BRIS Toetsen
 • Snel juiste wet- en regelgeving vinden
 • Plannen onafhankelijk beoordelen
 • Beleid vastleggen
 • Altijd en overal beschikbaar
 • Risicosturing en effectmeting

Zo wordt iedereen eerlijk getoetst

Christa van de Vate
Gemeente Goes

Een helder toetsproces met BRIS

Zorg met de producten van BRIS voor transparantie en een helder toetsproces. Zo kunt u in BRISwarenhuis nagaan of projecten kloppen met de bouwregelgeving, ook als het gaat om oudere versies van het Bouwbesluit. In BRIStoets maakt u rapportages volgens de BRL 5019. Ideaal voor lokale overheden en private toetsers.

 • Transparant en helder toetsproces
 • Rechtens verkregen niveau
 • Conform de BRL 5019

Inhoud

2e-lijns NEN-normen constructieve veiligheid

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

1e-lijns NEN-normen bouwfysica

Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR)

SBR-Referentiedetails

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Brandoverslag berekenen conform NEN 6068

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Publicaties SBRCURnet

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

CUR-Aanbevelingen en Rapporten

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Praktische publicaties

Toetsen via eigen checklists

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Praktische publicaties

Bouwbesluittoets conform het Toetsprotocol Constructieve Veiligheid

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

1e-lijns NEN-normen bouwfysica

1e-lijns nutsgebonden NEN-normen

Publicaties ISSO

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Normen voor aardbevingsbestendig bouwen

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Eurocodes

1e-lijns NEN-normen brandveilig gebruik

NPR 3378 - aardgasinstallaties

Publicaties van Bouwen met Staal

 • Gemeente Eindhoven
  Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Delft
  Gemeente Delft
 • Gemeente Bunnik
  Gemeente Bunnik
 • Gemeente Bunschoten
  Gemeente Bunschoten
 • Gemeente Utrecht
  Gemeente Utrecht
 • Interconcept
  Interconcept