ATGB adviezen nu gratis beschikbaar in BRISwarenhuis!

ATGB adviezen nu gratis beschikbaar in BRISwarenhuis!

Nieuwe module gratis beschikbaar in BRISwarenhuis:
“Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften”

In deze module zijn alle adviezen van de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) gratis opgenomen in BRISwarenhuis.

Doordat er in BRISwarenhuis een relatie is gelegd tussen het Bouwbesluit en de adviezen, vindt u vanuit de regelgeving snel de relevante adviezen. Hierdoor wordt het eenvoudiger en toegankelijker om de adviezen te gebruiken.


Door een plusteken (+) naast de artikelnaam (zie afbeelding), ziet u direct in het Bouwbesluit of er een relatie bestaat tussen een artikel en een advies.

Als u op het plusteken (+) klikt opent er een informatieblad. Hierin is te vinden welke adviezen een relatie hebben met dat specifieke artikel. Vanuit de regelgeving zelf is het nu dus in BRISwarenhuis mogelijk om heel snel de relevante adviezen in te zien.

Verder worden de adviezen ook meegenomen in de zoekresultaten binnen BRISwarenhuis waardoor de relevante informatie snel te vinden is.

De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften is een door de minister van Wonen en Rijksdienst ingestelde commissie die partijen adviseert bij geschillen over de toepassing van de bouwregelgeving. De commissie brengt adviezen uit over brandveiligheid, constructieve veiligheid, bouwfysica en overige bouw gerelateerde onderwerpen.

Bent u ook benieuwd naar de adviezen?
Hieronder volgen twee voorbeelden.

Voorbeeld over uitleg bouwregelgeving:
Advies 1702: kantoorgebouw (meerdere vluchtroutes vanuit kantoren) wordt herbestemd tot woongebouw met meerdere portiekontsluitingen (enkele vluchtroute vanuit appartementen). In de beschouwing van de casus komt bijvoorbeeld het volgende aan de orde: “Waar er voor de woonfuncties na verbouwing slechts één vluchtroute resteert, is dat in deze casus een vermindering van de veiligheid ten opzichte van het rechtens verkregen niveau met twee vluchtroutes. Die vermindering is toegestaan als die enkele vluchtroute aan de nieuwbouweisen voldoet.” Lees verder>>>

Voorbeeld over gelijkwaardigheid: 
Advies 1612: brandventilatie versus sprinkler in parkeergarage. Adviesvraag was: Kan worden volstaan met brandventilatie als gelijkwaardige oplossing? De adviescommissie zegt hierover in haar advies: “Mogelijk wel, maar op dit moment is dit niet aangetoond. Een CFD-berekening is hiervoor onontbeerlijk. Daarnaast is een risicoanalyse nodig waarin o.a. de te verwachten brandweerinzet, brandwerendheid m.b.t. bezwijken van de draagconstructie van de bovenliggende woonblokken en de WBDBO naar de bovenliggende woonblokken expliciet worden meegewogen in maatgevende brandscenario’s, waaronder brandscenario’s waarin geen brandweerinzet wordt gepleegd.” Lees verder>>>

Wilt u weten welke documenten er nog meer beschikbaar zijn in BRISwarenhuis?
Neem dan een kijkje in de online catalogus op onze website. Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare documenten, modules en pakketten.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag via bris@bris.nl of 015 530 3030.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vul hieronder uw gegevens in.

(*)Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht
Verplicht

Bouwfasen

  • BRIS biedt een interface die de bouwprofessionals snel naar de juiste informatie leidt. Onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van bouwregelgeving en bouwnormering zijn inzichtelijk. Illustraties en toelichtingen verhelderen de ingewikkelde materie. De producten van BRIS staan bekend als gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig. En zijn toe te passen als totaaloplossing voor alle fasen in het bouwproces.

  • U bent er dankzij de applicaties van BRIS altijd zeker van dat uw ontwerpen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van de opdrachtgever. Laat de applicaties van BRIS u bijstaan bij het efficiënt vinden van en toetsen aan de bouwregelgeving.

  • Zorg met de producten van BRIS voor transparantie en een helder toetsproces. Zo kunt u in BRISwarenhuis nagaan of projecten kloppen met de bouwregelgeving, ook als het gaat om oudere versies van het Bouwbesluit. In BRIStoets maakt u rapportages volgens de BRL 5019. Ideaal voor lokale overheden en private toetsers.

  • Op elke plek, op elk apparaat snel en gemakkelijk de juiste wet- en regelgeving bij de hand. Dat kan met de applicaties van BRIS. Bespaar tijd en verminder faalkosten. De software van BRIS is altijd up-to-date, dus uw projecten voldoen altijd aan het Bouwbesluit en gerelateerde normen en andere wetgeving.

  • U houdt op eenduidige en overzichtelijke manier toezicht tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase met de applicaties van BRIS. Zowel overheden als marktpartijen kunnen er goed mee overweg.

  • Bij elk bouwwerk of gebouw dat u ontwerpt, bouwt of beheert, heeft u te maken met wet- en regelgeving. Van brand- en constructieve veiligheid, tot en met eisen voor gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden. De producten van BRIS geven u direct inzicht in de wet- en regelgeving bij onderhoud van gebouwen.

Contactgegevens

  • Telefoon: 015 3030 530
  • E-mail: bris@bris.nl
  • Postadres: Postbus 516, 2600 AM Delft
  • Bezoek: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft