De complete digitale bibliotheek! - Woningstichting Rochdale

'In vergelijking met meerdere informatiebronnen geeft BRISwarenhuis het voordeel van een totaalpakket', Carolus Pieters, adviseur bouwtechniek bij Woningstichting Rochdale. 'Elke medewerker binnen onze onderneming kan vanuit het eigen werkstation de volledig beschikbare informatie raadplegen. De complete digitale bibliotheek!' 

De complete digitale bibliotheek! - Woningstichting Rochdale

Toetsen op wat moet en kan

'Het bouwen en beheren van vastgoed moet voldoen aan landelijke wetten en regels', vertelt Pieters. 'Dat geldt voor alle partners in het bouwproces. De complixiteit van die regels vereist voor woningcorporaties een makkelijke toegang tot de complete informatie, dus ook voor Rochdale.'

Iedere vastgoedeigenaar en/of beheerder moet voldoen aan de wetten en regels, maar corporaties hebben daarnaast te maken met de zogenoemde zorgplicht die is vastgelegd in de Woningwet voor het bouwen, het gebruiken en slopen van bouwwerken op het gebied van gezondheid en veiligheid. 'Een toets op wat moet volgens de wet en wat aanvullend kan zijn, is daarbij onontbeerlijk.'

Check op effectiviteit van investeringen

Voor corporaties is het van belang om met geringe inspanningen inzicht te verkrijgen in de wetten en regels en de wijzigingen die daarin veelvuldig optreden.

Ook is het van belang om de maatregelen die getroffen worden, aan de hand van de wetten en regels te checken op effectiviteit van de daarmee gepaard gaande investeringen. De prestatie-eisen laten immers een gedeeltelijke vrijheid bij de invulling hetgeen kan leiden tot lagere investeringen.

Totaalpakket BRISwarenhuis

'De gebruiksvriendelijke ontsluiting van informatie en de uitgebreide toelichtingen maken de informatie voor iedereen bereikbaar en makkelijk onderling uitwisselbaar', vindt Pieters. Volgens hem groeit de bewustwording over de noodzaak van een effectieve, professionele informatievoorziening (kennismanagement).

'Voor corporaties zou een mogelijke uitbreiding van de wetten en regels op het terrein van de volkshuisvesting (verhuurzaken) een waardevolle aanvulling zijn als 'informatieportal'. Veel collega's denken nog steeds te veel vanuit de eigen kennis en het eigen netwerk.'

 

Producten

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vul hieronder uw gegevens in.

(*)Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht
Verplicht