BRIS Toetsen
 • Snel juiste wet- en regelgeving vinden
 • Plannen onafhankelijk beoordelen
 • Beleid vastleggen
 • Altijd en overal beschikbaar
 • Risicosturing en effectmeting

Zo wordt iedereen eerlijk getoetst

Christa van de Vate
Gemeente Goes

Een helder toetsproces met BRIS

Zorg met de producten van BRIS voor transparantie en een helder toetsproces. Zo kunt u in BRISwarenhuis nagaan of projecten kloppen met de bouwregelgeving, ook als het gaat om oudere versies van het Bouwbesluit. In BRIStoets maakt u rapportages volgens de BRL 5019. Ideaal voor lokale overheden en private toetsers.

 • Transparant en helder toetsproces
 • Rechtens verkregen niveau
 • Conform de BRL 5019

Inhoud

2e-lijns NEN-normen constructieve veiligheid

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

1e-lijns NEN-normen bouwfysica

Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR)

SBR-Referentiedetails

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Brandoverslag berekenen conform NEN 6068

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Publicaties SBRCURnet

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

CUR-Aanbevelingen en Rapporten

Alle bouwregelgeving overzichtelijk bij elkaar

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Praktische publicaties

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Praktische publicaties

Bouwbesluittoets conform het Toetsprotocol Constructieve Veiligheid

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

1e-lijns NEN-normen bouwfysica

1e-lijns nutsgebonden NEN-normen

Publicaties ISSO

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Normen voor aardbevingsbestendig bouwen

Vastleggen van de Bouwbesluittoets

Alle Bouwbesluit- en gerelateerde normen

Eurocodes

1e-lijns NEN-normen brandveilig gebruik

NPR 3378 - aardgasinstallaties

Publicaties van Bouwen met Staal

Informatie

Veelgestelde vragen

 • Om ons aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw behoeften, kunt u het beste een afspraak maken met een van onze adviseurs. Zij kunnen aan de hand van uw wensen een pakket samenstellen dat aansluit bij de bedrijfsvoering en behoeften van uw organisatie.

 • Na het afsluiten van een dossier in BRIStoets, kan er automatisch een dossier worden aangemaakt in BRIStoezicht. Alle relevante opmerkingen uit BRIStoets, zoals gelijkwaardige oplossingen, vergunningsvoorwaarden en specifieke opmerkingen voor de buitencontrole, worden dan gekoppeld aan de juiste controle elementen in BRIStoezicht. Dit komt de communicatie tussen binnen- en buitendienst erg ten goede. Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers.

 • Ja, BRIStoets is conform de BRL 5019. De toetsmatrix die in de BRL 5019 is voorgeschreven, is verwerkt in BRIStoets. Dit maakt BRIStoets niet alleen ideaal voor lokale overheden, maar ook uitermate geschikt voor de private markt. Benieuwd naar de voordelen voor u? Neem contact op met 1 van onze medewerkers voor meer informatie.

 • Nee, dat is niet nodig. BRISwarenhuis is modulair opgebouwd, dus u kunt licenties afnemen voor alleen die modules die voor u relevant zijn. Neem voor een advies op maat contact op met 1 van onze medewerkers.

 • In BRISwarenhuis zitten in elk geval alle normen die door het Bouwbesluit worden aangestuurd. Daarnaast bevat BRISwarenhuis ook allerlei 2e-lijns normen, praktijkrichtlijnen en overige normen die een relatie met de bouwregelgeving hebben. Neem voor een advies op maat contact op met 1 van onze medewerkers.

 • Meer weten?

  Wilt u meer weten over de voordelen van de producten van BRIS en hoe ze u in uw werk kunnen bijstaan? Download dan hier de factsheets van de verschillende applicaties:

  • Gemeente Bunschoten
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Delft
  • Veiligheidsregio Fryslan
  • Gemeente Utrecht
  • Interconcept

  Contactgegevens

  • Telefoon: 015 3030 530
  • E-mail: bris@bris.nl
  • Postadres: Postbus 516, 2600 AM Delft
  • Bezoek: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft