BRISwarenhuis is altijd actueel - Nieman Raadgevende Ingenieurs

‘Wij gebruiken BRIS met name voor het digitaal raadplegen van voorschriften uit de Wabo, het Bouwbesluit en daarbij de aangestuurde normen’, vertelt Adriaan de Jong, senior adviseur bouwregelgeving bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Nieman heeft geen abonnement op alle modules van BRISwarenhuis. Dat hoeft ook niet. ‘Het is een groot voordeel dat je je abonnement op de modules kunt afstemmen op je behoeften’, vindt De Jong. 

BRISwarenhuis is altijd actueel - Nieman Raadgevende Ingenieurs

De Jong is altijd bezig met werkzaamheden rond het Bouwbesluit. Sinds 1993 bij Nieman raadgevende ingenieurs. ‘Het Bouwbesluit zelf is voor mij dagelijks gereedschap’, zegt hij. Toetsingen, advies, interne en externe trainingen. 

Versiehistorie BRISwarenhuis

‘Een groot voordeel van BRISwarenhuis ten opzichte van papier is dat je weet dat de informatie altijd actueel is’, vertelt De Jong. ‘Je hoeft niet bang te zijn dat je niet de juiste versie hebt.’ Het feit dat je kunt terugkijken naar vorige versies vindt hij ook van toegevoegde waarde. ‘Het komt vaak voor dat dat nodig is voor een advies.’ 

Verbanden inzichtelijk

‘Wat ook praktisch is, is dat je direct kunt doorklikken naar gerelateerde documenten, zoals normbladen’, vervolgt De Jong. ‘Je hoeft hiervoor dus niet de boekenkast in te duiken. Verwijzingen en verbanden zijn snel inzichtelijk in BRISwarenhuis. Dat gaat natuurlijk sneller en makkelijker zo achter je bureau. Hoewel het wel gezond is af en toe op te staan van je stoel’, grapt hij. ‘Tot slot kun je, als je in een advies een artikel wilt citeren, makkelijk copy-pasten.’ 

Private kwaliteitsborging

Sinds 2004 is Nieman betrokken bij het private toetsen volgens de BRL 5019 in het kader van de wetgeving op de private kwaliteitsborging. ‘De markt is zich nog onvoldoende bewust van de ontwikkelingen die er gaande zijn en de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan’, vindt De Jong. 

Bouwbesluit als hulpmiddel

De Jong is betrokken bij kennisoverdracht. Wat hem betreft zou de markt veel meer moeten weten van het Bouwbesluit en er meer rekening mee houden. ‘Het Bouwbesluit is geen doel op zich, de doelstelling is om kwalitatief goede gebouwen te realiseren, die veilig, gezond en bruikbaar zijn. Het Bouwbesluit is daarbij een hulpmiddel om een minimaal kwaliteitsniveau te waarborgen.’ 

Juiste hantering begrippen

De kennis van hoe het Bouwbesluit werkt, kan beter, vindt De Jong. ‘Ik merk in de dagelijkse praktijk dat er onvoldoende zorgvuldig wordt omgegaan met de begrippen uit het Bouwbesluit en de vertaling ervan naar de ontwerpen van gebouwen. Dat is wel een stokpaardje van mij’, besluit hij. ‘Bij een juiste hantering van de begrippen wordt namelijk het werken met de concrete voorschriften in het Bouwbesluit ook eenvoudiger. En wie wil dat niet?’

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vul hieronder uw gegevens in.

(*)Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht
Verplicht