BRIS Ontwerpen
 • Snel regelgeving nazoeken
 • Voldoen aan eisen bestemmingsplan
 • Inzicht in oudere versies Bouwbesluit
 • Praktische, gevalideerde kennis
 • Modules op maat

Wat ik mooi vind aan BRISwarenhuis is dat het oudere versies van het Bouwbesluit en andere regelgeving bevat

Boudewijn van Ommeren
Hurenkamp Architecten & Adviseurs

Hoe BRIS u helpt bij het ontwerpen

U bent er dankzij de applicaties van BRIS altijd zeker van dat uw ontwerpen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van de opdrachtgever. Laat de applicaties van BRIS u bijstaan bij het efficiënt vinden van en toetsen aan de bouwregelgeving.

 • Snel inzicht in regelgeving
 • Verbanden tussen Bouwbesluit en normen
 • Altijd up-to-date

Informatie

 • IAA Architecten
 • diederendirrix
 • EGM Architecten
 • OeverZaaijer

Contactgegevens

 • Telefoon: 015 3030 530
 • E-mail: bris@bris.nl
 • Postadres: Postbus 516, 2600 AM Delft
 • Bezoek: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft