BRIS Bouwkundig
 • Altijd en overal toegang
 • Altijd up-to-date
 • Gemakkelijk vinden en toepassen
 • Modules op maat
 • Verbanden tussen regelgeving en normen

Het systeem werkt intuïtief en is erg gebruiksvriendelijk

Paul Dijkman
Lithos Bouw & Ontwikkeling

Hoe BRIS u helpt bij het vinden en toepassen van bouwregelgeving

U kunt de software van BRIS gebruiken voor de hele bouwcyclus en zo faalkosten verlagen. De programma’s tonen de onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van de bouwregelgeving en bouwnormering. Herkenbare illustraties en heldere toelichtingen maken de ingewikkelde materie duidelijk. Wijzigingen voeren we direct door, onze programma’s zijn altijd actueel.

 • Bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar
 • Diverse modules met bouwkundige NEN-normen
 • Toetsen conform BRL5019

Inhoud

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Bouwkundige NEN-normen

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Publicaties SBRCURnet

SBR Referentiedetails

Architecten: Toets uw bouwplan aan het Bouwbesluit voor een complete vergunningsaanvraag

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Monumententoezicht

Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw

Controleer de bouwkundige eisen van bestaande gebouwen

Politiekeurmerk Veilig Wonen

BRISboei: Krachtig filter op de regelgeving

Gemeenten: Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw

Private kwaliteitsborgers: Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw

Private inspecteurs: Controleer de bouwkundige eisen van bestaande gebouwen

Private toetsers: Toets een ontwerp aan het Bouwbesluit conform de BRL 5019

Gemeenten: Toets een vergunningsaanvraag conform de LTB2012

Omgevingsdiensten: Toets een vergunningsaanvraag conform de LTB2012

Adviseurs: Voor het adviseren van gebouweigenaren

Gebouweigenaren: Voor het toetsen van de staat van uw gebouw aan de regelgeving

Gebouwbeheerders: Voor het toetsen van de staat van een gebouw aan de regelgeving

(BOEI-)Inspecteurs: Voor het inspecteren van installaties en gebouwdelen

Overige NEN-normen voor de uitvoerende bouw

Informatie

Veelgestelde vragen

 • Om ons aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw behoeften, kunt u het beste een afspraak maken met een van onze adviseurs. Zij kunnen aan de hand van uw wensen een pakket samenstellen dat aansluit bij de bedrijfsvoering en behoeften van uw organisatie.

 • Nee, dat is niet nodig. BRISwarenhuis is modulair opgebouwd, dus u kunt licenties afnemen voor alleen die modules die voor u relevant zijn. Neem voor een advies op maat contact op met 1 van onze medewerkers.

 • In BRISwarenhuis zitten in elk geval alle normen die door het Bouwbesluit worden aangestuurd. Daarnaast bevat BRISwarenhuis ook allerlei 2e-lijns normen, praktijkrichtlijnen en overige normen die een relatie met de bouwregelgeving hebben. Neem voor een advies op maat contact op met 1 van onze medewerkers.

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om een specifieke norm aan BRISwarenhuis toe te voegen. Neem voor een advies op maat contact op met 1 van onze medewerkers.

 • Ja, wij bieden in BRISwarenhuis versiehistorie aan. Dit houdt in dat u oude versies van documenten kunt inzien of aan de hand van een datum een oude collectie kunt raadplegen.

 • Meer weten?

  Wilt u meer weten over de voordelen van de producten van BRIS en hoe ze u in uw werk kunnen bijstaan? Download dan hier de factsheets van de verschillende applicaties:

  • Inbo
  • Interconcept
  • Nieman Groep
  • S&W Consultancy
  • BAM
  • G&S Bouw

  Contactgegevens

  • Telefoon: 015 3030 530
  • E-mail: bris@bris.nl
  • Postadres: Postbus 516, 2600 AM Delft
  • Bezoek: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft