BRIS Toezicht houden
 • Onafhankelijk, eenduidig toezicht houden
 • Altijd en overal beschikbaar
 • Risicosturing en effectmeting
 • Koppelingen met andere kennis
 • Verbanden tussen regelgeving en normen

Je kunt er zo het veld mee inlopen en hebt je gegevens altijd bij de hand

Simon Koekoek
Adviseur

Hoe BRIS u helpt bij het eenduidig toezicht houden

U houdt op eenduidige en overzichtelijke manier toezicht tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase met de applicaties van BRIS. Zowel overheden als marktpartijen kunnen er goed mee overweg.

 • Controleren volgens landelijk protocol of eigen beleid
 • Bevindingen goed onderbouwen
 • Overal bruikbaar en altijd up-to-date

Inhoud

Eurocodes en Nationale Bijlagen - basis

Eurocodes en Nationale Bijlagen - gebouwen

Eurocodes en Nationale Bijlagen - bruggen

Eurocodes en Nationale Bijlagen - overige constructies

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

1e-lijns NEN-normen bouwfysica

Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR)

SBR-Referentiedetails

2e-lijns NEN-normen constructieve veiligheid

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

CUR-Aanbevelingen en Rapporten

Monumententoezicht

Publicaties ISSO

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Overige NEN-normen voor de uitvoerende bouw

Praktische publicaties

Bouwtoezicht

Toezicht tijdens slopen

Brandveiligheidsinspecties

Monumententoezicht

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Praktische publicaties

Controleer de brandveiligheidseisen tijdens de bouw

Controleer de bouwfysische eisen tijdens de bouw

Controleer de bouwfysische eisen van bestaande gebouwen

Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw

Controleer de bouwkundige eisen van bestaande gebouwen

Normen voor aardbevingsbestendig bouwen

Energielabel

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

SBR Referentiedetails

1e-lijns NEN-normen bouwfysica

1e-lijns NEN-normen brandveilig gebruik

1e-lijns nutsgebonden NEN-normen

Controleer de installaties tijdens de bouw

Controleer de installaties van bestaande gebouwen

NPR 3378 - aardgasinstallaties

Bouwkundige NEN-normen

Mobiel toezicht houden of inspecties uitvoeren

Informatie

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen van de producten van BRIS en hoe ze u in uw werk kunnen bijstaan? Download dan hier de factsheets van de verschillende applicaties:

 

 • Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
  Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
 • Gemeente Berkelland
  Gemeente Berkelland
 • Woningborg
  Woningborg
 • Nieuwenhuijse Arends Bouw en Risicomanagement
  Nieuwenhuijse Arends Bouw en Risicomanagement
 • Gemeente Bunschoten
  Gemeente Bunschoten
 • Gemeente Bunnik
  Gemeente Bunnik