KiK: het doordachte 'instrument' in kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen!

KiK: het doordachte 'instrument' in kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen!

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in aantocht. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de overheid de kaders stelt, maar dat de marktpartijen zelf verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteitsborging. Daarvoor moet de sector zelf beoordelingsmethoden (instrumenten) ontwikkelen waaraan de bouw wordt getoetst.

KiK powered by KOMO

Met KiK kunt u nu al voldoen aan de nieuwe eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen rond bouwprojecten. Ontwikkelaars, zoals corporaties en investeerders, maar ook voorschrijvers kunnen al kennismaken met KiK (KOMO Instrument Kwaliteitsborging). Met KiK kan worden voldaan aan alle wettelijke eisen van straks. KiK betekent ‘one-stop-shopping’, want het is geschikt voor álle bouwwerken en gevolgklassen. KiK is er in varianten voor aannemers, ontwerpers en uiteraard voor kwali­teitsborgers. De bouwkolom kan met KiK dus binnen één instrument optimaal communiceren als het om bouwkwaliteit gaat.


KiK is een zogenaamd ‘instrument’ in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Bij ieder bouwproject dat onder de Wet kwaliteitsborging valt, moet wettelijk een instrument worden ingezet en een onafhankelijke kwaliteitsborger worden ingeschakeld. KiK is ook uitstekend inzetbaar bij niet-vergunningplichtige bouwwerken en bewijst ook daar zijn toegevoegde waarde: bouwkwaliteit bevorderen en faalkosten verminderen.

Het mooie van KiK als instrument is dat niet alleen toegelaten kwali­teitsborgers ermee kunnen werken, maar ook alle andere ketenpart­ners in een bouwproject. Ook u als ontwikkelaar, architect, ontwerper of voorschrijver. Dit geeft de keten de gelegenheid één taal te spreken als het om kwaliteit gaat – en om al vanaf de eerste planvorming de borgingsstrategie optimaal uit te voeren: kostenefficiënt voldoen aan publieke, private en project specifieke eisen.

Eén instrument voor alles
KiK stelt bouwpartijen in staat om met één instrument de kwaliteitsborging te organiseren voor alle typen bouwwerken (woningen, utiliteit en infrastructurele kunstwerken) en in alle gevolgklassen. Gevolgklassen zijn de drie risico-categorieën die de Wkb onderscheidt. Met KiK werkt u efficiënt en gemakkelijk. KiK indexeert de risico’s van een bouwproject en stelt de gebruiker in staat de gewenste kwaliteitsborgingsstrategie vast te stellen. Zo worden de processen, producten, leveranciers en de daarmee corresponderende mate van toezicht gekozen.

Ontwikkeld met meerdere partijen waaronder BRIS
KiK is ontwikkeld door KOMO in nauwe samenwerking met 30 (branche)organisaties in en rond de bouw. Samen hebben deze organisaties enkele jaren geleden het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) opgericht, met als doel de sector zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe bouwwetgeving. KiK is ontstaan vanuit het PVS en wij van BRIS zijn er trots op dat wij hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren.

De ontwikkeling van KiK is gedaan aan de hand van een scala producteisen vanuit het PVS, waarbij de wensen van bouwpartijen een belangrijke rol speelden. Mede daardoor is KiK een weldoordacht instrument geworden, dat zeer breed inzetbaar is, bouwkwaliteit bevordert en (faal)kosten verlaagt.

Nu pilots draaien is straks soepel werken
U kunt, na een training, nu al met KiK gaan werken. Door vervolgens een aantal pilots te draaien, bent u als in 2018 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht wordt, perfect in staat om op een soepele wijze de overgang naar het nieuwe stelsel te maken? Voor meer informatie kijk op www.kik-komo.nl en neem contact op met KiK in Gouda: 085- 486 24 29 of info@kik-komo.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vul hieronder uw gegevens in.

(*)Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht
Verplicht

Bouwfasen

  • BRIS biedt een interface die de bouwprofessionals snel naar de juiste informatie leidt. Onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van bouwregelgeving en bouwnormering zijn inzichtelijk. Illustraties en toelichtingen verhelderen de ingewikkelde materie. De producten van BRIS staan bekend als gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig. En zijn toe te passen als totaaloplossing voor alle fasen in het bouwproces.

  • U bent er dankzij de applicaties van BRIS altijd zeker van dat uw ontwerpen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van de opdrachtgever. Laat de applicaties van BRIS u bijstaan bij het efficiënt vinden van en toetsen aan de bouwregelgeving.

  • Zorg met de producten van BRIS voor transparantie en een helder toetsproces. Zo kunt u in BRISwarenhuis nagaan of projecten kloppen met de bouwregelgeving, ook als het gaat om oudere versies van het Bouwbesluit. In BRIStoets maakt u rapportages volgens de BRL 5019. Ideaal voor lokale overheden en private toetsers.

  • Op elke plek, op elk apparaat snel en gemakkelijk de juiste wet- en regelgeving bij de hand. Dat kan met de applicaties van BRIS. Bespaar tijd en verminder faalkosten. De software van BRIS is altijd up-to-date, dus uw projecten voldoen altijd aan het Bouwbesluit en gerelateerde normen en andere wetgeving.

  • U houdt op eenduidige en overzichtelijke manier toezicht tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase met de applicaties van BRIS. Zowel overheden als marktpartijen kunnen er goed mee overweg.

  • Bij elk bouwwerk of gebouw dat u ontwerpt, bouwt of beheert, heeft u te maken met wet- en regelgeving. Van brand- en constructieve veiligheid, tot en met eisen voor gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden. De producten van BRIS geven u direct inzicht in de wet- en regelgeving bij onderhoud van gebouwen.

Contactgegevens

  • Telefoon: 015 3030 530
  • E-mail: bris@bris.nl
  • Postadres: Postbus 516, 2600 AM Delft
  • Bezoek: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft