Actueel

KiK: het doordachte 'instrument' in kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen!

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in aantocht. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de overheid de kaders stelt, maar dat de marktpartijen zelf verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteitsborging. Daarvoor moet de sector zelf beoordelingsmethoden (instrumenten) ontwikkelen waaraan de bouw wordt getoetst.

KiK powered by KOMO

Met KiK kunt u nu al voldoen aan de nieuwe eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen rond bouwprojecten. Ontwikkelaars, zoals corporaties en investeerders, maar ook voorschrijvers kunnen al kennismaken met KiK (KOMO Instrument Kwaliteitsborging). Met KiK kan worden voldaan aan alle wettelijke eisen van straks. KiK betekent ‘one-stop-shopping’, want het is geschikt voor álle bouwwerken en gevolgklassen. KiK is er in varianten voor aannemers, ontwerpers en uiteraard voor kwali­teitsborgers. De bouwkolom kan met KiK dus binnen één instrument optimaal communiceren als het om bouwkwaliteit gaat.

Meer

Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen

Graag nodigen wij u uit voor dé infosessie over kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus in Delft.

Datum: verschillende data in mei en juni (zie overzicht)
Locatie: De Bouwcampus (Delft)
Deelname: gratis
Inschrijven: via het inschrijfformulier

Door de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Meer

Nieuw in BRISwarenhuis

De afgelopen tijd zijn er subtiele wijzigingen in BRISwarenhuis doorgevoerd die bestaande en nieuwe functionaliteiten toegankelijker maken. Hieronder zetten wij alle veranderingen voor u op een rij:

- Melding bij de Eurocodes. De voor velen bekende functie is in ere hersteld: in de Eurocodes wordt de tekst uit de Nationale Bijlage nu weer in oranje getoond. De tekst is in- en uitschakelbaar, zodat u alleen de Eurocode ziet of de Eurocode met daarin verwerkt de Nationale Bijlage.
- De iconen (rechtsboven) op de startpagina van BRISwarenhuis zijn verduidelijkt:

Meer

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Vul hieronder uw gegevens in.

(*)Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht
Verplicht

Bouwfasen

  • BRIS biedt een interface die de bouwprofessionals snel naar de juiste informatie leidt. Onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten van bouwregelgeving en bouwnormering zijn inzichtelijk. Illustraties en toelichtingen verhelderen de ingewikkelde materie. De producten van BRIS staan bekend als gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig. En zijn toe te passen als totaaloplossing voor alle fasen in het bouwproces.

  • U bent er dankzij de applicaties van BRIS altijd zeker van dat uw ontwerpen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van de opdrachtgever. Laat de applicaties van BRIS u bijstaan bij het efficiënt vinden van en toetsen aan de bouwregelgeving.

  • Zorg met de producten van BRIS voor transparantie en een helder toetsproces. Zo kunt u in BRISwarenhuis nagaan of projecten kloppen met de bouwregelgeving, ook als het gaat om oudere versies van het Bouwbesluit. In BRIStoets maakt u rapportages volgens de BRL 5019. Ideaal voor lokale overheden en private toetsers.

  • Op elke plek, op elk apparaat snel en gemakkelijk de juiste wet- en regelgeving bij de hand. Dat kan met de applicaties van BRIS. Bespaar tijd en verminder faalkosten. De software van BRIS is altijd up-to-date, dus uw projecten voldoen altijd aan het Bouwbesluit en gerelateerde normen en andere wetgeving.

  • U houdt op eenduidige en overzichtelijke manier toezicht tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase met de applicaties van BRIS. Zowel overheden als marktpartijen kunnen er goed mee overweg.

  • Bij elk bouwwerk of gebouw dat u ontwerpt, bouwt of beheert, heeft u te maken met wet- en regelgeving. Van brand- en constructieve veiligheid, tot en met eisen voor gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden. De producten van BRIS geven u direct inzicht in de wet- en regelgeving bij onderhoud van gebouwen.

Contactgegevens

  • Telefoon: 015 3030 530
  • E-mail: bris@bris.nl
  • Postadres: Postbus 516, 2600 AM Delft
  • Bezoek: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft