Wijzigingen Bouwbesluit per 1-7-2017

Het Bouwbesluit 2012 wijzigt per 1 juli 2017 op een aantal punten. Op 21 juni jl. zijn deze wijzigingen gepubliceerd in het Staatsblad.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in alle BRISproducten en u kunt erop vertrouwen dat u toegang heeft tot de laatste informatie.

De wijzigingen gaan o.a. over de eisen voor de inrichtingen Drank- en horecawet en de implementatie van richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement (maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid).

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet:


Wijziging in artikel 1.1:
Voor de gebruiksfunctie “logiesfunctie met 24-uurs bewaking” wordt de definitie in artikel 1.1 aangepast: ”ontruimingsinstallatie" is vervangen door “ontruimingsalarminstallatie of rookmelders”. Door deze aanpassing is duidelijk dat de alarmering zowel door een ontruimingsinstallatie als door de rookmelders mag gebeuren.

Na artikel 1.15 wordt een artikel ingevoegd:
Dit nieuwe artikel regelt dat de eisen uit de Drank- en horecawet van toepassing zijn indien de eis uit de Drank- en horecawet strenger is dan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit is met name van toepassing bij eisen voor ventilatie, plafondhoogtes en sanitair. Dit nieuwe artikel geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw.

Wijziging artikel 2.70:
In artikel 2.70, tweede lid, is een wijziging aangebracht waaruit blijkt dat artikel 2.67 alleen buiten toepassing mag blijven voor het onderdeel rookklasse S2. Hiermee is de eerdere tekst op grond waarvan artikel 2.67 ten onrechte zowel voor de brandklasse als voor de rookklasse buiten beschouwing mocht blijven gecorrigeerd.

Wijziging tabel 2.81:
In tabel 2.81 werd het achtste lid van artikel 2.82 ten onrechte voor de lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren aangestuurd. Dit achtste lid is alleen van toepassing op de "andere lichte industriefunctie". Dit is nu in de tabel aangepast.

Vervallen eis bereikbaarheid toiletruimte:
Artikel 4.10 (nieuwbouw) en 4.15 (bestaande bouw) voor “Bereikbaarheid toiletruimte vanuit een verblijfsruimten” komt te vervallen. Tabellen 4.8 en  4.13 zijn aangepast wegens het vervallen van artikel 4.10 en artikel 4.15.

Tabel 4.21 is gecorrigeerd:
In tabel 4.21 is bij de wijziging bij de onderwijsfunctie de aansturing van het derde lid van artikel 4.24 gecorrigeerd. De in het derde lid bedoelde grenswaarde van 100% was in de tabel ten onrechte eerder bij het vierde lid van artikel 4.24 geplaatst.

Vervallen eis opstelplaats van een aanrecht:
De opstelplaats voor het aanrecht bij de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik bij nieuwbouw (artikel 4.38, vierde lid) en bestaande bouw (artikel 4.42, tweede lid) komt te vervallen. Tabellen 4.37 en 4.41 zijn overeenkomstig aangepast.

Artikel 6.6 vervallen:
In artikel 6.6 (tijdelijke bouw) werd ten onrechte nog verwezen naar het vierde lid van artikel 6.3 dat per 1 april 2014 is vervallen. Dat lid had betrekking op de noodverlichting van een liftkooi. Nu deze eis niet meer geldt kan artikel 6.6 ook vervallen. Tabel 6.1 is in overeenkomstig aangepast.

Na afdeling 6.13 wordt een afdeling ingevoegd:
Afdeling 6.14 Elektronische communicatie (nieuwbouw), hierin staat een toegangspoort voor elektronische communicatie voorgeschreven. De eisen aan de ruimte waarin dit toegangspunt moet zijn gelegen komen overeen met de minimum afmetingen voor een meterruimte volgens NEN 2768. Met deze nieuwe afdeling zijn de artikelen 2, negende lid en 8, eerste en tweede lid, van de Europese richtlijn breedband omgezet.

Artikel 8.4 is gecorrigeerd:
In het eerste lid van artikel 8.4 is de onjuiste verwijzing naar “artikel 1.1, onderdeel e”, van het Besluit geluidhinder gecorrigeerd. De juiste verwijzing is “artikel 1.1, onderdeel d”.

Ga naar BRISwarenhuis voor het complete overzicht en de integratie van alle wijzigingen in het Bouwbesluit 2012.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag via bris@bris.nl of 015 530 3030.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vul hieronder uw gegevens in.

(*)Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht
Verplicht

Bouwfasen

  • BRIS biedt een interface die de bouwprofessionals snel naar de juiste informatie leidt. Onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van bouwregelgeving en bouwnormering zijn inzichtelijk. Illustraties en toelichtingen verhelderen de ingewikkelde materie. De producten van BRIS staan bekend als gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig. En zijn toe te passen als totaaloplossing voor alle fasen in het bouwproces.

  • U bent er dankzij de applicaties van BRIS altijd zeker van dat uw ontwerpen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van de opdrachtgever. Laat de applicaties van BRIS u bijstaan bij het efficiënt vinden van en toetsen aan de bouwregelgeving.

  • Zorg met de producten van BRIS voor transparantie en een helder toetsproces. Zo kunt u in BRISwarenhuis nagaan of projecten kloppen met de bouwregelgeving, ook als het gaat om oudere versies van het Bouwbesluit. In BRIStoets maakt u rapportages volgens de BRL 5019. Ideaal voor lokale overheden en private toetsers.

  • Op elke plek, op elk apparaat snel en gemakkelijk de juiste wet- en regelgeving bij de hand. Dat kan met de applicaties van BRIS. Bespaar tijd en verminder faalkosten. De software van BRIS is altijd up-to-date, dus uw projecten voldoen altijd aan het Bouwbesluit en gerelateerde normen en andere wetgeving.

  • U houdt op eenduidige en overzichtelijke manier toezicht tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase met de applicaties van BRIS. Zowel overheden als marktpartijen kunnen er goed mee overweg.

  • Bij elk bouwwerk of gebouw dat u ontwerpt, bouwt of beheert, heeft u te maken met wet- en regelgeving. Van brand- en constructieve veiligheid, tot en met eisen voor gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden. De producten van BRIS geven u direct inzicht in de wet- en regelgeving bij onderhoud van gebouwen.