BRIS Toezicht houden
 • Onafhankelijk, eenduidig toezicht houden
 • Altijd en overal beschikbaar
 • Risicosturing en effectmeting
 • Koppelingen met andere kennis
 • Verbanden tussen regelgeving en normen

Je kunt er zo het veld mee inlopen en hebt je gegevens altijd bij de hand

Simon Koekoek
Adviseur

Hoe BRIS u helpt bij het eenduidig toezicht houden

U houdt op eenduidige en overzichtelijke manier toezicht tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase met de applicaties van BRIS. Zowel overheden als marktpartijen kunnen er goed mee overweg.

 • Controleren volgens landelijk protocol of eigen beleid
 • Bevindingen goed onderbouwen
 • Overal bruikbaar en altijd up-to-date

Inhoud

Eurocodes en Nationale Bijlagen - basis

Eurocodes en Nationale Bijlagen - gebouwen

Eurocodes en Nationale Bijlagen - bruggen

Eurocodes en Nationale Bijlagen - overige constructies

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

1e-lijns NEN-normen bouwfysica

Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR)

SBR-Referentiedetails

2e-lijns NEN-normen constructieve veiligheid

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

CUR-Aanbevelingen en Rapporten

Monumententoezicht

Publicaties ISSO

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Overige NEN-normen voor de uitvoerende bouw

Praktische publicaties

Bouwtoezicht

Toezicht tijdens slopen

Brandveiligheidsinspecties

Monumententoezicht

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Praktische publicaties

Controleer de brandveiligheidseisen tijdens de bouw

Controleer de bouwfysische eisen tijdens de bouw

Controleer de bouwfysische eisen van bestaande gebouwen

Controleer de bouwkundige eisen tijdens de bouw

Controleer de bouwkundige eisen van bestaande gebouwen

Normen voor aardbevingsbestendig bouwen

Energielabel

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

SBR Referentiedetails

1e-lijns NEN-normen bouwfysica

1e-lijns NEN-normen brandveilig gebruik

1e-lijns nutsgebonden NEN-normen

Controleer de installaties tijdens de bouw

Controleer de installaties van bestaande gebouwen

NPR 3378 - aardgasinstallaties

Bouwkundige NEN-normen

Mobiel toezicht houden of inspecties uitvoeren

Informatie

Veelgestelde vragen

 • Om ons aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw behoeften, kunt u het beste een afspraak maken met een van onze adviseurs. Zij kunnen aan de hand van uw wensen een pakket samenstellen dat aansluit bij de bedrijfsvoering en behoeften van uw organisatie.

 • Ja, de webbased applicaties van BRIS kunt u overal en altijd gebruiken, ook via uw tablet. BRIStoezicht is hiervoor het beste toegerust, die is ook beschikbaar als iPad-app en is on- en offline te gebruiken.

 • Het toezichtbeleid van de organisatie legt u in BRIStoezicht vast in een toezichtmatrix. Dit kan met een landelijke of een zelfgemaakte matrix. U kunt werken met de bestaande checklists in BRIStoezicht of die naar wens aanpassen. Ook kunt u eigen checklists toevoegen. Controleren kan dus zowel volgens een landelijk protocol, als eigen beleid. Om het eigen toezichtbeleid gestructureerd vast te leggen, kunt u een risicoanalyse maken van de gevolgen en kansen van mogelijke effecten. Hieruit volgt een prioriteitenmatrix waarin het systeem aangeeft wat de kans op naleefgedrag is. Terwijl u de controle uitvoert, kunt u opmerkingen en foto’s toevoegen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers.

 • Na het afsluiten van een dossier in BRIStoets, kan er automatisch een dossier worden aangemaakt in BRIStoezicht. Alle relevante opmerkingen uit BRIStoets, zoals gelijkwaardige oplossingen, vergunningsvoorwaarden en specifieke opmerkingen voor de buitencontrole, worden dan gekoppeld aan de juiste controle elementen in BRIStoezicht. Dit komt de communicatie tussen binnen- en buitendienst erg ten goede. Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers.

 • In BRISwarenhuis zitten in elk geval alle normen die door het Bouwbesluit worden aangestuurd. Daarnaast bevat BRISwarenhuis ook allerlei 2e-lijns normen, praktijkrichtlijnen en overige normen die een relatie met de bouwregelgeving hebben. Neem voor een advies op maat contact op met 1 van onze medewerkers.

 • Meer weten?

  Wilt u meer weten over de voordelen van de producten van BRIS en hoe ze u in uw werk kunnen bijstaan? Download dan hier de factsheets van de verschillende applicaties:

   

  • Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
  • Gemeente Bunnik
  • Gemeente Berkelland
  • Gemeente Bunschoten
  • Nieuwenhuijse Arends Bouw en Risicomanagement
  • Woningborg

  Contactgegevens

  • Telefoon: 015 3030 530
  • E-mail: bris@bris.nl
  • Postadres: Postbus 516, 2600 AM Delft
  • Bezoek: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft