‘Wkb beschermt bouwconsument en verbetert de bouw’

‘Wkb beschermt bouwconsument en verbetert de bouw’

Interview met kwaliteitsborger Keimpe Stroop van gBOU.

Keimpe Stroop‘Calamiteiten zijn nooit 100% te voorkomen’, zegt Keimpe Stroop van gBOU. We spreken kort over de recente media aandacht rondom het deels ingestorte dak van het AZ stadion. ‘De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal wettelijke verankering geven van intensivering van risicogestuurd en doelmatig toezicht op ieder bouwwerk. De Wkb start met toezicht op bouwwerken in de laagste risicoklasse. Een voetbalstadion zit in de hoogste risicoklasse en dit toezicht blijft voorlopig dus nog bij de overheid.’ BRIS spreekt Keimpe over de nieuwe bouwwet die volgend jaar in werking treedt en de bouwconsument beter beschermt. Die krijgt zekerheid over de kwaliteit gedurende de gehele levensduur, van particuliere woning tot voetbalstadion.


Wkb

De belangrijkste wijziging van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat deze het bouwwerk borgt: hoe het wordt gemaakt. Op dit moment wordt het bouwplan geborgd, legt Keimpe Stroop uit, directeur van kwaliteitsborger gBOU. uit Heerenveen. En dat is een heel groot verschil. Gevraagd naar het ingestorte dak van AZ meent hij dat de Wkb een poging zal doen om dit soort zaken te voorkomen. ‘Inmiddels heeft de OVV aanbevolen het stadion voorlopig te sluiten. De oorzaak ligt waarschijnlijk aan een gebrek van de gelaste verbindingen waardoor verder instortingsgevaar op de loer ligt. Er was druk op het budget. Er is veel bezuinigd, op het scherpst van de snede is in Alkmaar gebouwd. Dat is gebruikelijk in de bouw. Veiligheid zit daarbij nog steeds in de concurrentiesfeer. De kans dat het dan fout kan gaan neemt daarmee toe’, aldus Keimpe.

Zekerheid kost geld
De Wkb zal er aan bijdragen dat de risico’s bij bezuinigingsoperaties beter zichtbaar worden denkt Stroop. De kwaliteitsborger zal voldoende zekerheid willen hebben over de feitelijke constructie alvorens hij een goedkeurende verklaring zal afgeven. Deze extra zekerheid kost voor de kortere termijn extra geld. Voor de langere termijn is het een opbrengst. Kijk nu maar eens welke schade het gevolg kan zijn van deze instorting. Dat is nog niet te overzien. Iedere bouwconsument - professioneel of particulier - heeft dus vanuit verschillend perspectief belang bij deze extra zekerheid. 

De kwaliteitsborger kijkt mee
Nu gaat er nog veel energie in een goed bouwplan zitten, dat geldt ook voor de overheid (gemeente). Van veel groter belang is echter de borging van de kwaliteit van het bouwwerk zelf, en dat dat aantoonbaar is. De gemeente heeft geen capaciteit meer om daarop, inclusief alle wijzigingen die voor en tijdens de bouw ontstaan, toe te zien. Van de uniforme systematiek die de Wkb is, vindt Keimpe een groot pluspunt dat de lokale verschillen gaan verdwijnen. De bouw zal verbeteren, ook omdat de aannemer zijn kwaliteit bij opleveren zelf moet gaan aantonen.

"Iedere bouwconsument - professioneel of particulier - heeft vanuit verschillend perspectief belang bij de extra zekerheid van de Wkb".


Het doel van de Wkb is om alle bouwconsumenten beter te beschermen. Een goede aannemer kan nu zelf ook wel duidelijkheid geven over bouw en kwaliteit, maar dat volstaat straks niet meer. Deze moet ook komen van een paar extra ogen: die van de externe kwaliteitsborger.  

Toezicht verschuift naar de markt
Wat organisatorisch wijzigt is dat het toezicht van de gemeente verschuift naar de markt zelf, naar een kwaliteitsbeoordelaar. Bouwplanbeoordeling komt ook op zijn bordje. De bouwsector zal daarop gaan inspelen, verwacht Keimpe Stroop: ‘de aannemer zal zijn werk anders gaan organiseren zodat het extra werk van de kwaliteitsborger tot redelijke proporties beperkt blijft. Niet direct, maar wel op termijn. Ook een kostenoverweging motiveert de aannemers, hij zal niet alles kunnen en willen uitbesteden.’

‘Ik zie echt niet voor me dat wij een keet op de bouwplaats gaan neerzetten. Dagelijks toezicht moet de aannemer zelf doen, anders wordt het onbetaalbaar en wordt het ook nooit een succes. Laat ons maar geregeld langskomen. Bovendien: hij moet ook zélf die kwaliteit aantonen’, zegt Stroop. 

Borging in alle facetten van bouwen
In zijn werk en tijdens projecten merkt de directeur van gBOU. dat het externe toezicht de bouwsector verrast. Aannemers zijn innovatief bezig, bedenken zelf oplossingen, bijvoorbeeld om sneller en beter te bouwen. Keimpe: ‘maar als daarvan geen tests zijn, zijn er ook geen betrouwbare gegevens. Dat wil niet zeggen dat de oplossing of het product dan niet goed is, maar ik als kwaliteitsborger kan dat dan niet vaststellen en kan dan op grond van ons gecertificeerd systeem geen verklaring afgeven. Aannemers hebben daar moeite mee. Ze hebben natuurlijk vertrouwen in hun eigen product. ‘Maar het moet straks in alle facetten van het bouwen aangetoond in orde zijn en daarover denken ze nu nog veel te weinig na.’

