van de minimale afmeting van een toiletruimte
  • Infoblad 113: Aanwijzing van alle deuren die minimaal 2,30 m hoog moeten zijn
  • Infoblad 114: 1-Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen
  • Infoblad 115: 2-Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken toepasselijke voorschriften
  • Infoblad 230:Dimensionering van vluchttrappenhuizen
  • Infoblad 231: Status van een vluchtroute
  • Infoblad 232:Brandveiligheidinstallatie
  • Infoblad 233:Bepalen van de permanente vuurbelasting
  • Infoblad 234:Breedte van nooduitgangen en draairichting van vluchtdeuren
  • Infoblad 235: Veilige afstand tussen gebouwen bij brandoverslag door straling
  • Infoblad 236: Hantering van het begrip 'toegankelijkheidssector' in een bouwplan
  • Infoblad 237: Vaststelling van de breedte van een gemeenschappelijke verkeersruimte in een woongebouw
  • Infoblad 238:Ontheffing krijgen van een bouwvoorschrift
  • Infoblad 239: Bepaling van de hoogte van een onderwijslokaal
  • Infoblad 240:Noodverlichting
  • Infoblad 241: Welke geveldelen moeten inbraakwerend zijn?
  • Infoblad 242: Het betrekken van het begrip verblijfsruimte bij de eisen van een bouwplan
  • Infoblad 243: De bouwvergunning; algemene informatie
  • Infoblad 244: Welke voorschriften gelden voor tijdelijke bouwwerken
  • Infoblad 245: Voor welke deuren geldt een 20-mm eis
  • Infoblad 246: Welke eisen voor de warmteweerstand paneelconstructies
  • Infoblad 247: Waar en hoeveel rookmelders moeten worden aangebracht?
  • Infoblad 248: Het betrekken van brand- en rookvrij vluchtroute bij de eisen voor een bouwplan
  • Infoblad 249: Welke eisen gelden voor een trap?
  • Infoblad 250: Hoeveel integraal toegankelijke toiletruimten zijn er in een kantoor vereist?
  • Infoblad 270: Verbetering van de beveiliging door toepassing van beschermend glas
  • Infoblad 271: Realisatie van een brandwerende afscheiding
  • Infoblad 290: Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen?
  • Infoblad 291: Wat is een veiligheidstrappenhuis?
  • Infoblad 292: Psi-waarden (¨) in de EPC-berekening
  • Infoblad 293: Is noodverlichting bij bezettingsgraadklasse B5 vereist?
  • Infoblad 294: Mag een woning worden ontsloten door een buitentrap?
  • Infoblad 295: Eisen aan brandvoorplanting en rookproductie constructie-onderdeel
  • Infoblad 296: Brandwerende voorzieningen bij doorvoeringen
  • Infoblad 297: Benoeming ‘overige gebruiksfunctie’ in woning
  • Infoblad 298: Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie
  • Infoblad 299: Geluidseisen tussen gemeenschappelijke verkeersruimte woongebouw en appartement
  • Infoblad 300: Toepassing veiligheidsglas begane grond woning verplicht?
  • Infoblad 301: Toepassing van een sluis voor een brandweerlift verplicht ?
  • Infoblad 302: Spelregels en begrippen omtrent gebruiksvergunning
  • Infoblad 303: Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding
  • Infoblad 304: Ventilatievoorzieningen voor gemeenschappelijke verkeers-ruimte in woongebouw
  • Infoblad 305: Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning
  • Infoblad 317: Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving
  • Infoblad 318: Veilig vluchten uit gebouwen: vluchtgedrag en maatregelen
  • Infoblad 320: Veilig vluchten uit gebouwen: nooddeuren
  • Infoblad 321: Veilig vluchten uit gebouwen: ontruiming
  • Infoblad 325: Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?
  • Infoblad 326: Mag deur of raam over gemeenschappelijke verkeersruimte draaien?
  • Infoblad 327: Overschrijding van de 15 m loopafstand bij volledige beveiliging
  • Infoblad 328: Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie
  • Infoblad 329: Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid
  • Infoblad 330: Isolatie- en ventilatie-eisen voor berging of garage
  • Infoblad 331: Brandbeveiligingsinstallatie in doodlopend eind van niet tot bewoning bestemde gebruiksfunctie
  • Infoblad 332: De -20 dB-eis binnen woningen: eisen en praktische haalbaarheid
  • Infoblad 333: Specifieke eisen voor bijeenkomstfunctie kinderopvang (nieuwbouw)
  • Infoblad 341: Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw
  • Infoblad 342: Garage naast een woning: brandveiligheid
  • Infoblad 343: Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw
  • Infoblad 344: Welke ruimten in woongebouw mogen niet rechtstreeks uitkomen op vluchttrappenhuis?
  • Infoblad 346: Eisen aan toegestaan aantal personen in bijeenkomstfunctie
  • Infoblad 348: Kelder van een woning als verblijfsruimte?
  • Infoblad 349: Vrije doorgang ter plaatse van dubbele deur
  • Infoblad 350: Verschil tussen industriefunctie en lichte industriefunctie
  • Infoblad 363: Opstelplaats voor blusvoertuigen op eigen terrein
  • Infoblad 364: Toepassing regels spiegelsymmetrie
  • Infoblad 365: Wanneer zijn brandwerende voorzieningen vereist bij dakopeningen?
  • Infoblad 366: Bepaling gebouwhoogte
  • Infoblad 367: Bepaling niet-besloten ruimte
  • Infoblad 91: Inbraakwerende voorzieningen aan woningen (algemeen)
  • Infoblad 92: Inbraakwerend hang- en sluitwerk voor woningen
  • Infoblad 98: Het betrekken van de gebruiksfunctie bij de eisen voor een bouwplan
  • Infoblad 99: Het verzamelen van de EPC-eisen voor een nieuwbouwproject

  IFV/Brandweer Nederland Publicaties

  • (Brand)veiligheid in discotheken
  • Brandveiligheid: Bouwbesluit 2012 + Regeling Bouwbesluit
  • Handboek brandbeveiligingsinstallaties
  • Handreiking bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid
  • Handreiking Brandveiligheid stadions
  • Handreiking opstellen bluswaterbeleid
  • Miljoenenbranden in Nederland
  • Oorzaken en gevolgen van woningbranden
  • Sprinklers in de woonomgeving
  • Verbrandingswaarden van producten en materialen

  Bouwen met Staal

  • Databases en tools Bouwen met Staal
  • Gratis publicaties Bouwen met Staal
  • GTS 2013 (Grafieken & tabellen voor staal + staalconstr. voor gebouwen gebaseerd op Eurocode 0, 1 en 3)
  • Leren van instortingen
  • Studieboek Eurocodes: Brand (deel 1-4)
  • Studieboek Eurocodes: Hallen (deel 1-6)
  • Studieboek Eurocodes: Knopen (deel 1-5)
  • Studieboek Eurocodes: Krachtswerking (deel 1-7)
  • Studieboek Eurocodes: Staal-Beton (deel 1-6)
  • Studieboek Eurocodes: Verbinden (deel 1-5)

  Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (GRATIS)

  • Advies 0906:2010 Vluchtroutes hotel
  • Advies 0907:2009 Bereikbaarheid blusvoertuig
  • Advies 0908:2010 Wonen en zorg
  • Advies 0909:2010 BMI kinderopvang
  • Advies 0912-2-29:2010 Rieten schroefdak
  • Advies 0913-1:2010 Slapen in een scoutinggebouw
  • Advies 0915:2010 Kleinschalige kinderopvang
  • Advies 1001:2010 Bedrijfsverzamelgebouw
  • Advies 1002:2010 Veiligheidstrappenhuis
  • Advies 1003:2010 Brandmeldinstallatie met doormelding bij bedrijfsgebouw
  • Advies 1004:2010 Brandcompartimentering stookruimte zwembad
  • Advies 1005:2010 Brandmeldinstallatie kerkgebouw
  • Advies 1006:2010 Vluchtroutes woongebouw
  • Advies 1008:2010 Woonfunctie met kamergewijze verhuur
  • Advies 1009:2010 Sprinkler als gelijkwaardige oplossing voor tweede rookvrije vluchtroute in woongebouw
  • Advies 1011:2010 Vuurbelasting liften
  • Advies 1014:2010 Eisen bestaand gezondheidszorggebouw
  • Advies 1015:2011 Brandveiligheidsinstallatie kampeerboerderij
  • Advies 1019:2010 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek
  • Advies 1101:2011 Aanvullende eisen stellen aan de bereikbaarheid, beheersbaarheid en bestrijding van de brand
  • Advies 1102:2011 Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis
  • Advies 1103:2011 WBDBO bedrijfspand
  • Advies 1104:2012 Zelfsluitende toegangsdeuren subbrandcompartiment woongebouw
  • Advies 1106:2011 Ontgrendeling deuren in calamiteitsituatie
  • Advies 1108:2011 C2000 ondersteuning in gebouw
  • Advies 1112:2011 Geografisch brandmeldpaneel kinderdagverblijf
  • Advies 1114-02:2011 Brandveiligheid aankleding kerkzaal
  • Advies 1115-02:2011 Wonen en zorg vs. Zorgzwaarte
  • Advies 1116-02:2013 Rookverspreiding galerij met vides
  • Advies 1201:2012 Portiekoplossing of niet?
  • Advies 1204-02:2012 Is wonen en zorg omgevingsvergunningplichtig voor brandveilig gebruik?
  • Advies 1205:2012 Gebruiksfunctie
  • Advies 1210:2011 Toepassing van BvB 1995 bij verbouw
  • Advies 1211:2011 Vluchten via kooiladder als extra vluchtroute
  • Advies 1212:2013 Veilig vluchten bij naast elkaar gelegen deuren
  • Advies 1301-02:2013 Toepassing NEN 6068 of BvB2007
  • Advies 1302-1:2013 Parkeren onder galerij woongebouw
  • Advies 1303:2013 Handhaving tegen ijsblokjesmachine in gangzone
  • Advies 1304:2013 Handhaving brandveiligheid
  • Advies 1305:2013 Flexibele brandcompartimentering
  • Advies 1306-1:2013 Kantoorgebouw met sprinklerinstallatie
  • Advies 1307:2013 Uitbreiding hotel met enkele vluchtroute door bestaand pand
  • Advies 1308:2013 Brandwerend rolscherm OV-busterminal
  • Advies 1309:2013 Brandwerendheid industriefunctie tpv kavelgrens
  • Advies 1311:2014 Verbouwing garagebedrijf met BMI
  • Advies 1401:2014 Enkele vluchtroute op galerij
  • Advies 1402:2014 Brandveilig gebruik logiesappartementen
  • Advies 1404:2014 Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting
  • Advies 1405:2014 Brandmeldinstallatie (BMI) versus brandcompartimentering
  • Advies 1406:2014 Rooksluis voor trappenhuis in hotel
  • Advies 1407:2014 Onderhoud niet-gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI)
  • Advies 1408:2014 Brandwerendheid vluchtroutes woontoren
  • Advies 1409:2014 Vluchtroute woning door ijssalon
  • Advies 1410-1:2014 Sprinklermeldinstallatie ipv BMI
  • Advies 1411:2014 Vluchtroute hotelkamer door ontbijtzaal
  • Advies 1413:2015 Galerij met enkele vluchtroute
  • Advies 1414:2015 Toegang woningen via dakstraat
  • Advies 1501:2015 Rookmelders of BMI in KDV
  • Advies 1502:2015 Schuifdeur gestuurd door BMI als nooddeur
  • Advies 1503:2015 Twee vluchtroutes in een atrium
  • Advies 1504:2015 Berekening branddoorslag houtconstructie
  • Advies 1505:2015 Voorportaal voor brandweerlift
  • Advies 1506:2015 Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler
  • Advies 1507-1:2015 Doodlopende galerij in bestaand appartementengebouw
  • Advies 1508:2015 Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute
  • Advies 1509:2015 BMI voor woongebouw met incidenteel logiesgebruik
  • Advies 1510:2015 Kantschuif op dubbele brandwerende deur
  • Advies 1511:2016 Grootte nevenfunctie van een industriefunctie
  • Advies 1512:2016 Toevoeging kantoorunits in groot brandcompartiment
  • Advies 1513:2016 Woongebouw of zorgclusterwoningen?
  • Advies 1601:2016 Deur liftmonteur in veiligheidstrappenhuis
  • Advies 1602:2016 Smalle gangen
  • Advies 1603:2016 doormelden en tijdelijk uitzetten BMI
  • Advies 1604:2016 Brandvertragende gordijnen in hotel
  • Advies 1605:2016 Handbrandblusser versus brandslanghaspel
  • Advies 1606:2016 Melding of nieuwe vergunning?
  • Advies 1607-1:2017 Gebruiksmelding bouwdeel voor afzonderlijk gebruik
  • Advies 1608:2016 Vervallen trap in monumentaal gebouwtje
  • Advies 1609:2016 Schuifdeur als vluchtdeur of als nooddeur
  • Advies 1610:2017 Wonen, gebruiksmelding- en -vergunningplicht in één gebouw
  • Advies 1611:2017 Daglicht en burenrecht
  • Advies 1612:2017 Brandventilatie vs. Sprinkler in parkeergarage
  • Advies 1701:2017 Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf
  • Advies 1702:2017 Transformatie kantoor naar portiekwoningen
  • Advies 1704:2017 WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler
  • Advies 1705:2017 Vluchtrouteaanduiding op BMI geschakeld
  • Advies 1706:2017 Toegang stallingsgarage vanuit portiek
  • Advies 1707:2017 Gelijkwaardige toegang veiligheidstrappenhuis
  • Advies 1708:2017 Verbrandingstoestel houtpellets in studentenhuis
  • Advies 1709:2017 Logies- of woongebouw?
  • Advies 1710:2017 Rooksluis of verticaal opgedeeld vluchttrappenhuis
  • Advies 1711:2017 WBDBO bedrijfshal door spiegelsymmetrie
  • Advies 1712:2017 Haakse woningtoegangsdeuren in lifthal
  • Advies 1713:2017 School als groot brandcompartiment
  • Advies 1714:2017 Woningtoegangen in trappenhuis
  • Advies 1715:2017 Brandveilig gebruik groepszorgwoning en onderhoudstermijn
  • Advies 1716:2018 Brandbaar plafond in dagopvang en groepszorgwoning gehandicapten
  • Advies 1801:2018 Op portiek aangewezen gebruiksoppervlakte
  • Advies 1802:2018 Schuifdeur in vluchttrappenhuis
  • Advies 1803:2018 Handhaving n.a.v. gebruiksoppervlakte portiek
  • Advies 1804:2018 Gelijkwaardige brandveiligheid in tweelaagse kippenstal
  • Advies 1805-2018: Energieprestatie 'circulaire' vakantiechalets
  • Advies 1806-2018: Sanitaire ruimten binnen zone beschermd subBC
  • Advies 1807:2018 Zichtbaarheid luminescerende vluchtrouteaanduiding
  • Advies 1808:2018 Inspectiecertificaat RWA
  • Advies 1809:2018 Daglicht uit smalle steeg
  • Advies 1810:2018 Daklicht via daglichtbuizen
  • Advies 1811:2018 Vluchtmatrassen
  • Advies 1812:2018 Aangewezen zijn op portiek voor vluchten bij brand
  • Advies 1901:2019 Zelfsluitendheid deuren in woonfunctie voor zorg
  • Advies 1902:2019 Wel of geen brandmeldinstallatie in stallingsgarage
  • Advies 1903:2019 Vluchtroute door kantoor
  • Advies 1904:2019 Grootte nevenfunctie van industriefunctie

  Rijksoverheid publicaties (GRATIS)

  • (Schotel)antennes
  • Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen
  • Bedrijfsleven en de omgevingsvergunning
  • Bepaling van de milieuprestaties van gebouwen en gww-werken (MPG)
  • Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 2014 + wijziging augustus 2017
  • Bestrijding van onrechtmatige bewoning (waarom en hoe)
  • Brandveiligheid; de juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet
  • Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012
  • Dakkapellen
  • Dakramen
  • De Wabo in de praktijk
  • De woningwet verandert!
  • Een omgevingsvergunning aanvragen
  • Erf- en perceelafscheidingen
  • Factsheet Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen
  • Handleiding Bouwbesluit rekenhulp veilig vluchten 2014
  • Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering
  • Handreiking BENG 2017
  • Handreiking Bouwbesluit en woning (Juli 2015)
  • Handreiking drijvende bouwwerken
  • Handreiking realisatie huisvesting verblijfsgerechtigden
  • Handreiking vervanging open-verbrandingstoestellen
  • Handreiking: “De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen”
  • Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren
  • Hulp aan burgers en bedrijven bij het aanvragen van een omgevingsvergunning
  • Infoblad Bouw- en sloopwerkzaamheden - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Bouwbesluit 2012. Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?
  • Infoblad Bouwbesluit 2012: verbouw en functiewijziging
  • Infoblad Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Brandveiligheid bij een gezondheidszorgfunctie - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Brandveiligheid bij een Woonfunctie voor zorg - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Brandveiligheid bij verbouw en transformatie van bestaande gebouwen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Buitenopslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Cel en andere ruimte voor het insluiten van personen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Energiezuinigheid van nieuwe woningen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Gelijkwaardigheid - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Het nieuwe Bouwbesluit
  • Infoblad Kamergewijze verhuur - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Kinderopvang
  • Infoblad milieuprestatie - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Vluchten bij brand - Bouwbesluit 2012
  • Infoblad Vrije indeelbaarheid - Bouwbesluit 2012
  • Infobladen behorende bij Bouwbesluit 2012
  • Informatieblad Risico koolmonoxidevergiftiging cv-ketels
  • Ministeriële Geschriften (1999-2017)
  • Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
  • Praktijkboek Bouwbesluit 2012
  • Ruimte voor arbeidsmigranten
  • Staatsbladen behorende bij Besluit Omgevingsrecht (BOR)
  • Staatsbladen behorende bij Bouwbesluit 2012
  • Staatsbladen behorende bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
  • Staatsbladen behorende bij Ministeriële regeling Bouwbesluit 2012
  • Staatscouranten behorende bij Bouwbesluit 2012
  • Staatscouranten behorende bij Ministeriële regeling Bouwbesluit 2012
  • Staatscouranten behorende bij Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR)
  • Studentenhuisvesting en bouwregelgeving
  • Tijdelijke werknemers onder dak
  • Tractatenblad 171 (1959)
  • Verbouwingen
  • Vergunningvrij bouwen
  • Wabo belicht
  • Winst met de Wabo. Wat betekent de komst van de omgevingsvergunning voor de bouw?
  • Zonnecollectoren en zonnepanelen

  Overige Publicaties

  • Brochure CAR-verzekering 2015
  • Brochure duurzaam geproduceerd hout 2015
  • Brochure Ketenaansprakelijkheid 2015
  • Certificatieschema installeren BMI 2016
  • Certificatieschema leveren BMI 2016
  • Certificatieschema onderhoud BMI 2016
  • Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid 2011
  • Essentiële bouwkundige controlepunten 2016/2017
  • Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen
  • Handreiking Slopen en Handhaving bij Illegale Asbestsloop
  • Handreiking tijdelijke bouw
  • Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAIRBI)v11.0 + correctie 16-01-2018
  • Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid versie 1.1
  • Model integrale brandveiligheid bouwwerken voor beslissers 2008
  • Model integrale brandveiligheid bouwwerken voor toepassers 2010
  • Publiekrechtelijke procedures rond het bouwen

  Contractvoorwaarden en Regelingen

  • Aanbestedingsreglement Werken 2016
  • Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007
  • Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013+Herziening 2014 (AVA 2013)
  • Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten 2016 (AVIC)
  • Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling UAV 2012
  • Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling UAV 2012
  • De Nieuwe Regeling 2011+Herziening 2013
  • De Nieuwe Regeling 2011+Herziening 2013 Toelichting
  • STABU-Hoofdstukken/paragrafen 2017-1
  • Uniform Europees Aanbestedingsdocument 2016
  • Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012)

  Verordening Bouwproducten (305/2011/EU) en CE-markering

  • Bouwbesluit 2012 - CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen
  • Bouwbesluit 2012 - Van Richtlijn naar Verordening bouwproducten
  • Brochure CE-markering op bouwproducten
  • Brochure CE-markering Verordening (EU) nr. 305/2011
  • De CE-markering voor bouwproducten - Stap voor stap
  • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 157/2014 Prestatieverklaringen op website
  • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 568/2014 Wijziging bijlage V Verordening (EU) nr. 305/2011
  • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 574/2014 Wijziging bijlage III Verordening (EU) nr. 305/2011
  • Geharmoniseerde normen
  • Handleiding Verordening (EU) nr. 305/2011
  • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1062/2013 Formaat technische beoordeling bouwproducten
  • Verordening Bouwproducten (EU) Nr. 305/2011+Wijziging 574/2014

  Keurmerken

  • Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2015
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2015

  Jurisprudentie

  • Algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet
  • Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, besluit
  • Artikeltekst Woningwet
  • MG-99-02 Beleidsregels uitvoering van artikel 7a van de Woningwet
  • Milieubeheer, Wet
  • Omgevingsrecht, Besluit
  • Omgevingsrecht, Regeling
  • Ruimtelijke Ordening, Wet

  Woonkeur

  • Handboek WoonKeur 2015

 • Pakketten

  Kies een pakket dat bij u past:

  Startpakket Ontwerper

  • Bouwbesluit 2003: Leeswijzer + Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Brochure CAR-verzekering 2015
  • Brochure duurzaam geproduceerd hout 2015
  • Brochure Ketenaansprakelijkheid 2015
  • Certificatieschema installeren BMI 2016
  • Certificatieschema leveren BMI 2016
  • Certificatieschema onderhoud BMI 2016
  • Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid 2011
  • Essentiële bouwkundige controlepunten 2016/2017
  • Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen
  • Handreiking Slopen en Handhaving bij Illegale Asbestsloop
  • Handreiking tijdelijke bouw
  • Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAIRBI)v11.0 + correctie 16-01-2018
  • Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid versie 1.1
  • Model integrale brandveiligheid bouwwerken voor beslissers 2008
  • Model integrale brandveiligheid bouwwerken voor toepassers 2010
  • NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 2057 Daglichtopeningen
  • NEN 2443 Parkeren en stallen personenauto's
  • NEN 2555 Rookmelders
  • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
  • NEN 2631 Investeringskosten van gebouwen
  • NEN 2699 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
  • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
  • NEN 2757-2 Afvoer rook >130 kW
  • NEN 2768 Meterruimten
  • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering
  • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
  • NEN 5087 Inbraakveiligheid woningen
  • NEN 5096 Inbraakwerenheid
  • NEN 6075 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
  • NEN 7120 Energieprestatie
  • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
  • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
  • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
  • NPR 2068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NPR 2652 Vochtwering in gebouwen
  • NPR 5070 Geluidwering wanden
  • NPR 5071 Geluidwering, galm en slaande deuren
  • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
  • NVN 7125 Energieprest.norm voor maatregelen op gebiedsniveau
  • Publiekrechtelijke procedures rond het bouwen
  • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening

  Startpakket Bouwfysica

  • Bouwbesluit 2003: Leeswijzer + Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 2057 Daglichtopeningen
  • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
  • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
  • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
  • NEN 7120 Energieprestatie
  • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
  • NPR 2068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
  • NVN 7125 Energieprest.norm voor maatregelen op gebiedsniveau
  • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening

  Startpakket Constructeur

  • Aanbeveling 100 Schoon beton
  • Aanbeveling 104 Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde liggers
  • Aanbeveling 108 Uitvoering van mortelvoegen in prefab betonconstr.
  • Aanbeveling 25 Korte ankers in beton
  • Aanbeveling 36 Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen
  • Aanbeveling 39 Beton met grove lichte toeslagmaterialen (deel 1 t/m 3)
  • Aanbeveling 68 Vijzelen en schuiven
  • Aanbeveling 69 Stalen Damwandprofielen
  • Aanbeveling 71 Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk
  • Aanbeveling 73 Stabiliteit van steenconstructies
  • Aanbeveling 76 Rekenregels voor diepwanden
  • Aanbeveling 77 Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren
  • Aanbeveling 80 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal
  • Aanbeveling 82 Beheersing van scheurvorming in steenconstructies
  • Aanbeveling 86 Bollenplaatvloeren
  • Aanbeveling 91 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening
  • Aanbeveling 96 Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies
  • Bouwbesluit 2003: Leeswijzer + Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Handboek Eurocodes
  • NEN 2443 Parkeren en stallen personenauto's
  • NEN 3569 Vlakglas voor gebouwen
  • NEN 6722 Voorschriften Beton
  • NEN 6771 Staalconstructies, stabiliteit
  • NEN 8700 Bestaande bouw - Grondslagen
  • NEN 8701 Bestaande bouw - Belastingen
  • NEN 9997-1 Geotechnisch ontwerp van constructies
  • NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies
  • NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp + NB
  • NEN-EN 1991-1-1 Volumieke gewichten + NB
  • NEN-EN 1991-1-2 Belasting bij brand + NB
  • NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-5 Thermische belasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-6 Belastingen tijdens uitvoering + NB
  • NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen + NB
  • NEN-EN 1992-1-1 Beton - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1992-1-2 Beton - Brand + NB
  • NEN-EN 1992-4 Beton - Bevestigingsmiddelen + NB
  • NEN-EN 1993-1-1 Staal - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1993-1-10 Staal - Materiaaltaaiheid + NB
  • NEN-EN 1993-1-2 Staal - Brand + NB
  • NEN-EN 1993-1-8 Staal - Verbindingen + NB
  • NEN-EN 1995-1-1 Hout - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1995-1-2 Hout - Brand + NB
  • NEN-EN 1996-1-1 Metselwerk - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1996-1-2 Metselwerk - Brand + NB
  • NEN-EN 1996-2 Metselwerk - Materiaalkeuze + NB
  • NEN-EN 1996-3 Metselwerk (ongewapend) - Vereenvoudigde rekenmethoden + NB
  • NEN-EN 1997-1 Geotechniek - Algemeen + NB
  • NEN-EN 206+NEN 8005 Beton
  • NPR 3577 Beglazen van gebouwen
  • NPR 9096-1-1 Steenconstructies
  • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening

  Startpakket Installateur

  • Bouwbesluit 2003: Leeswijzer + Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drink- en leidingwaterinstallaties
  • NEN 1010 Veiligheidsbep. voor laagspanningsinstallaties
  • NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NEN 1078 Aardgasinstallaties
  • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 1594 Droge blusleidingen
  • NEN 2078 Voorschriften voor aardgasinstallaties
  • NEN 2535 Brandmeldinstallaties
  • NEN 2555 Rookmelders
  • NEN 2575-1 Ontruimingsinstallaties - Algemeen
  • NEN 2575-2 Ontruimingsinstallaties - Luidalarm type A
  • NEN 2575-3 Ontruimingsalarminstallaties - Luidalarm type B
  • NEN 2575-4 Ontruimingsalarminstallaties - Stilalarminstallatie, draadloos
  • NEN 2575-5 Ontruimingsinstallaties - Stilalarminstallatie met attentiepanelen
  • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
  • NEN 2654-1 Brandmeldinstallaties
  • NEN 2654-2 Ontruimingsalarminstallaties
  • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
  • NEN 2757-2 Afvoer rook >130 kW
  • NEN 2768 Meterruimten
  • NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
  • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering
  • NEN 379 Technische productdocumentatie
  • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
  • NEN 5087 Inbraakveiligheid woningen
  • NEN 5096 Inbraakwerenheid
  • NEN 6062 Rookafvoervoorzieningen
  • NEN 7120 Energieprestatie
  • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
  • NEN 8062 Rookafvoervoorzieningen
  • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
  • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
  • NPR 3218 Buitenriolering
  • NPR 3378-0 Algemeen
  • NPR 3378-1 Bepaling gasdichtheid gasinstallatie
  • NPR 3378-11 Aansluitleidingen en aansluitkranen
  • NPR 3378-12 Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal
  • NPR 3378-13 Gasleidingen ≤ 500 mbar
  • NPR 3378-2 Aanv. bepaling gasdichtheid gasinstallatie
  • NPR 3378-20 Gasgestookte sfeertoestellen
  • NPR 3378-21 Gaskooktoestel in een keuken
  • NPR 3378-22 Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten
  • NPR 3378-23 Type C (Gesloten)
  • NPR 3378-3 Dimensionering gasleiding aardgas
  • NPR 3378-4 Dimensionering gasleiding propaan
  • NPR 3378-40 Het aansluiten van gesloten gastoestellen op CLV-systemen (onderdruksystemen)
  • NPR 3378-41 Aansluiten gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen (onderdruksystemen)
  • NPR 3378-45 Werken aan de voorziening voor afvoer van rook
  • NPR 3378-46 Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer type C
  • NPR 3378-47 Enkelvoudige rookgasafvoer type B-toestellen
  • NPR 3378-5 Aanleg gasleiding algemeen
  • NPR 3378-6 Bovengrondse gasleidingen
  • NPR 3378-60 Uitmondingen, hinderafstand en verdunningsafstand
  • NPR 3378-61 Uitmondingen, goede werking
  • NPR 3378-7 In de grond gelegde gasleidingen
  • NPR 3378-8 Doorvoeren gasleidingen
  • NPR 3378-80 Toestelaanduidingen
  • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
  • NTR 3216 Binnenriolering
  • NVN 7125 Energieprest.norm voor maatregelen op gebiedsniveau
  • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
  • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening
  • V 1041 Veiligheidsbep. voor hoogspanningsinstallaties

  Startpakket Bouwen met Staal

  • Handboek Eurocodes
  • NEN-EN 1090-2 Technische eisen voor staalconstructies
  • NEN-EN 1991-1-1 Volumieke gewichten + NB
  • NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting + NB
  • NEN-EN 1991-1-6 Belastingen tijdens uitvoering + NB
  • NEN-EN 1993-1-1 Staal - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1993-1-8 Staal - Verbindingen + NB
  • Studieboek Eurocodes: Krachtswerking (deel 1-7)
  • Studieboek Eurocodes: Staal-Beton (deel 1-6)
  • Studieboek Eurocodes: Verbinden (deel 1-5)

  Cluster Water en Gas

  • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drink- en leidingwaterinstallaties
  • NEN 1078 Aardgasinstallaties
  • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
  • NEN 2757-2 Afvoer rook >130 kW
  • NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
  • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering

  Cluster Verwarming

  • NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen
  • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
  • NEN 2057 Daglichtopeningen
  • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
  • NEN 7120 Energieprestatie
  • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
  • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
  • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
  • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
  • NVN 7125 Energieprest.norm voor maatregelen op gebiedsniveau

  Cluster Elektro

  • NEN 1010 Veiligheidsbep. voor laagspanningsinstallaties
  • NEN 2768 Meterruimten

  Cluster Warmte

  • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
  • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
  • NPR 2878 Oppervlaktetemperatuurfactor

  Eurocodes Brand

  • Handboek Eurocodes
  • NEN 8700 Bestaande bouw - Grondslagen
  • NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp + NB
  • NEN-EN 1991-1-2 Belasting bij brand + NB
  • NEN-EN 1992-1-2 Beton - Brand + NB
  • NEN-EN 1993-1-2 Staal - Brand + NB
  • NEN-EN 1994-1-2 Staal - Beton - Bruggen + NB
  • NEN-EN 1995-1-2 Hout - Brand + NB
  • NEN-EN 1996-1-2 Metselwerk - Brand + NB
  • NEN-EN 1999-1-2 Aluminium - Brand + NB

  Eurocodes Beton

  • Handboek Eurocodes
  • NEN-EN 1992-1-1 Beton - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1992-1-2 Beton - Brand + NB

  Eurocodes Staal

  • Handboek Eurocodes
  • NEN-EN 1993-1-1 Staal - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1993-1-10 Staal - Materiaaltaaiheid + NB
  • NEN-EN 1993-1-2 Staal - Brand + NB
  • NEN-EN 1993-1-8 Staal - Verbindingen + NB

  Eurocodes Staalbeton

  • Handboek Eurocodes
  • NEN-EN 1994-1-1 Staal - Beton + NB
  • NEN-EN 1994-1-2 Staal - Beton - Bruggen + NB

  Eurocodes Hout

  • Handboek Eurocodes
  • NEN-EN 1995-1-1 Hout - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1995-1-2 Hout - Brand + NB

  Eurocodes Metselwerk

  • Handboek Eurocodes
  • NEN-EN 1996-1-1 Metselwerk - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1996-1-2 Metselwerk - Brand + NB
  • NEN-EN 1996-2 Metselwerk - Materiaalkeuze + NB
  • NPR 9096-1-1 Steenconstructies

  Eurocodes Geo

  • Handboek Eurocodes
  • NEN 8707 Bestaande bouw - Geotechniek
  • NEN 9997-1 Geotechnisch ontwerp van constructies
  • NEN-EN 1997-1 Geotechniek - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1997-2 Geotechniek - Grondnderzoek + NB

  Eurocodes Aluminium

  • Handboek Eurocodes
  • NEN-EN 1999-1-1 Aluminium - Algemeen + NB
  • NEN-EN 1999-1-2 Aluminium - Brand + NB

Wetten, Besluiten en Regelingen

 • Aanbestedingsbesluit
 • Aanbestedingswet 2012
 • Aanpak schijnconstructies, Wet
 • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Regeling
 • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Wet
 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Activiteitenregeling milieubeheer
 • Afsluitbeleid voor kleinverbruikers, Regeling
 • Arbeid vreemdelingen, Wet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Arbeidsomstandighedenregeling
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Archeologische monumentenzorg, Besluit
 • Archeologische monumentenzorg, Wet op de
 • Archiefbesluit 1995
 • Archiefregeling
 • Archiefwet 1995
 • Artikeltekst Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht)
 • Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, Regeling
 • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 • Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
 • Beheer rijkswaterstaatswerken, Wet
 • Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 • Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 • Bescherming Antarctica, Besluit
 • Bescherming Antarctica, Wet
 • Besluit omgevingsrecht (Bor): Artikeltekst + Toelichting
 • Bestuursrecht, Algemene Wet
 • Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, Wet
 • Bibob, Besluit
 • Bodembescherming, Wet
 • Bodemkwaliteit, Besluit
 • Bodemkwaliteit, Regeling
 • Bouwbesluit 2003: Leeswijzer + Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
 • Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Besluit
 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Regeling
 • Burgerlijk Wetboek Boek 5
 • Burgerlijk Wetboek Boek 7
 • Burgerluchthavens, Besluit
 • Burgerluchthavens, Regeling
 • Crisis- en herstelwet
 • Drank- en Horecawet
 • Drinkwaterbesluit
 • Drinkwaterregeling
 • Drinkwaterwet
 • Economische delicten, Wet op de
 • Eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, Besluit
 • Eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen, Regeling
 • Eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen, Regeling
 • Eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen, Regeling
 • Energieprestatie gebouwen, Besluit
 • Energieprestatie gebouwen, Regeling
 • Erfgoedwet
 • Ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering, Besluit
 • Externe veiligheid buisleidingen, Besluit
 • Externe veiligheid inrichtingen, Besluit
 • Externe veiligheid inrichtingen, Regeling
 • Externe veiligheid, Registratiebesluit
 • Gastoestellen, Besluit
 • Geluidhinder, Besluit
 • Geluidhinder, Wet
 • Geluidwerende voorzieningen 1997, Regeling
 • Gemeentewet
 • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Besluit
 • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Wet
 • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 • Grenzen Nederlandse exclusieve economische zone, Besluit
 • Handel levende dieren en levende producten, Regeling
 • Houders van dieren, Besluit
 • Houders van dieren, Regeling
 • Huisvestingswet 2014
 • Huurprijzen woonruimte, Uitvoeringswet
 • Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Besluit
 • Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet
 • Informatie-uitwisseling ondergrondse netten, Wet
 • Kansspelen, Wet op de
 • Kernenergiewet
 • Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet
 • Kleine herstellingen, Besluit
 • Landbouwkwaliteitswet
 • Legionellapreventie, Regeling
 • Lozen buiten inrichtingen, Besluit
 • Lozen buiten inrichtingen, Regeling
 • Lozing afvalwater huishoudens, Regeling
 • Luchtvaart, Wet
 • Luchtvaartwet
 • Maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet
 • Machines 200642EG, Richtlijn
 • Materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening, Regeling
 • Medische hulpmiddelen, Wet op de
 • Mijnbouwbesluit
 • Mijnbouwwet
 • Milieubeheer, Wet
 • Milieueffectrapportage, Besluit
 • Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor): Artikeltekst + Toelichting
 • Mobiel breken bouw- en sloopafval, Besluit
 • Nadere regels attractie- en speeltoestellen
 • Natuurbescherming, Besluit
 • Natuurbescherming, Regeling
 • Natuurbescherming, Wet
 • Openbaarheid van bestuur, Wet
 • Opiumwet
 • Penitentiaire beginselenwet
 • Politiecellencomplex, Regeling
 • Productenbesluit asbest
 • Productenregeling asbest
 • Provinciewet
 • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
 • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting (GRATIS)
 • Regeling landelijke voorzieningen OLO (Omgevingsloket Online): Artikeltekst + Toelichting
 • Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid: Artikeltekst + Toelichting
 • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening
 • Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 • Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
 • Rijkswet instelling exclusieve economische zone
 • Ruimtelijke ordening, Besluit
 • Ruimtelijke ordening, Wet
 • Servicekosten, Besluit
 • Spoedwet wegverbreding
 • Spoorwegwet
 • Stad-en-milieubenadering, Interimwet
 • Standaarden ruimtelijke ordening 2012, Regeling
 • Straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen, Regeling
 • Tabakswet
 • Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Besluit
 • Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Regeling
 • Toegelaten instellingen volkshuisvesting, Herzieningswet
 • Toelating zorginstellingen, Wet
 • Tracéwet
 • Uitvoering Crisis- en herstelwet, Besluit
 • Veiligheidsregio's, Besluit
 • Veiligheidsregio's, Wet
 • Victor, wet
 • Voorgenomen regelgeving - Bouwbesluit 2012 (Concept versies)
 • Voorgenomen regelgeving - Omgevingswet
 • Voorgenomen regelgeving - Wet kwaliteitsborging
 • Vuurwerkbesluit
 • Warenwet
 • Warenwet besluit liften 2016
 • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
 • Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 • Warenwetbesluit elektrisch materiaal
 • Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
 • Warenwetbesluit machines
 • Warenwetregeling drukapparatuur 2016
 • Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Waterbesluit
 • Waterwet
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Wet houdende uitbreiding toepassingsgebied Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone
 • Wetboek van Strafvordering
 • Zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg, Besluit
 • Zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg, Besluit

Gemeentelijke bouwverordeningen

 • Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Overzicht gemeentelijke bouwverordeningen
 • Publicatie standaard voorschriften
 • Regeling merkteken deskundige bedrijven
 • Regeling merkteken onderzoeksbedrijven

1e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Basis

 • Handboek Eurocodes
 • NEN 8700 Bestaande bouw - Grondslagen
 • NEN 8701 Bestaande bouw - Belastingen
 • NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp + NB
 • NEN-EN 1991-1-1 Volumieke gewichten + NB
 • NEN-EN 1991-1-2 Belasting bij brand + NB
 • NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelasting + NB
 • NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting + NB
 • NEN-EN 1991-1-5 Thermische belasting + NB
 • NEN-EN 1991-1-6 Belastingen tijdens uitvoering + NB
 • NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen + NB
 • NEN-EN 1991-2 Verkeersbelasting op bruggen + NB
 • NEN-EN 1991-3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
 • NEN-EN 1991-4 Silo's en opslagtanks

1e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Gebouwen

 • NEN 2608 Vlakglas voor gebouwen
 • NEN 6707 TGB Dakbedekkingen
 • NEN 9997-1 Geotechnisch ontwerp van constructies
 • NEN-EN 1992-1-1 Beton - Algemeen + NB
 • NEN-EN 1992-1-2 Beton - Brand + NB
 • NEN-EN 1992-4 Beton - Bevestigingsmiddelen + NB
 • NEN-EN 1993-1-1 Staal - Algemeen + NB
 • NEN-EN 1993-1-10 Staal - Materiaaltaaiheid + NB
 • NEN-EN 1993-1-2 Staal - Brand + NB
 • NEN-EN 1993-1-8 Staal - Verbindingen + NB
 • NEN-EN 1994-1-1 Staal - Beton + NB
 • NEN-EN 1994-1-2 Staal - Beton - Bruggen + NB
 • NEN-EN 1995-1-1 Hout - Algemeen + NB
 • NEN-EN 1995-1-2 Hout - Brand + NB
 • NEN-EN 1996-1-1 Metselwerk - Algemeen + NB
 • NEN-EN 1996-1-2 Metselwerk - Brand + NB
 • NEN-EN 1996-2 Metselwerk - Materiaalkeuze + NB
 • NEN-EN 1996-3 Metselwerk (ongewapend) - Vereenvoudigde rekenmethoden + NB
 • NEN-EN 1997-1 Geotechniek - Algemeen + NB
 • NEN-EN 1999-1-1 Aluminium - Algemeen + NB
 • NEN-EN 1999-1-2 Aluminium - Brand + NB

1e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Bruggen

 • NEN EN 1995-2 Hout - Bruggen + NB
 • NEN-EN 1992-2 Beton - Bruggen + NB
 • NEN-EN 1993-1-11 Staal - Op trek belaste componenten + NB
 • NEN-EN 1993-1-12 Staal - Aanvullende regels staalsoorten t/m S700 + NB
 • NEN-EN 1993-1-5 Staal - Constructieve plaatvelden + NB
 • NEN-EN 1993-1-7 Staal - Haaks op het vlak belaste platen + NB
 • NEN-EN 1993-1-9 Staal - Vermoeiing + NB
 • NEN-EN 1993-2 Staal - Bruggen + NB
 • NEN-EN 1994-2 Staal - Beton - Bruggen + NB
 • NEN-EN 1999-1-3 Aluminium - Vermoeiing

1e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Overige constructies

 • NEN-EN 1992-3 Beton - Keren en opslaan stoffen + NB
 • NEN-EN 1993-1-3 Staal - Koudgevormde dunwandige profielen en platen + NB
 • NEN-EN 1993-1-4 Staal - Aanvullende regels rvs + NB
 • NEN-EN 1993-1-6 Staal - Schaalconstructies + NB
 • NEN-EN 1993-3-1 Staal - Torens en masten + NB
 • NEN-EN 1993-3-2 Staal - Schoorstenen + NB
 • NEN-EN 1993-4-1 Staal - Silo's + NB
 • NEN-EN 1993-4-2 Staal - Opslagtanks + NB
 • NEN-EN 1993-4-3 Staal - Buisleidingen
 • NEN-EN 1993-5 Staal - Palen en damwanden + NB
 • NEN-EN 1993-6 Staal - Kraanbanen + NB
 • NEN-EN 1997-2 Geotechniek - Grondnderzoek + NB
 • NEN-EN 1999-1-4 Aluminium - Koudgevormde platen + NB
 • NEN-EN 1999-1-5 Aluminium - Schaalconstructies

1e lijns NEN normen - Brandveiligheid

 • NEN 1594 Droge blusleidingen
 • NEN 1775 Brandvoortplanting vloeren
 • NEN 2555 Rookmelders
 • NEN 6061 Brand, stookplaatsen
 • NEN 6062 Rookafvoervoorzieningen
 • NEN 6063 Brandgevaar daken
 • NEN 6064 Onbrandbaarheid
 • NEN 6065 Brandvoortplanting
 • NEN 6066 Rookproduktie
 • NEN 6068 Bepaling van de Wbdbo
 • NEN 6069 Brandwerendheid, exp.
 • NEN 6075 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • NEN 6090 Bepaling vuurbelasting
 • NEN 8062 Rookafvoervoorzieningen
 • NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie bouwproducten

1e lijns NEN normen - Bouwfysica en overige

 • NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen
 • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 2057 Daglichtopeningen
 • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
 • NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen
 • NEN 2690 Luchtdoorlatendheid, specifiek
 • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
 • NEN 2757-2 Afvoer rook >130 kW
 • NEN 2768 Meterruimten
 • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
 • NEN 2991 Lucht: risicobeoordeling bij asbesthoudende materialen
 • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering
 • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
 • NEN 5087 Inbraakveiligheid woningen
 • NEN 5096 Inbraakwerenheid
 • NEN 7120 Energieprestatie
 • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
 • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 8757 Afvoer van rook
 • NEN-EN 12354-6 Geluidwering in gebouwen
 • NEN-EN 17037 Daglicht in gebouwen
 • NEN-EN-ISO 16000-2 Binnenlucht - Monsternemingsstrategie voor formaldehyde
 • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
 • NVN 7125 Energieprest.norm voor maatregelen op gebiedsniveau

1e lijns NEN normen - Nutsgebonden

 • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drink- en leidingwaterinstallaties
 • NEN 1010 Veiligheidsbep. voor laagspanningsinstallaties
 • NEN 1078 Aardgasinstallaties
 • NEN 2078 Voorschriften voor aardgasinstallaties
 • NEN 8078 Voorziening voor gas
 • NEN-EN 15001-1 Gasinfrastructuur
 • NEN-EN 50522 Aarding van hoogspanningsinstallaties
 • NEN-EN-IEC 61936-1 Sterkstroominstallaties >1 kV
 • V 1041 Veiligheidsbep. voor hoogspanningsinstallaties

1e lijns NEN normen - Gebruik

 • NEN 1413 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen
 • NEN 2535 Brandmeldinstallaties
 • NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen
 • NEN 2575-1 Ontruimingsinstallaties - Algemeen
 • NEN 2575-2 Ontruimingsinstallaties - Luidalarm type A
 • NEN 2575-3 Ontruimingsalarminstallaties - Luidalarm type B
 • NEN 2575-4 Ontruimingsalarminstallaties - Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 2575-5 Ontruimingsinstallaties - Stilalarminstallatie met attentiepanelen
 • NEN 2654-1 Brandmeldinstallaties
 • NEN 2654-2 Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens
 • NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
 • NEN 6088 Vluchtwegaanduiding
 • NEN-EN 1125 Hang- en sluitwerk
 • NEN-EN 179 Hang- en sluitwerk
 • NEN-EN 1838 Noodverlichting

2e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Gebouwen

 • NEN 3868 Voorspanstaal
 • NEN 5491 Heipalen - Europees naaldhout
 • NEN 6771 Staalconstructies, stabiliteit
 • NEN 8707 Bestaande bouw - Geotechniek
 • NEN-EN 10080 Lasbaar betonstaal - Algemeen
 • NEN-EN 1090-1 Conformiteit staal- en aluminiumconstructies
 • NEN-EN 1090-2 Technische eisen voor staalconstructies
 • NEN-EN 1090-3 Technische eisen voor aluminium constructies
 • NEN-EN 1194 Gelijmd gelamineerd hout
 • NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies
 • NEN-EN 14080 Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout
 • NEN-EN 206+NEN 8005 Beton
 • NEN-EN 338 Hout voor constructieve toepassingen - sterkteklassen
 • NEN-EN 845-1 Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten
 • NEN-EN 845-2 Lateien
 • NEN-EN 845-3 Lintvoegwapening van staal
 • NEN-EN 998-2 Mortels voor metselwerk
 • NPR 6703 Wateraccumulatie
 • NPR 6708 Bevestiging van dakbedekkingen
 • NPR 9096-1-1 Steenconstructies

2e lijns NEN normen - Constructieve veiligheid - Bruggen en overige constructies

 • NEN 6786 Voorschriften ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB)
 • NEN 6788 Voorschriften ontwerpen van stalen bruggen (VOSB 2009)
 • NEN-EN 1337-1 Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen

2e lijns NEN normen - Brandveiligheid

 • NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen - rook- en warmteafvoerinst.
 • NEN-EN 12101-6 Installaties voor rook- en warmtebeheersing
 • NEN-EN 13501-2 Brandwerendheidsproeven, behalve ventilatiesys.
 • NEN-EN 13501-3 Brandwerendheidsproeven installatie anders dan RWA
 • NEN-EN 13501-4 Brandwerendheidsproeven RWA

2e lijns NEN normen - Bouwfysica en overige

 • NEN 5138 Warmteterugwinning in gebouwen
 • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
 • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
 • NPR 2068 Thermische isolatie van gebouwen
 • NPR 2652 Vochtwering in gebouwen
 • NPR 2877 Waterdichtheid, laboratorium
 • NPR 2878 Oppervlaktetemperatuurfactor
 • NPR 5070 Geluidwering wanden
 • NPR 5071 Geluidwering, galm en slaande deuren
 • NPR 5086 Geluidwering lichte woningscheidende wanden
 • NPR 5092 Beoordeling resultaten geluidmetingen
 • NPR 5097 Uitwendige scheidingscontructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd
 • NPR 5272 Geluidwering van gevels
 • NTR 3216 Binnenriolering
 • NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen

2e lijns NEN normen - Nutsvoorschriften en normbladen

 • NPR 3378-0 Algemeen
 • NPR 3378-1 Bepaling gasdichtheid gasinstallatie
 • NPR 3378-11 Aansluitleidingen en aansluitkranen
 • NPR 3378-12 Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal
 • NPR 3378-13 Gasleidingen ≤ 500 mbar
 • NPR 3378-2 Aanv. bepaling gasdichtheid gasinstallatie
 • NPR 3378-20 Gasgestookte sfeertoestellen
 • NPR 3378-21 Gaskooktoestel in een keuken
 • NPR 3378-22 Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten
 • NPR 3378-23 Type C (Gesloten)
 • NPR 3378-3 Dimensionering gasleiding aardgas
 • NPR 3378-4 Dimensionering gasleiding propaan
 • NPR 3378-40 Het aansluiten van gesloten gastoestellen op CLV-systemen (onderdruksystemen)
 • NPR 3378-41 Aansluiten gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen (onderdruksystemen)
 • NPR 3378-45 Werken aan de voorziening voor afvoer van rook
 • NPR 3378-46 Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer type C
 • NPR 3378-47 Enkelvoudige rookgasafvoer type B-toestellen
 • NPR 3378-5 Aanleg gasleiding algemeen
 • NPR 3378-6 Bovengrondse gasleidingen
 • NPR 3378-60 Uitmondingen, hinderafstand en verdunningsafstand
 • NPR 3378-61 Uitmondingen, goede werking
 • NPR 3378-7 In de grond gelegde gasleidingen
 • NPR 3378-8 Doorvoeren gasleidingen
 • NPR 3378-80 Toestelaanduidingen

Normen bij de ministeriële regeling omgevingsrecht

 • NEN 2302 Tekeningen in de bouw
 • NEN 2631 Investeringskosten van gebouwen
 • NEN 2699 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
 • NEN 379 Technische productdocumentatie
 • NEN 3870 Tekeningen voor betonconstructies
 • NEN 47 Doorsnede van materialen op bouwkundige tekeningen

Normen bij de bouwverordeningen

 • NEN 2443 Parkeren en stallen personenauto's
 • NEN 5707 Asbest in bodem
 • NEN 5725 Landbodem - Strategie uitvoering vooronderzoek
 • NEN 5740 Landbodem - Strategie uitvoering verkennend bodemonderzoek
 • NEN 5897 Asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 6722 Voorschriften Beton
 • NPR 2576 Richtlijn bekabeling, ophanging en montage transmissiewegen
 • NPR 3218 Buitenriolering

Normen bij Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

 • NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
 • NEN-EN 671-3 Brandslangsystemen
 • NEN-EN-ISO 7010 en Geregistreerde veiligheidstekens
 • NPR 2577 LPG-systemen in vrijetijdsvoertuigen

Overige normen voor de brandweer

 • NEN 6060 Brandveiligheid in grote brandcompartimenten
 • NEN 6079 Risicobenadering grote brandcompartimenten
 • NEN 6089 Opvang- en de doorstroomcapaciteit
 • NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages
 • NEN 8020-41 (Brand)veiligheid van tenten
 • NEN 8112 Ontruimingsplannen voor gebouwen
 • NEN-EN 12845 Automatische sprinklerinstallaties
 • NEN-EN 12845+NEN 1073 Automatische sprinklerinstallaties
 • NEN-EN 81-72 Veiligheidsregels - Brandweerliften

Normen voor buizen

 • NEN 7002 Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen
 • NEN 7003 Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
 • NEN 7013 Expansiestukken binnenrioleringen PVC en ABS
 • NEN-EN 1401-1 Ongeplasticeerd PVC
 • NEN-EN 295-1 Eisen aan buizen, hulpstukken en verbindingen
 • NEN-EN 295-2 Conformiteitsbeoordeling en monsterneming
 • NEN-EN 295-3 Beproevingsmethoden keramische buizen

Overige normen voor de ontwerper

 • NEN 1814 Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten
 • NEN 2634 Begrotingen van bouwkosten
 • NEN 2658 PVE voor gebouwen en projectprocedure
 • NEN 3569 Vlakglas voor gebouwen
 • NEN 5080 Personenliften in woongebouwen
 • NPR 3401 PVE voor gebouwen en projectprocedure
 • NPR 3402 PVE voor scholen en projectprocedure - Nalooplijst
 • NPR 3403 PVE voor woningen en projectprocedure - Nalooplijst
 • NPR 3404 PVE ziekenhuizen en projectprocedure
 • NPR 3405 PVE voor gebouwen- gebouwdelen
 • NPR 3577 Beglazen van gebouwen
 • NPR 5081 Personenliften in woongebouwen - Vervoercapaciteit

Overige normen voor de uitvoerende bouw

 • NEN 2017 Hijskranen
 • NEN 2024 Hijskranen - Documenten, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
 • NEN 2741 Cementgebonden dekvloeren
 • NEN 2743 Monolithisch afgewerkte betonvloeren
 • NEN 2747 Vlakheid en evenwijdigheid vloeroppervlakken
 • NEN 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen
 • NEN 2892 Berekeningsmethode maximaal toelaatbare maatafwijkingen
 • NEN 3682 Maatcontrole in de bouw
 • NEN 3699 Meetmethode bepalen nettohoeveelheden bouwdelen
 • NEN 3835 Mortels voor metselwerk
 • NEN 5905 Toeslagmaterialen voor beton
 • NEN-EN 1004 Rolsteigers
 • NEN-EN 12810-1 Gevelsteigers

Overige normbladen voor hoogbouw

 • NTA 4614-1:2012 Hoogbouw - Algemeen
 • NTA 4614-2:2012 Hoogbouw - Evacuatie
 • NTA 4614-3:2012 Hoogbouw - Constructieve veiligheid
 • NTA 4614-4:2012 Hoogbouw - Liftinstallaties
 • NTA 4614-5:2012 Hoogbouw - Gevels en gevelonderhoud
 • NTA 4614-6:2012 Hoogbouw - Gebouwgebonden installaties

Normen voor aardbevingsbestendige constructies (EC8)

 • NEN-EN 1998-1 Aardbevingsbestendige constructies - Algemeen
 • NEN-EN 1998-2 Aardbevingsbestendige constructies - Bruggen
 • NEN-EN 1998-3 Aardbevingsbestendige constructies - Vernieuwing
 • NEN-EN 1998-4 Aardbevingsbestendige constructies - Silo's, opslagtanks, pijpleidingen
 • NEN-EN 1998-5 Aardbevingsbestendige constructies - Geotechniek
 • NEN-EN 1998-6 Aardbevingsbestendige constructies - Torens, masten, schoorstenen
 • NPR 9998 Geïnduceerde aardbevingen

NEN Praktijkgidsen Bouwbesluit

 • Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid 2014
 • Praktijkgids Bouwbesluit Constructieve veiligheid 2012
 • Praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie
 • Praktijkgids NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving
 • Praktijkgids NEN 6069 in de praktijk

Organisatiespecifieke normen

 • NEN 1070 Geluidwering in gebouwen - Kwaliteit
 • NEN 1824 Ergonomie
 • NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties
 • NEN 2574 Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen
 • NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving
 • NEN 2767-2 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen
 • NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • NEN 3214 Binnenriolering in woningen en woongebouwen
 • NEN 5060 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen
 • NEN 5067 Koellastberekening voor gebouwen
 • NEN 5717:2017 Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
 • NEN 5720:2017 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen Referentieklimaatgegevens
 • NEN 6058 Warmtestralingsbelasting - Houtopslag in de buitenlucht
 • NEN 6787 Het ontwerpen van beweegbare bruggen
 • NEN 7250 Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten
 • NEN 8012 Keuze leidingtype voor beperken brandschade
 • NEN 8021 Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen
 • NEN 8025 Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties
 • NEN-EN 12094-1 Onderdelen voor blusgassystemen
 • NEN-EN 12464-1 Licht en verlichting
 • NEN-EN 13200-6 Toeschouwersaccommodaties - Demonteerbare (tijdelijke) tribunes
 • NEN-EN 13200-7 Toeschouwersaccommodaties - In- en uitgangsvoorzieningen en looproutes
 • NEN-EN 13565-1 Vaste brandblusinstallaties - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 13565-2 Vaste brandblusinstallaties - Ontwerp, constructie, onderhoud
 • NEN-EN 13782 Tijdelijke constructies
 • NEN-EN 50172 Noodverlichtingssytemen voor vluchtwegen
 • NEN-EN 81-20 Personenliften en personen-goederenliften
 • NEN-EN 81-3 Elektrische en hydraulische klein-goederenliften
 • NEN-EN 81-50 Ontwerpregels, berekeningen, onderzoeken en beproevingen van liftonderdelen
 • NEN-EN 81-70 Toegankelijkheid van liften voor personen
 • NEN-EN-IEC 60079-14 Explosieve atmosferen
 • NEN-EN-IEC 62305-1 Bliksembeveiliging
 • NEN-EN-ISO 3679 Bepaling van wel of geen ontbranding en van het vlampunt
 • NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens
 • NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen
 • NPR 1090 Ventilatie van schoolgebouwen
 • NPR 5310 Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
 • NTA 5755:2010 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek

CUR Aanbevelingen - Constructie en uitvoering

 • Aanbeveling 100 Schoon beton
 • Aanbeveling 103 Windtunnelonderzoek
 • Aanbeveling 104 Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde liggers
 • Aanbeveling 108 Uitvoering van mortelvoegen in prefab betonconstr.
 • Aanbeveling 109 Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen
 • Aanbeveling 111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen
 • Aanbeveling 114 Toezicht op de realisatie van paalfunderingen
 • Aanbeveling 117 Inspectie en advies kunstwerken
 • Aanbeveling 118 Repareren van Beton
 • Aanbeveling 121 Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies
 • Aanbeveling 122 Ontwerpen en vervaardigen van betonconstructies met gebruikmaking van de doorgaande sterkteontwikkeling van beton
 • Aanbeveling 25 Korte ankers in beton
 • Aanbeveling 36 Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen
 • Aanbeveling 46 Diafragmawanden in baksteenmetselwerk
 • Aanbeveling 47 Plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden (Triplex/Multiplex)
 • Aanbeveling 61 deel A: Het voegen van metselwerk
 • Aanbeveling 61 deel B: Het hydrofoberen van metselwerk
 • Aanbeveling 68 Vijzelen en schuiven
 • Aanbeveling 69 Stalen Damwandprofielen
 • Aanbeveling 71 Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk
 • Aanbeveling 73 Stabiliteit van steenconstructies
 • Aanbeveling 76 Rekenregels voor diepwanden
 • Aanbeveling 77 Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren
 • Aanbeveling 81 Vijzelen en schuiven
 • Aanbeveling 82 Beheersing van scheurvorming in steenconstructies
 • Aanbeveling 85 Construeren in roestvast staal
 • Aanbeveling 86 Bollenplaatvloeren
 • Aanbeveling 91 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening
 • Aanbeveling 96 Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies
 • Aanbeveling 99 Strokenvloeren

CUR Aanbevelingen - Geotechniek, duurzaamheid en milieu

 • Aanbeveling 101 Uitvoering en interpretatie samendrukkingsproef
 • Aanbeveling 105 Risicoverdeling Geotechniek (RV-G)
 • Aanbeveling 113 Deel A: Oeverstabiliteit bij zandwinputten
 • Aanbeveling 115 Uitvoering van geokunststoffenin de waterbouw
 • Aanbeveling 119 Specialistische instandhoudingstechnieken
 • Aanbeveling 123 Betonwaren vervaardigd met geopolymeer als bindmiddel
 • Aanbeveling 16 Onderzoek aan de betonconstructie
 • Aanbeveling 19 Vlamstralen van beton
 • Aanbeveling 33 Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet
 • Aanbeveling 45 Kathodische bescherming van wapening in betonconsr.
 • Aanbeveling 49 Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen
 • Aanbeveling 50 Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen
 • Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen
 • Aanbeveling 57 Betonnen vloeroppervl. V. ammoniakemissie-arme rundvee
 • Aanbeveling 6 Toelaatbaarheid van putcorrosie in voorspanstaal
 • Aanbeveling 60 Doorgroeibaarheid van geotextielen
 • Aanbeveling 63 Bep. v. d. vloeistofdichth. v beton door de capillaire absorptiepr.
 • Aanbeveling 64 Vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemen
 • Aanbeveling 65 Ontwerp aanleg+herstel v. vloeistofdichte voorzieningen van beton
 • Aanbeveling 72 Inspectie en onderzoek van betonconstructies
 • Aanbeveling 75 Vervormingscriteria en meetmeth. V. minerale afdichtingslag.
 • Aanbeveling 78 Vloeistofdichte voegconstr, in bodembeschermende voorz.
 • Aanbeveling 79 Beoordelen van Kwaaital- en Manta-begane-grondvloeren
 • Aanbeveling 8 Duurzaamheid van betonnen poeren in tuinbouwkassen
 • Aanbeveling 88 Absorptieproef vloeistofindringing in bitumineuze mat.
 • Aanbeveling 89 Maatregel. ter voorkoming v betonschade door ASR

CUR Aanbevelingen - materialen

 • Aanbeveling 106 Beton met fijne fracties uit bsa-granulaten als fijn toeslagmateriaal
 • Aanbeveling 107 Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel
 • Aanbeveling 110 Gietvloeren met cement als bindmiddel
 • Aanbeveling 112 Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal
 • Aanbeveling 116 AEC-granulaat als toeslagmateriaalvoor beton
 • Aanbeveling 18 Colloidaal beton
 • Aanbeveling 2 Voorspanstaal en voorspanelementen, bescherming en verwerking
 • Aanbeveling 24 Krimparme cementgebonden mortels
 • Aanbeveling 29 Met epoxy bekleed betonstaal
 • Aanbeveling 35 Bep.buigtreksterkte,buigtaaiheid,equivalente buigtrekst.staalvezelbeton
 • Aanbeveling 39 Beton met grove lichte toeslagmaterialen (deel 1 t/m 3)
 • Aanbeveling 41 Flugsand
 • Aanbeveling 42 Bep. Invl. polypropyl.vezels in beton op vorming plast.krimpscheuren
 • Aanbeveling 48 Geschiktheidsonderz. nieuwe cementen voor toepassing in beton
 • Aanbeveling 5 Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton
 • Aanbeveling 59 Vervaardiging en beproeving schuimbeton
 • Aanbeveling 67 Bep. adiabatische temperatuurontwikkeling van verhardend beton
 • Aanbeveling 80 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal
 • Aanbeveling 84 Cementbentoniet wanden
 • Aanbeveling 87 Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel
 • Aanbeveling 90 Kunstharsgebonden terrazzovloeren
 • Aanbeveling 92 Vloerverwarming in terrazzovloeren
 • Aanbeveling 94 Toepassing van poederkoolvliegas in mortel en beton
 • Aanbeveling 98 Ternair slakcement voor constructief beton en mortel (deel 1 t/m 3)

CUR Rapporten

 • CUR Rapport 10 Kolomvoetplaatverbindingen. Aanbevelingen voor de berekening volgens de Eurocodes
 • CUR Rapport 102 gewapend onderwaterbeton
 • CUR Rapport 161 Filters in de waterbouw
 • CUR Rapport 162 Construeren met grond
 • CUR Rapport 163 Vermoeiing van beton
 • CUR Rapport 166 Damwandconstructies (deel 1 + 2)
 • CUR Rapport 178 Achtergronden bij numerieke modellering van geotechnische constructies, deel 1
 • CUR Rapport 182 Geofysische technieken voor grondonderzoek
 • CUR Rapport 185 Secundaire toeslagmaterialen in beton
 • CUR Rapport 187 Biologisch afbreekbare geotextielen
 • CUR Rapport 189 Cement-bentoniet schermen
 • CUR Rapport 190 Kansen in de civiele techniek
 • CUR Rapport 191 Achtergronden bij numerieke modellering van geotechnische constructies, deel 2
 • CUR Rapport 192 Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Breuksteen in de praktijk
 • CUR Rapport 195 Backgrounds on numerical modelling of geotechnical constructions, part 3
 • CUR Rapport 198 Kerende constructies in gewapende grond
 • CUR Rapport 199 Handreiking toepassing No-Recess technieken
 • CUR Rapport 200 Natuurvriendelijke oevers: aanpak en toepassingen
 • CUR Rapport 2000-1 Betonschade kwaaitaal en manta vloerelementen in de woningbouw
 • CUR Rapport 2000-3 Functionele eisen voor alternatieve steenachtige materialen in de waterbouw
 • CUR Rapport 2001-1 Invloed betonsamenstelling op vloeistofindringing
 • CUR Rapport 2001-10 Diepe grondstabilisatie in Nederland
 • CUR Rapport 2001-2 Vloeren van kanaalplaten met geintegr. stalen liggers
 • CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming
 • CUR Rapport 2001-4 Ontwerpregels voor trekpalen
 • CUR Rapport 2001-7 Vloeistofindringing in beton
 • CUR Rapport 2001-8 Bearing capacity of steel pipe piles
 • CUR Rapport 2002-1 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal
 • CUR Rapport 2002-2 Ringonderzoek naar de samendrukkingsproef
 • CUR Rapport 2002-4 Zelfverdichtend beton
 • CUR Rapport 2002-6 Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van grondstoffen voor beton
 • CUR Rapport 2003-1 Alkali-silica reactie in beton
 • CUR Rapport 2003-3 Geavanceerd rekenen voor civiele constructies
 • CUR Rapport 2003-6 Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstruc
 • CUR Rapport 2003-7 Bepaling geotechnische parameters
 • CUR Rapport 2005-1 Geforceerde consolidatie door het afpompen van water
 • CUR Rapport 2005-2 Strokenvloeren
 • CUR Rapport 2005-3 Windtunnelonderzoek
 • CUR Rapport 2005-4 Inspecteren en beoordelen van betonconstructies waarin ASR wordt vermoed of is vastgesteld
 • CUR Rapport 2006-1 Veiligheid van hulpconstructies voor het realiseren van betonwerk
 • CUR Rapport 2006-3 Recyclingbrekerzand en fijne fractie beton- en menggranulaat als toeslagmateriaal voor beton
 • CUR Rapport 2007-1 Construeren met glas
 • CUR Rapport 2007-3 Scheurgedrag en berekening van constructievloeren van gewapend beton op onderwaterbetonvloeren
 • CUR Rapport 2008-2 Van onzekerheid naar betrouwbaarheid
 • CUR Rapport 2008-3 De COINS-systematiek
 • CUR Rapport 2008-4 COINS-referentiekader voor functioneel specificeren
 • CUR Rapport 201 Natuurvriendelijke oevers: belasting en sterkte
 • CUR Rapport 202 Natuurvriendelijke oevers; oeverbeschermingsmaterialen
 • CUR Rapport 203 Natuurvriendelijke oevers: Fauna
 • CUR Rapport 204 Natuurvriendelijke oevers: Vegetatie langs grote wateren
 • CUR Rapport 205 Natuurvriendelijke oevers
 • CUR Rapport 207 Rotterdam sheet pile wall field test
 • CUR Rapport 209 Kansen in de civiele techniek
 • CUR Rapport 211E Handbook Quay Walls
 • CUR Rapport 213 Hout in de GWW-sector
 • CUR Rapport 219 INSIDE Innovatieve dijkversterking
 • CUR Rapport 221 Folieconstructies
 • CUR Rapport 223 Richtlijn Meten en monitoren van bouwputten
 • CUR Rapport 224 Ontwatering in stedelijke gebieden
 • CUR Rapport 227 Leren van geotechnisch falen
 • CUR Rapport 228 Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen
 • CUR Rapport 229 Axiaal draagvermogen van palen
 • CUR Rapport 230 Guidelines on the inter-pretation of Rapid Load Testing on piles
 • CUR Rapport 231 Handboek diepwanden
 • CUR Rapport 232 Falende constructies
 • CUR Rapport 233 Interface stability of granular filter structures
 • CUR Rapport 236 Ankerpalen
 • CUR Rapport 242 Handboek funderingsherstel
 • CUR Rapport 244 Hydraulic Fill Manual for dredging and reclamation works
 • CUR Rapport 247 Richtlijn risicogestuurd grondonderzoek
 • CUR Rapport 60 Lasbaarheid betonstaal kruislasverbinding
 • CUR Rapport 7 Staalplaat betonvloeren
 • CUR Rapport 8 Staalplaat betonvloeren, 2 Theorie
 • CUR Rapport 89-5 Kathodische bescherming van betonconstructies
 • CUR Rapport 90-3 Carbonatatie, corrosie en vocht
 • CUR Rapport 91-5 Doorbuiging van liggers van betongranulaatbeton
 • CUR Rapport 92-11 Definities en toepassingen van steenachtige bouwstoffen
 • CUR Rapport 92-6 Realkalisatie en chloride-extractie van beton
 • CUR Rapport 92-7 Kritisch chloridegehalte in gewapend beton
 • CUR Rapport 94-4 Stabiliteit woningbouw
 • CUR Rapport 94-7 Experimenteel onderzoek naar kathodische bescherming van gewapend beton
 • CUR Rapport 97-3 Toelaatbaar chloridegehalte in gewapend beton

SBR Publicaties - Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen

 • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel A
 • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel B
 • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel C
 • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel D
 • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel E
 • Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel F

SBR Referentiedetails

 • Utiliteitsbouw
 • Woningbouw

SBR Infobladen (GRATIS)

 • Infoblad 100: Bepaling van de bezettingsgraad (klasse)
 • Infoblad 101: Bepaling van