BRIStoezicht
BRIS toezicht
 • Digitaal, integraal toezichtprogramma
 • Handige, variabele checklists
 • Eenduidig toezichtbeleid
 • Risicoanalyse en prioriteitenmatrix
 • Toetsen aan de eisen van BRL 5006

Met BRIS mobiel toezicht houden

Het toezicht tijdens de uitvoering, het beheer of de sloop was nog nooit zo makkelijk! BRIStoezicht zit vol handige functies waarmee u inspecties eenduidig, snel en gedegen onderbouwt. Voor gemeenten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, private toezichthouders, opdrachtgevers en aannemers.

 • Eenduidig en overzichtelijk toezicht houden
 • Bestaande en gepersonaliseerde checklists
 • Opmerkingen, stempels en foto’s plaatsen
 • Zowel online als offline te gebruiken
 • Ook beschikbaar als iPad app

Productdetails

 • Eenduidig toezichtbeleid

  Het toezichtbeleid van de organisatie legt u in BRIStoezicht vast in een toezichtmatrix. Dit kan met een landelijke, of een zelfgemaakte matrix. Zo waarborgt u eenduidig toezicht.

 • Risicoanalyse en prioriteitenmatrix

  Maak een risicoanalyse van de gevolgen en kansen van mogelijke effecten en leg zo het eigen toezichtbeleid gestructureerd vast. Hieruit volgt een prioriteitenmatrix.

 • Variabele checklists

  U kunt werken met standaard checklists en protocollen, zoals het integraal Toezicht Protocol (iTP). Ook kunt u eigen checklists toevoegen.

 • Notities en foto’s toevoegen

  Terwijl u controleert, kunt u op de tekeningen opmerkingen, foto’s en stempels plaatsen, zoals de veiligheidssymbolen uit de NEN 1414 en de NEN-EN-ISO 7010.

Productvideo

BRIStoezicht

BRIStoezicht zit vol handige functies waarmee u uw inspecties snel en gedegen onderbouwt. Controleren kan zowel volgens een landelijk protocol, als eigen beleid. Bekijk de video en ontdek het zelf!

Modules

Gemeenten: Controleer de installaties tijdens de bouw
Private kwaliteitsborgers: Controleer de installaties tijdens de bouw
Private inspecteurs: Controleer de installaties van bestaande gebouwen
Gemeenten: Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw
Private kwaliteitsborgers: Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw
Private inspecteurs: Controleer de bouwkundige eisen van bestaande gebouwen
Monumententoezicht
Gemeenten: Controleer de bouwfysische eisen tijdens de bouw
Private kwaliteitsborgers: Controleer de bouwfysische eisen tijdens de bouw
Private inspecteurs: Controleer de bouwfysische eisen van bestaande gebouwen
Gemeenten: Controleer de constructieve veiligheid tijdens de bouw
Private kwaliteitsborgers: Controleer de constructieve veiligheid tijdens de bouw
Gemeenten: Controleer de brandveiligheidseisen tijdens de bouw
Private kwaliteitsborgers: Controleer de brandveiligheidseisen tijdens de bouw
Gebouwbeheerders: Controleer op het brandveilig gebruik van uw gebouw
Veiligheidsregio’s: Controleer op het brandveilig gebruik van gebouwen
Bouwtoezicht
Toezicht tijdens slopen
Milieu-inspecties
Monumententoezicht
Brandveiligheidsinspecties
Energielabel
Mobiel toezicht houden of inspecties uitvoeren

Informatie

Veelgestelde vragen

 • Het toezichtbeleid van de organisatie legt u in BRIStoezicht vast in een toezichtmatrix. Dit kan met een landelijke of een zelfgemaakte matrix. U kunt werken met de bestaande checklists in BRIStoezicht of die naar wens aanpassen. Ook kunt u eigen checklists toevoegen. Controleren kan dus zowel volgens een landelijk protocol, als eigen beleid. Om het eigen toezichtbeleid gestructureerd vast te leggen, kunt u een risicoanalyse maken van de gevolgen en kansen van mogelijke effecten. Hieruit volgt een prioriteitenmatrix waarin het systeem aangeeft wat de kans op naleefgedrag is. Terwijl u de controle uitvoert, kunt u opmerkingen en foto’s toevoegen.

 • In BRIStoezicht is de regelgeving uit BRISwarenhuis ook ontsloten. Deze is tijdens de controle vanuit de checklist te raadplegen.

 • Ja, terwijl u de controle uitvoert, kunt u opmerkingen en foto’s toevoegen. U kunt vanuit de tekeningen foto’s maken en afstanden meten. Op tekeningen kunt u notities, lijnen of stempels toevoegen, zoals de veiligheidssymbolen uit de NEN 1414 en de NEN-EN-ISO 7010.

 • Tijdens de controle kunt u vanuit de tekening een actie aanmaken voor een betrokkene binnen het dossier. De desbetreffende persoon ontvangt hier mobiel een melding van en kan de actie direct opvolgen. Daarnaast kunt u vanuit BRIStoezicht direct afspraken inplannen in Outlook.

 • Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van een koppeling tussen BRIStoets en BRIStoezicht. De koppeling houdt in dat er vanuit BRIStoets direct een dossier wordt aangemaakt in BRIStoezicht, de juiste checklisten worden klaargezet en de opmerkingen van de toetser als aandachtspunt worden getoond bij de relevante vragen in BRIStoezicht.

  • Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente Bunnik
  • Gemeente Bunschoten
  • Universiteit Utrecht

  Contactgegevens

  • Telefoon: 015 3030 530
  • E-mail: bris@bris.nl
  • Postadres: Postbus 516, 2600 AM Delft
  • Bezoek: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft