Wijzigingen Bouwbesluit per 1-1-2018

Het Bouwbesluit 2012 wijzigt per 1 januari 2018 op een aantal punten. Op 13 december jl. zijn deze wijzigingen gepubliceerd in het Staatsblad.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in alle BRISproducten en u kunt erop vertrouwen dat u toegang heeft tot de laatste informatie.


De belangrijkste wijzigingen van de wijziging van het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit zijn:

 • In het Bouwbesluit worden de eisen voor een drijvend bouwwerk benoemd. Voor een aantal afdelingen geldt dat je, bij een nieuw drijvend bouwwerk, mag voldoen aan de eisen van bestaande bouw en voor een aantal andere afdelingen geldt dat er helemaal geen eisen gelden voor een drijvend bouwwerk.
 • In de Regeling Bouwbesluit worden specifieke eisen omtrent de constructieve veiligheid van een drijvend bouwwerk voorgeschreven.
 • Er is invulling gegeven aan de Milieuprestatie-eis. De grenswaarde is per 1 januari 2018 bepaald op 1.
 • Overheidsgebouwen moeten per 1 januari 2019 bijna energieneutraal zijn.
 • Van een aantal normen zijn nieuwe versies aangestuurd.

Ga naar BRISwarenhuis voor het complete overzicht en de integratie van alle wijzigingen in het Bouwbesluit 2012.

Mocht u de Bouwbesluit versie willen inzien die geldig is t/m 31 december 2017, dan kan dat uiteraard via de versiehistorieknop. Klik hier voor meer informatie over versiehistorie en andere functionaliteiten in BRISwarenhuis.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag via bris@bris.nl of 010 763 2000.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vul hieronder uw gegevens in.

(*)Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht
Verplicht

Bouwfasen

 • BRIS biedt een interface die de bouwprofessionals snel naar de juiste informatie leidt. Onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van bouwregelgeving en bouwnormering zijn inzichtelijk. Illustraties en toelichtingen verhelderen de ingewikkelde materie. De producten van BRIS staan bekend als gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig. En zijn toe te passen als totaaloplossing voor alle fasen in het bouwproces.

 • U bent er dankzij de applicaties van BRIS altijd zeker van dat uw ontwerpen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van de opdrachtgever. Laat de applicaties van BRIS u bijstaan bij het efficiënt vinden van en toetsen aan de bouwregelgeving.

 • Zorg met de producten van BRIS voor transparantie en een helder toetsproces. Zo kunt u in BRISwarenhuis nagaan of projecten kloppen met de bouwregelgeving, ook als het gaat om oudere versies van het Bouwbesluit. In BRIStoets maakt u rapportages volgens de BRL 5019. Ideaal voor lokale overheden en private toetsers.

 • Op elke plek, op elk apparaat snel en gemakkelijk de juiste wet- en regelgeving bij de hand. Dat kan met de applicaties van BRIS. Bespaar tijd en verminder faalkosten. De software van BRIS is altijd up-to-date, dus uw projecten voldoen altijd aan het Bouwbesluit en gerelateerde normen en andere wetgeving.

 • U houdt op eenduidige en overzichtelijke manier toezicht tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase met de applicaties van BRIS. Zowel overheden als marktpartijen kunnen er goed mee overweg.

 • Bij elk bouwwerk of gebouw dat u ontwerpt, bouwt of beheert, heeft u te maken met wet- en regelgeving. Van brand- en constructieve veiligheid, tot en met eisen voor gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden. De producten van BRIS geven u direct inzicht in de wet- en regelgeving bij onderhoud van gebouwen.