Alle gebreken melden
Zegt nu de aannemer tegen de klant dat het opgeleverde goed is en dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan, straks verklaart de kwaliteitsborger dat aan de overheid en is hij verplicht alle gebreken te melden. Spreekt hij zijn veto uit dan zal de overheid stellen dat het bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen. Maar zo hoeft het niet te gaan. Als de ventilatie niet conform de norm van het Bouwbesluit is, is dat van een andere orde dan een afwijking in de constructie. Hoe de overheid hierop uiteindelijk zal handhaven is nog onbekend.    

Taken verschuiven, budget nog niet
Maar nog niet alles gaat even soepel. De inwerkingtreding werd al keer op keer uitgesteld. Bij de gemeenten is nog niet veel animo er mee te gaan werken, maar bij de kwaliteitsborgers zelf ook niet. Als mogelijke verklaring voor het laatste noemt Keimpe Stroop dat het hen niet genoeg oplevert. ‘Er is te weinig verdiencapaciteit als de overheid de huidige leges blijft heffen’, vindt hij. Die zijn gemiddeld circa 3% van de bouwkosten. Om de externe kwaliteitsborging goed te faciliteren moeten de leges omlaag zodat er geld vrijkomt om de borger en bouwer met de nieuwe systematiek te laten werken. En dat kan, want de gemeente gaat minder doen. ‘Taken verschuiven, maar het budget op dit moment nog niet. De financiering van externe borging is nu dus een knelpunt.’

"Ook voor BRIS is de Wkb goed: ‘als je je aanpak gaat opschalen, is het noodzakelijk dat je je ict en software optimaliseert.‘"


Kwaliteitsborging zal op termijn neerkomen op gemiddeld circa 1,5% van de bouwkosten, zo is de verwachting. Worden de huidige leges gehalveerd, dan kan de nieuwe aanpak per saldo kostenneutraal worden toegepast, rekent Keimpe voor. 

KiK
gBOU. is sinds 2010 klant van BRIS en gebruikt BRISwarenhuis. Ook voor BRIS is de Wkb goed vindt hij: ‘als je je aanpak gaat opschalen, is het noodzakelijk dat je je ict en software optimaliseert.‘

Het bedrijf is ook partner in de KikCampus, een samenwerking van organisaties die de markt helpt om met het nieuwe instrument KiK de Wkb toe te passen. KiK staat voor: KOMO Instrument Kwaliteitsborging. KiK kan op alle bouwwerken worden toegepast en de prestaties van elk bouwwerk zijn verzekerbaar, want de kwaliteit is geborgd. 
Keimpe: ‘Ik ben een van de weinige kwaliteitsborgers die KiK vanaf het begin gebruikt. Dat verbaast me, alhoewel ik niet zoveel collega’s in het land heb. Mogelijk speelt bij hen ook dat het verdienmodel voor ons nog niet klopt.’

Gemeenten kunnen samen voor boost zorgen
Hoewel Stroop ervan overtuigd is dat de Wkb niet alleen de consument beschermt maar ook de bouw verbetert, is hij blij met het recente bestuursakkoord tussen het ministerie van BZK en de VNG over het proces in aanloop naar de Wkb. Alle gemeenten worden geacht om in de komende periode minimaal 10% van de bouwaanvragen volgens de Wkb te verwerken. ‘Mijn belangrijkste aanbeveling is dat alle gemeenten op korte termijn gaan meedoen, dan kan het een succes worden. Ik werk op dit moment samen met de gemeente Heerenveen in proefprojecten. Die heeft nu 800 bouwaanvragen en beproeft de komende periode 80 aanvragen via het nieuwe systeem. Als je dit doortrekt naar de bouwaanvragen in ons land, dan gaat het om duizenden aanvragen. En dat zal een boost betekenen en ervoor zorgen dat de Wkb op een goede wijze in werking kan treden!’

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vul hieronder uw gegevens in.

(*)Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht
Verplicht

Bouwfasen

  • BRIS biedt een interface die de bouwprofessionals snel naar de juiste informatie leidt. Onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van bouwregelgeving en bouwnormering zijn inzichtelijk. Illustraties en toelichtingen verhelderen de ingewikkelde materie. De producten van BRIS staan bekend als gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig. En zijn toe te passen als totaaloplossing voor alle fasen in het bouwproces.

  • U bent er dankzij de applicaties van BRIS altijd zeker van dat uw ontwerpen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van de opdrachtgever. Laat de applicaties van BRIS u bijstaan bij het efficiënt vinden van en toetsen aan de bouwregelgeving.

  • Zorg met de producten van BRIS voor transparantie en een helder toetsproces. Zo kunt u in BRISwarenhuis nagaan of projecten kloppen met de bouwregelgeving, ook als het gaat om oudere versies van het Bouwbesluit. In BRIStoets maakt u rapportages volgens de BRL 5019. Ideaal voor lokale overheden en private toetsers.

  • Op elke plek, op elk apparaat snel en gemakkelijk de juiste wet- en regelgeving bij de hand. Dat kan met de applicaties van BRIS. Bespaar tijd en verminder faalkosten. De software van BRIS is altijd up-to-date, dus uw projecten voldoen altijd aan het Bouwbesluit en gerelateerde normen en andere wetgeving.

  • U houdt op eenduidige en overzichtelijke manier toezicht tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase met de applicaties van BRIS. Zowel overheden als marktpartijen kunnen er goed mee overweg.

  • Bij elk bouwwerk of gebouw dat u ontwerpt, bouwt of beheert, heeft u te maken met wet- en regelgeving. Van brand- en constructieve veiligheid, tot en met eisen voor gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden. De producten van BRIS geven u direct inzicht in de wet- en regelgeving bij onderhoud van gebouwen.